کــــــــــــردستــــــــــان

تعبیر خواب
نویسنده : تیمور بیگی - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠

 

 

 

 

تعبیر خواب

در پرتو قرآن و سنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلف:

خالد بن علی العنبری

 

 

 

مترجم:

صلاح الدین توحیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ijk

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

پیشگفتار مترجم ..........................25

پیشگفتار مؤلف ..........................33

روش های تعبیر خواب و شرایط آن و اعمال مربوط

به دیدن خواب ...........................36

تعبیر بر اساس آیات قرآن .................40

تعبیر بر اساس احادیث پیامبر ..............43

تعبیر بر اساس تشبیه و قیاس ..............49

تعبیر بر اساس اسامی و واژه شناسی ........51

* آ-الف

آب انگور ...............................59

آب زمزم ................................59

آبله ...................................59

آبیاری .................................59

آتش ....................................59

آتش بس .................................60

آدم ابوالبشر(ع) ........................60

آرزو ...................................60

آستانه در ..............................60

آسمان ...................................60

آسیاب ..................................61

آشامیدن ................................61

آشپز ...................................61

آشپزی ..................................61

آغوش ...................................61

آفتاب پرست .............................62

آمیزش جنسی .............................62

آهن ....................................62

آهو ....................................62

آیات قرآن ..............................63

أبر ....................................63

ابراهیم پیامبر(ع)........................63

أبرو ...................................64

ابریشم .................................64

اتاق....................................64

احرام پوشیدن ...........................64

احساس غربت .............................65

اخم ....................................65

ادرار ..................................65

اذان ...................................65

ارّه ....................................65

ازدواج .................................66

اسب ....................................66

استخوان ................................66

استر ....................................66

استراحت .................................67

استعاذه ................................67

استغفار ................................67

استفراغ ................................67

اسرافیل ................................67

اسم ....................................68

اسماعیل پیامبر(ع) ........................68

اشک ....................................68

اصحاب پیامبر(ص) .........................68

اعتکاف کردن ............................69

افراد خانواده ..........................69

افتادن .................................69

افتادن بر روی صورت .....................69

افتادن دندان ...........................69

امام جماعت ..............................69

امیر ....................................70

انار ...................................70

انجیر ....................................70

اندام ..................................70

انکار ..................................72

انگشت ..................................72

انگشتر ..................................72

انگور ..................................72

ایوب پیامبر(ع) ..........................72

* ب

باد ....................................73

باد شکم ................................73

بار ....................................73

باران ..................................73

بازار ..................................73

باز کردن ...............................74

باز گشتن از سفر .........................74

بازی کردن ..............................74

باغ ....................................74

بالا رفتن ................................74

بخالت ...................................74

بذر ....................................75

برج ....................................75

برف ....................................75

برق آسمان ...............................75

برگشتن زن مطلقه .........................75

بره ....................................75

برهنگی .................................75

بریدن ..................................76

بستر ....................................76

بستن ....................................76

بسملّه گفتن ..............................77

بشّاش بودن ..............................77

بلندی قد ...............................77

بند ....................................77

بوستان .................................78

بوسه ...................................78

بوی خوش ................................78

بهشت ....................................78

بی پول شدن .............................79

بی مبالاتی ..............................79

بیماری .................................79

بینی ...................................79

* پ                                     

پا .....................................80

پاابرنج ................................80

پای برهنه ..............................80

پایین آمدن ..............................80

پدر بزرگ ...............................80

پر .....................................80

پرتاب ..................................80

پرچم ...................................81

پرده ...................................81

پرنده ..................................81

پرواز کردن .............................81

پستان ..................................82

پشت سر .................................82

پشیمانی ................................82

پل .....................................82

پلک چشم ................................82

پلنگ ...................................82

پلیس ...................................82

پنیر ....................................82

پوست ...................................83

پیاز ...................................83

پیراهن ..................................83

پیرزن ...................................84

پیرمرد ..................................84

پیری ....................................84

پیشانی .................................84

پینه دوز ...............................84

* ت                                     

تاج ....................................85

تاریکی .................................85

تازیانه ................................85

تب .....................................85

تبسّم ...................................85

تجّار ....................................85

تخت .....................................85

تخته ....................................85

تخته فروش ...............................86

تخم پرنده ...............................86

ترازو ..................................86

ترانه ..................................86

ترحّم ...................................86

ترس ....................................86

تشت ....................................86

تشنگی ..................................87

تشهّد ...................................87

تف کردن ................................87

تکبّر ...................................87

تکبیر ...................................87

تلف کردن ...............................87

تندرستی ................................87

توبه کردن ..............................88

توپ ....................................88

توت ....................................88

توجه و التفات ..........................88

توشه ...................................88

توکّل ...................................8

تهدید ...................................88

تهلیل ...................................88

تیغ ....................................89

تیمّم ...................................89

* ث                                     

ثروت ...................................90

* ج                                     

جادو ...................................91

جادوگر .................................91

جارو ...................................91

جذام ...................................91

جرقه آتش ...............................91

جسم ....................................91

جغد ....................................91

جلاد ....................................92

جمعه ....................................92

جن .....................................92

جنازه ..................................92

جنگ ....................................93

جوان ...................................93

جوراب ..................................93

جوی آب .................................93

جهاد ...................................93

* چ                                     

چاپلوسی ................................94

چاقو ...................................94

چاقی ...................................94

چاه ....................................94

چربی ...................................94

چرت زدن ................................95

چشم ....................................95

چشمه ...................................96

چوپان ..................................96

چهره ...................................96

 

* ح

حاملگی .................................97

حج .....................................97

حجامت ..................................97

حجرالاسود ...............................97

حد .....................................97

حضرت محمّد(ص) ............................98

حفظ کردن ...............................98

حلقه ...................................98

حلوا ...................................98

حمّال ....................................98

حمام ....................................98

حوّا(ع) .................................98

حوض ....................................99

حوقله ..................................99

* خ                                      

خاتن ..................................100

خارش ..................................100

خاک ...................................100

خاکستر .................................100

خانه ..................................100

ختنه ..................................100

خراش ..................................100

خرگوش .................................101

خرما ..................................101

خرما فروش .............................101

خروپف .................................102

خروس ..................................102

خشک بودن ..............................102

خشم ...................................102

خضر(ع) ................................102

خطیب ..................................102

خلط سینه ..............................103

خلیفه .................................103

خمیر ....................................103

خنجر ..................................103

خنده ..................................103

خواب ..................................104

خودپسندی ..............................104

خوراک .................................104

خورشید ................................104

خوشبو کردن ............................104

خوشه گندم یا جو .......................104

خوک ...................................105

خون دماغ ..............................105

خیّاط ..................................105

خیمه ..................................105

* د

دار زدن ...............................106

داماد .................................106

داود(ع) ...............................106

دایره زنگی ............................106

دجّال ..................................106

درخت ..................................106

درخت تاک ..............................106

درد ...................................107

درو کردن ..............................107

دروازه ................................107

دروغ ..................................107

درّه ...................................107

دریا ..................................107

دریاچه ................................107

دزد ...................................108

دستبند ................................108

دست دادن ..............................108

دستگیره ................................108

دشمنی ..................................108

دعا ...................................108

دعوت ..................................108

دفتر ...................................109

دفن کردن ..............................109

دلال ...................................109

دلتنگی ................................109

دم ....................................109

دمپایی ................................109

دمیدن .................................109

دنیا ..................................109

دوات ..................................110

دود ...................................110

دوزخ ..................................110

دوست داشتن .............................110

دهان ..................................110

دهن دره ...............................110

دیدار و ملاقات .........................110

دیگ ...................................111

* ذ

ذکرویادخدا ............................112

ذلّت ...................................112

* ر

رانده شدن .............................113

راه ...................................113

راهب ..................................113

راه راست ..............................113

راه رفتن ...............................113

ردا ...................................113

رضوان .................................113

رعد ...................................114

رفت و آمد بین صفا و مروه ...............114

رقص ...................................114

رنگ زدن ...............................114

رنگ زرد ...............................114

رنگ سفید ..............................114

رنگ سیاه ..............................115

روباه .................................115

رود ...................................115

روز ...................................115

روزه گرفتن .............................115

روستا .................................115

روسری .................................115

روغن ..................................116

روغن فروش .............................116

ریحان ..................................116

ریسمان ................................116

ریش ...................................117

* ز                                   

زانو ..................................118

زبان ..................................118

زبان شناس .............................118

زخم ...................................118

زدن ...................................118

زرگر ..................................118

زره ...................................119

زعفران ................................119

زغن ...................................119

زکات ..................................119

زکریا .................................119

زلزله .................................119

زمین ...................................119

زن ....................................120

زناکار ................................120

زن ریسنده .............................120

زنان ..................................121

زنان پیامبر(ص) .........................121

زنبور عسل .............................121

زندان .................................121

زهد ...................................122

زیتون .................................122

* س

ساختمان ...............................123

ساربان ................................123

ساق پا ................................123

سایه ..................................123

سبیل ..................................124

ستاره .................................124

ستم ...................................124

ستون ..................................124

سجده ..................................124

سخن ...................................125

سدر ...................................125

سدره المنتهی ...........................125

سر ....................................126

سراب ..................................126

سرباز .................................126

سربریدن ...............................126

سرزنش .................................127

سرکه ..................................127

سرگردانی ..............................127

سرما ..................................127

سرمه ..................................127

سرمه دان ..............................127

سطل ...................................128

سفره ..................................128

سقف ...................................128

سگ ....................................128

سلاح ...................................128

سلام کردن ..............................128

سلطان .................................129

سلمانی ................................129

سلیمان پیامبر(ع) .......................130

سم ....................................130

سنگ ...................................130

سنگسار کردن ...........................130

سوار شدن ..............................130

سوراخ .................................130

سوزن ..................................131

سوسمار .................................131

سوگند .................................131

سوگواری ...............................131

سیاهدانه ..............................132

سیر ....................................132

سیل ...................................132

سیلی ..................................132

سینه ..................................132

* ش

شادی ..................................133

شاعر ..................................133

شانه ..................................133

شاهین ..................................133

شب ....................................133

شپش ...................................133

شیشک ..................................133

شتر ....................................134

شتر مرغ ................................135

شراب ..................................135

شراب فروش .............................135

شراکت .................................135

شرم ...................................135

شستن ...................................135

شطرنج .................................136

شعیب پیامبر(ع) .........................136

شفاعت .................................136

شکارچی ................................136

شکر ...................................136

شلوار .................................136

شمشیر ...................................137

شمع ....................................137

شن ....................................137

شنا ...................................137

شهر ...................................137

شیر ....................................137

شیر(ژیان) ..............................138

شیردان .................................138

شیشه ..................................138

شیطان .................................138

* ص

صابون .................................139

صاعقه .................................139

صبح ...................................139

صبر ....................................139

صخره ..................................139

صدا ...................................140

صدقه دادن .............................140

صله رحم ...............................140

صندلی .................................140

* ض

ضعف ...................................141

* ط

طاعون .................................142

طاق ...................................142

طاووس .................................142

طبقه ..................................142

طلا ....................................142

طلاق ...................................142

* ع

عاریه .................................143

عالم ...................................143

عبا ...................................143

عتاب ..................................143

عجله کردن .............................143

عدس ...................................143

عدّه ی زن ..............................143

عرفه ..................................144

عرق ...................................144

عروس ..................................144

عزل شدن ...............................144

عسل ...................................144

عشق ...................................144

عصا ...................................144

عصبانیت ...............................145

عطسه ..................................145

عقرب ..................................145

عمامه .................................145

عمربن خطّاب(رض) ........................145

عمل نیک ...............................146

عنبر ...................................146

عود ...................................146

عورت ..................................146

عید ...................................146

عیسی پیامبر(ع) .........................147

 

* غ            

غار ...................................148

غایب ..................................148

غبار ..................................148

غذا ...................................148

غربال .................................149

غرق ...................................149

غل و زنجیر ..............................149

غلام ...................................149

غنیمت .................................149

غوّاصی .................................149

غیبت کردن .............................150

غیبگو .................................150

غیرت ...................................150

* ف

فالگیر .................................151

فتنه ..................................151

فرار ..................................151

فرش ...................................151

فرعون .................................151

فرورفتگی زمین ..........................151

فصل ...................................151

فقر ...................................151

فلج ...................................152

فلوت ..................................152

فیل ...................................152

* ق

قابیل .................................153

قاضی ..................................153

قاعدگی ................................153

قبر ....................................153

قرآن ..................................154

قربانی ................................154

قرض ...................................154

قصّاب ..................................155

قصاص ..................................155

قفس ...................................155

قفل ...................................155

قلاده ..................................156

قلب ...................................156

قلعه ..................................156

قلم ...................................156

قیامت .................................157

* ک

کاخ ...................................158

کاسه ..................................158

کاشتن ..................................158

کافر ..................................158

کافور .................................158

کبوتر .................................158

کتاب ..................................159

کدو ...................................159

کرم ...................................159

کسوف ..................................159

کِشت ...................................159

کُشتن ...................................159

کَشتی ..................................160

کُشتی گرفتن .............................160

کشمش ..................................160

کفّاش ..................................160

کف دست ................................161

کعبه ..................................161

کفر ...................................161

کفش ...................................161

کلاغ ...................................162

کلاه ...................................162

کلاه خود ...............................162

کلید ..................................162

کلیسا .................................162

کمر بند ...............................163

کنجد ..................................163

کندن ..................................163

کندوی عسل .............................163

کوشش ..................................163

کوه ...................................163

کینه ..................................164

* گ

گاز گرفتن ..............................165

گاو ماده ..............................165

گاو نر ................................165

گاو میش ...............................166

گچ ....................................166

گذشت ..................................166

گربه ..................................166

گردن ..................................166

گردنبند ...............................166

گرسنگی ................................167

گرگ ...................................167

گرما ..................................167

گری ...................................167

گریه ..................................167

گز ....................................168

گشاده دلی .............................168

گُل ....................................168

گِل و لای ...............................168

گمراهی ................................168

گناه ..................................168

گنج ...................................168

گنجشک .................................169

گنجه ..................................169

گورستان ...............................169

گوسفند ................................169

گوش ...................................169

گوش دادن ..............................169

گوشت ..................................170

گوشواره ...............................170

گیاه سبز ..............................170

* ل

لال ....................................171

لب ....................................171

لحاف ...................................171

لوط پیامبر(ع) ..........................171

لیمو ..................................171

لیوان .................................171

* م

مادر ..................................172

مادر شیری ..............................172

مؤذن ..................................172

مار ...................................172

مارگیر .................................173

ماست ..................................173

ماسه ..................................173

ماه ...................................173

ماهی ..................................173

مجلس ...................................173

محاسبه .................................174

محصول کشاورزی ..........................174

مدفوع .................................174

مدینه .................................175

مرده شور ..............................175

مرزداری ...............................175

مرغ ...................................175

مرگ ...................................175

مروارید ...............................176

مسافرت ................................176

مسجد ..................................176

مسخره کردن ............................177

مسواک .................................177

مسیحی .................................177

مشغول بودن ............................177

مشک ...................................177

مصلا ...................................177

معلّم ..................................178

مغز ...................................178

مکّه ...................................178

مکیدن .................................178

مگس ...................................178

ملخ ...................................178

مناره .................................179

منبر ...................................179

مو ....................................179

موج ...................................179

مورچه .................................179

موریانه ...............................179

موسی پیامبر(ع) .........................180

موش ...................................180

مِه ....................................180

مهر ...................................180

مهمان .................................180

مهندس .................................180

میخ ...................................181

میخانه ................................181

میمون .................................181

میوه ..................................181

میوه فروش .............................181

* ن

ناامیدی ...............................182

نابینایی ..............................182

ناخدا .................................182

نامه  .................................182

نامه رسان .............................182

نان ...................................182

نان خرد شده ...........................183

نانوا .................................183

نجّار ...................................183

نخل ....................................184

نردبان ................................184

نزاع ..................................184

نشستن ..................................184

نصیحت .................................184

نفقه ..................................184

نقاب ..................................184

نقّاش ..................................185

نقره ..................................185

نگهبان شب .............................185

نماز خواندن ............................185

نمک ....................................185

نوح(ع) ................................185

نور ...................................186

نهار ...................................186

نهنگ ...................................186

نی ....................................186

نیزه ..................................186

* و

واعظ ..................................187

وداع گفتن ..............................187

ورم ...................................187

ویرانی ................................187

* هـ

هابیل .................................188

هارون(ع) ..............................188

هتل ...................................188

هدهد ..................................188

هدیه ..................................188

هلال ...................................188

هود(ع) ................................188

هوو ...................................188

* ی

یادگیری ................................189

یاسمن ..................................189

یاقوت .................................189

یتیم ..................................189

یحیی(ع) ................................189

یعقوب(ع) ..............................189

یوزپلنگ ...............................189

یونس(ع) ...............................190

یهود ..................................190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار مترجم

حمد و سپاس، خداوندی را سزد که پروردگار جهانیان است و درود و سلام بر روان پاک پیامبر گرامی اسلام (ص) و آل و یاورانش که چراغ راه سعادت و هدایت بشریت‌اند.

مسلماً هر شخصی در عمر خود رؤیا و خواب دیدن را تجربه نموده است و ممکن است تعبیر آن را نیز، در زندگیش درک کرده باشد. تواتر چنین تجربیاتی ما را از بیان مثال‌ها و داستان‌های واقعی در این مورد، بی‌نیاز می‌کند. دیدن خواب و تعبیر و به وقوع پیوستن آن به حدّی واقعی است که در صحیح‌ترین سخن عالم وجود که کلام پروردگار است، به آن اشاره شده و حقایقی را در مورد آن بیان نموده است : رؤیای ابراهیم (ع)درباره‌ی ذبح فرزندش اسماعیل (ع)،(صافات / 105-102). رؤیای یوسف (ع)، (یوسف / 4) و تعبیر آن (یوسف / 100). خواب پادشاه مصر (یوسف / 43) و تعبیر آن (یوسف / 49-47). خواب پیامبر )ص)در کم شدن تعداد مشرکان قبل از جنگ بدر (انفال / 43) و در مورد داخل شدن به مسجدالحرام در کمال امنیت (فتح / 27).

در سیر نبوی نیز، علاوه بر دو مورد فوق که در قرآن ذکر شده‌اند، مواردی از رؤیا و تعبیر آن با روایاتی صحیح بیان گشته‌اند؛ از جمله خواب پیامبر (ص) قبل از جنگ احد که پیامبر )ص) در آن خواب، گاوی را دیدند که کشته شده بود و نیز، شکافی را در شمشیرشان مشاهده نمودند ؛آن حضرت گاو کشته را به تعداد فراوان شهدا در آن جنگ و شکاف شمشیرشان را به کشته شدن یکی از نزدیکانش که حضرت حمزه بود، تعبیر نمودند. موارد دیگری در سیر نبوی در این‌باره وجود دارد که مؤلف در بخش اول این کتاب به تعدادی از آنها اشاره نموده است.

نظریاتی در مورد دیدن خواب و رؤیا ارائه شده است ،اما همه آنان فقط به صورت یک نظریه باقی ماندند و امید نمی‌رود که علم آدمی در این حیطه به صورت کامل بتواند به سوالات موجود در این مورد پاسخ قطعی دهد، زیرا خواب دیدن و رؤیا مسأله‌ای روحی است و خود روح نیز، ناشناخته است و ناشناخته نیز، باقی خواهد ماند؛ خداوند به کسانی که در مورد روح از پیامبر(ص) سؤال نموده بودند، چنین فرموده است :

štRqè=t«ó¡o„ur) Ç`tã Çyr”9$# ( È@è% ßyr”9$# ô`ÏB ̍øBr& ’În1u‘ !$tBur OçFÏ?ré& z`ÏiB ÉOù=Ïèø9$# žwÎ) WxŠÎ=s% (                                                                                     (اسراء / 85)

«و از تو در مورد روح می‌پرسند، بگو روح از امر پروردگار است و از علم به شما جز بهره‌ی اندکی داده نشده است»

روح آدمی همواره به یک شکل و قالب باقی نمی‌ماند بلکه در شرایط و احوال متفاوت تغییر می‌کند. ابن قیم در کتابش «الروح» بیان می‌کند که روح آدمی از دوران جنینی تا دوران بعد از مرگ و جهان آخرت به پنج صورت متفاوت تغییر می‌کند :

1)             برای بار اول روح وارد جنین می شود و انسان هیج علمی ندارد و روح نیز تحت تأثیر چیزی قرار نمی گیرد .    

2)     بعداز تولد و وارد شدن به محیطی دیگر، روح صورتی متفاوت از صورت اول دارد و با توجه به محیط و معلومات شخص، تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

3)    هنگام خواب نیز ،شعاع یا بخشی از روح از بدن خارج می‌شود، اما تمام روح به طور کامل از بدن خارج نمی‌شود و در این حالت است که انسان خواب می‌بیند.

4)     بعد از مرگ در جهان برزخ ،اگرچه روح به‌طور کامل از بدن خارج شده است ،اما در بعضی موارد، بخش کمی از آن با جسد در ارتباط است و در این حالات، جسد نیز، تحت تأثیر آنچه برای روح پیش می‌آید مانند عذاب قبر یا آرامش و نعمت‌های بعد از مرگ قرار می‌گیرد.

5)     در روز قیامت و هنگام زنده شدن مردگان روحی که وارد جسد می‌گردد با روح دنیوی تفاوت دارد، زیرا با حضور این روح در جسم، جسد به خواب، مرگ یا پوسیدگی دچار نمی‌شود.

خواب ،از آیات و نشانه‌های قدرت خداوند است (روم / 23). خداوند از خواب با کلمه «سُبات» یاد نموده است. (نبأ / 9 و فرقان / 47)؛ یعنی، تعطیل کار به منظور استراحت و تجدید قوا و آرامش و آسایش و اشار لطیفی است به تعطیل برخی از فعالیت‌های اندام‌های بدن هنگام خواب. بعضی از مفسرین سُبات را به معنی مرگ تفسیر نمود‌ه‌اند، زیرا خداوند می‌فرماید : «خداست که شما را در شب می‌میراند». (انعام / 60) و در آیه 42 سور زمر می‌فرماید : «خداوند ارواح را در هنگام مرگ انسان‌ها و هنگام خوابشان برمی‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر نموده است نگاه می‌دارد و ارواح دیگر را (که هنوز اجل‌ صاحبانشان فرا نرسیده به جسم) تا وقت مشخصی بازمی‌گرداند و در این مسأله، نشانه‌های روشنی برای اندیشمندان است». از این‌رو، خواب مردمان، مرگ آنان و بیدار شدن آنان، زنده شدن دوبار آنان است و به همین دلیل، سنت است که هنگام خوابیدن، این اوراد خوانده می‌شود : «بسمک اللهم اموات و احیا» به‌نام تو ای خداوند می‌میرم و زنده می‌شوم «اللهم بک وضعت جنبی و بک ارفعه فأن امسکتها فاغفرلها و ارحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین» خداوندا با نام تو پهلویم را بر زمین می‌گذارم و با نام تو برمی‌خیزم اگر جانم را گرفتی آن را ببخش و به آن رحم نما و اگر آن را نگرفتی، از آن محافظت نما؛ آن‌گونه که از بندگان نیکوکارت محافظت می‌نمایی و هنگام بیدار شدن، این ورد خوانده شود : «الحمدالله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور» ؛یعنی، سپاس خداوندی را که بعد از مرگمان ما را زنده نمود و بازگشت به سوی اوست.

در هنگام خواب، که در روایات به عنوان «برادر مرگ یا وفات صغری» از آن یاد شده است، ارتباط تنگاتنگ بین روح و جسم، کم می‌شود و روح یا قسمت کمی از آن، بدون این‌که به صورت کامل از بدن خارج شود، به‌طور ناقص، با بدن قطع ارتباط می‌کند و در میان عالم روحانی و دنیای جسمانی که به زمان و مکان محدود نیست در جولان و نوسان قرار گرفته و به گشت‌وگذار در آن می‌پردازد؛ و این‌گونه است که فرد خوابیده، وارد عالم رؤیا می‌شود و چیزهایی از گذشته، حال و یا آینده را می‌بیند.

رؤیاهایی که در این حالت، روح می‌بیند بر سه نوع است :

 1. 1.     رؤیای خوشایند، که از جمله نعمت‌های الهی است و باعث شادی و خوشحالی دل‌های مؤمنین است. پیامبر(ص) می‌فرماید : «لم یبق من النبوه الا المبشرات» ؛یعنی،از نبوت به جز رؤیای صالحه که مایه مژده و شادی است چیزی باقی نمانده است.
 2. 2.     رویای ناخوشایند، که از شیطان است و باکمک آن، انسان‌ها را ناراحت می‌کند و دوای آن، پناه بردن به خدا از شرّ شیطان و آنچه که دیده است؛ می‌باشد و نباید آن را نزد دیگران بازگوید که در این صورت، از آن رؤیا، دچار زیان نمی‌گردد و نباید بر تعبیر چنین خواب‌هایی اصرار داشت، زیرا اگر تعبیر شوند ممکن است به همان صورتی که تعبیر شده‌اند، اتفاق بیفتند.
 3. 3.     خواب هایی هستند که تعبیر ندارند و خود این خواب‌ها نیز، بر چندگونه‌اند: افکار درونی انسان هستند یا وقایعی هستند که در زندگی روزمر آن فرد وجود دارد یا خواب‌های پریشان و بی‌معنی هستند که کار شیطان است و آدمی را با آن بازی می‌دهد مانند داستان آن مردی که به پیامبر خدا (ص)گفت : ای پیامبر خدا در خواب دیدم که سرم قطع شده است و جلو من افتاده و با سرعت بالا و پایین می‌جهد و از من دور می‌شود و من نیز، به دنبال آن می‌دویدم. پیامبر (ص) فرمود : «لا تحدث الناس بتلعب الشیطان بک فی منامک» ؛یعنی، چنین خوابی را که در آن شیطان، تو را بازی داده است، برای مردم بازگو نکن.

بعضی از رؤیاها به همان صورت اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد، اما بسیاری از این رؤیاها دارای سمبل و نمادهای مشخصی هستند که به تعبیر درست احتیاج دارند. در مورد تعبیر خواب، کتاب‌های زیادی نوشته شده است؛ بیشتر آن ها ادعا می‌کنند که تعبیرات خود را از استادان ماهر در تعبیر خواب، مانند ابن سیرین اقتباس نموده‌اند، اما در این مورد، سند و مدرک صحیحی ارائه نداده‌اند. اگرچه تواتر تجربیات مردم در دیدن خواب و تعبیر آن ها در طول زمان و بیان این تجربیات، خود به تنهایی باعث شده است که اغلب مطالب این کتاب‌ها در مورد تعبیر خواب راست از آب درآید، اما انتساب‌های نامستند و افزودن به قطر این کتاب‌‌ها، بدون دلیل موجه، اعتبار آن ها را خدشه‌دار نموده است. آنچه که مهم است این است که نباید به کتاب‌های تعبیرخواب به صورت کامل اعتماد نمود، زیرا تعبیر خواب برحسب زمان و مکان و شرایط و احوال محیط یا بینند خواب تغییر می‌کند. مؤلف کتاب حاضر، تلاش نموده است که تعبیرات خواب را بر چهار اصل، پایه‌ریزی نماید : قرآن، سنت، قیاس و معانی لغات. توجّه به دو مورد اول (قرآن و سنت) باعث می‌شود که این کتاب از ویژگی‌ خاصی نسبت به سایر کتب در این زمینه برخوردار باشد. مؤلف، قبل از ارائه فرهنگ الفبایی در تعبیر خواب، به بیان انواع خواب‌ها و شرایط تعبیر آنها با استناد به احادیث صحیح از پیامبر خدا )ص) پرداخته است و رهنمودهایی را ارائه داده است؛ که دانستن آن برای هر مسلمان لازم است و به نظر مترجم، بخشی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بخش اول این کتاب است. در تعبیر خواب‌ها، این کتاب برخلاف سایر کتب به جزئیات نپرداخته و کمتر تعبیری را به صورت قطعی به خواب نسبت داده است،زیرا همان‌گونه که خود مؤلف در پیشگفتار کتاب به آن اشاره نموده است، تعبیر خواب به شرایط و احوال بینند آن نیز، مرتبط می‌باشد و ممکن است که دیدن یک خواب با یک سلسله اتفاقات همسان برای چند نفر، چند تعبیر متفاوت داشته باشد. اگرچه این کتاب در بیشتر موارد، فقط به ذکر کلّیاتی اشاره نموده است و شاید بسیاری از خوانندگان، تعبیر خواب‌های خود را در آن نیابند؛ استفاده از قرآن و سنت در تعبیر موارد معدودی که بیان گشته است، باعث اطمینان خاطر خوانندگان می‌گردد. توجه به پیشگفتار مؤلف و مطالعه دقیق آن را به خوانندگان این کتاب توصیه می‌کنم تا با توجه به روش‌های تعبیر خواب و نیز، شرایط و احوال خود بتوانند از کلی‌گویی ‌های این تعبیر خواب، به تعبیری صحیح از خواب خود دست یابند. در تعبیر خواب‌های موجود، امکانات مختلفی بیان گشته است که بینند خواب با توجه به شرایط و احوال خود می‌تواند به یکی از آنها که با شرایط او مناسب است، اعتماد نماید. ضمناً جامعه‌ای که موردنظر مؤلف کتاب است یک جامعه اسلامی است و شاید در جوامع غیراسلامی خواب‌ها تعابیر دیگری داشته باشند. به هر حال،عالم روح، عالم بسیار گسترده و ناشناخته ای است و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند آنچه را که در مورد روح و مسایل مرتبط با آن ـ ازجمله تعبیر خواب ـ بیان می‌کند از صحت کامل برخوردار است.

لازم به یادآوری است، از آن‌جا که اصل عربی کتاب، «کیف تعبر رؤیاک فی ضوء القرآن والسنه» اثر آقای خالدبن علی عنبری، برای ترجمه در دسترس نبود مترجم، کتاب حاضر را از ترجمه‌ی کُردی آن توسط آقای الیاس کُردی، به فارسی ترجمه نموده است و مسلماً، ترجمه از روی ترجمه، بیش از ترجمه از منبع اصلی دارای خطا و اشتباه می‌باشد؛ لذا مترجم به بخشایش خوانندگان گرامی امید دارد. ترتیب الفبایی کتاب، براساس لغات عربی بوده و هنگام ترجمه، ترتیب براساس لغات فارسی قرار گرفته است؛ از این‌رو، ترتیب الفبایی مطالب کتاب با اصل آن مطابقت ندارد.

امید است، که خوانندگان از این کتاب بهره مند شوند و نه تنها در مورد تعبیر خواب‌هایشان به قرآن و سنت مراجعه نمایند بلکه در تمام شؤون زندگی، این دو دستگیر هدایت و جدایی‌ناپذیر را راهنما و راهبر خود قرار دهند تا به سعادت دنیا و آخرت دست یابند.

و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین والسلام علی من اتبع الهدی.

صلاح الدین توحیدی خرداد 1383 هـ. ش

E-mail:salahaddintawhidi@yahoo.com

s.tawhidi@jamil.com


پیشگفتار مؤلف 

 

ان الحمدالله نمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله ... اما بعد

$pkš‰r'¯»tƒ) tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#qà)®?$# ©!$# ¨,ym ¾ÏmÏ?$s)è? Ÿwur ¨ûèòqèÿsC žwÎ) NçFRr&ur tbqßJÎ=ó¡•B (     (آل عمران / 102)

)$pkš‰r'¯»tƒ â¨$¨Z9$# (#qà)®?$# ãNä3­/u‘ “Ï%©!$# /ä3s)n=s{ `ÏiB <§øÿ¯R ;oy‰Ïnºur t,n=yzur $pk÷]ÏB $ygy_÷ry— £]t/ur $uKåk÷]ÏB Zw%y`͑ #ZŽÏWx. [ä!$|¡ÎSur 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# “Ï%©!$# tbqä9uä!$|¡s? ¾ÏmÎ/ tP%tnö‘F{$#ur 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3ø‹n=tæ $Y6ŠÏ%u‘ (    (آل عمران / 102)

)$pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®?$# ©!$# (#qä9qè%ur Zwöqs% #Y‰ƒÏ‰y™ ÇÐÉÈ ôxÎ=óÁムöNä3s9 ö/ä3n=»yJôãr& öÏÿøótƒur öNä3s9 öNä3t/qçRèŒ 3 `tBur ÆìÏÜム©!$# ¼ã&s!qߙu‘ur ô‰s)sù y—$sù #·—öqsù $¸JŠÏàtã (                                (احزاب / 70-71)

اما بعد فان اصدق الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد(ص) و شر الامور محدثاتها، و کل محدثه بدعه و کل بدعه ظلاله و کل ضلاله فی النار.

(ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، آن‌گونه که شایسته‌ی خداوند است، از او بترسید و نمی میرید مگر با حالت مسلمانی).

(ای مردم نسبت به پروردگارتان پرهیزگار باشید، آن پروردگاری که شما را از یک نفْس بیافرید و از آن نفْس نیز، زوجش را آفرید و از آن دو نفر، مردان و زنان بسیار [بر روی زمین] پراکنده نمود و از خدا بپرهیزید که همدیگر را به او سوگند می‌دهید و از این‌‌که پیوند خویشاوندی و صله‌ی رحم را بگسلید، بپرهیزید. به راستی که خداوند مراقب [اعمال] شماست).

(ای کسانی‌ که ایمان آورده‌اید، تقوای الهی پیشه کنید و سخن راست و درست بگویید که در این صورت خداوند اعمال‌تان را اصلاح می‌کند و گناهان‌تان را می‌بخشد و به تحقیق هرکس از خدا و پیامبرش اطاعت نماید، به پیروزی و کامیابی بزرگی دست می‌یابد).

بعد از بیان این آیات، باید گفت که درست‌ترین سخن، کلام خداست و بهترین راهنمایی، راهنمایی پیامبر(ص) می‌باشد و بدترین امور، بدعت در دین است و هر بدعتی گمراهی و سرانجام هر گمراهی به آتش جهنم می‌انجامد.

با توجه به حدیثی از پیامبر(ص)به روایت بخاری و مسلم که می‌فرمایند : «اذا اقترب الزمان م تکد رؤیا المسلم تکذب» ؛یعنی، (هنگامی که قیامت نزدیک شود، به ندرت خواب افراد مسلمان و با ایمان دروغ از آب درمی‌آید) درست از آب درآمدن بسیاری از خواب‌های افراد باایمان، یکی از نشانه‌های صغرای نزدیک شدن روز قیامت است؛ بیشتر ما نیز، این حقیقت را احساس نموده‌ایم. ممکن است در این مورد حکمت خداوندی این‌گونه باشد که با توجه به حدیث پیامبر(ص) به روایت مسلم که می‌فرمایند : «بدأ الاسلام غریباً و سیعود غریباً کما بدأ» ؛یعنی، (اسلام با غربت آغاز شد و دوباره همانند آغازش، غریب خواهد شد) چون اسلام غریب خواهد شد، خداوند  می خواهددرآخرالزمان مسلمان واقعی را که غریب و نگران شده است؛ با تحقّق خواب‌هایش خوشحال و در مسیرش ثابت قدم نماید.

گرچه امروزه تعداد کتاب‌های تعبیر خواب که ترکیبی از تعابیر نادرست و باطل و احیاناً تعابیر درست و دقیق را دربردارند، بسیار است، اما تعداد کسانی که خداوند به آنان علم و حکمت تعبیر خواب‌ را عطا نموده ؛ بسیار کم است. از این‌رو، این کتاب را به رشته‌ی تحریر درآوردم تا خوانندگان گرامی با روش‌های تعبیر خواب و شرایط تعبیر آنها و تعبیر موارد معدودی که بیشتر آنها از قرآن و سنت پیامبر )ص) گرفته شده است؛ آشنا شوند. این کتاب، ادامه کتاب دیگرم در این مورد، تحت عنوان «روش اهل سنت و جماعت در تعبیر خواب» و در حقیقت کامل‌کننده آن می‌باشد.

از خداوند متعال، طلب یاری می‌نماییم، زیرا تنها او، هدایتگر ما به راه راست است و سپاس و ستایش بی ‌حدّ، او را سزد که پروردگار جهانیان است.

                  خالد بن علی بن محد العنبری


روش‌های تعبیر خواب و شرایط آن و اعمال مربوط به دیدن خواب

 

اول :

خواب سه نوع است :

1. رؤیای صالحه یا خوابی نیکو که مژده‌ای است از طرف خداوند برای بیننده‌ی آن و یک قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پیامبران است.                                                               [بخاری و مسلم]

2. خواب ناپسند و ناخوشایند که از طرف شیطان است و برای مسخره کردن و آزار دادن بیننده‌ی خواب می‌باشد.

3. خوابی که ناشی از خیالات و تفکرات انسان و اعمال روزمرة اوست. خواب‌هایی که به علت عادت‌های روزمره می‌باشند، در این طبقه جای می‌گیرند؛ مثلاً، فردی عادت نموده است که در ساعت معینی از روز غذا بخورد، اگر روزی برخلاف عادت در آن ساعت، غذا نخورد و بخوابد، ممکن است خواب غذا خوردن را ببیند یا اگر در حالت بیداری غذای زیاد خورده باشد، ممکن است در خواب ببیند که استفراغ می‌کند.

غیر از این سه نوع، هر خوابی که دیده شود، خواب‌های پریشان و باطل است و نمی‌توان آنها را تعبیر نمود، زیرا براساس قاعده‌ی مشخصی قرار نگرفته‌اند.

 

دوم

اگر خواب خوشایند و نیکو باشد، شایسته است که بیننده‌ی آن، چهار عمل زیر را انجام دهد :

 1. 1.      خداوند را به خاطر دیدن آن خواب، سپاس گوید.
 2. 2.      به دیگران در مورد آن، مژده دهد.
 3. 3.      نزد هر کس که دوست دارد، آن را بیان کند.
 4. 4.      نزد خود، آن را به امری نیک و شایسته تعبیر نماید، زیرا خواب براساس چگونگی تعبیر آن تحقّق می‌یابد.

 

سوم

اگر خواب ناپسند و ناخوشایند باشد، شایسته است که بیننده‌ی آن هفت عمل زیر را انجام دهد که در صورت انجام دادن آنها، از آن خواب به اراد پروردگار دچار ضرر و زیان نمی‌گردد؛ واز شرّ این خواب به خداوند پناه ببرد.

 1. 1.      با سه بار گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» از شرّ شیطان به خداوند پناه ببرد.
 2. 2.      سه مرتبه، به طرف چپ خود تف کند. [بدون پرت کردن آب دهان. م]
 3. 3.      جهت خوابیدن خود را عوض کند.
 4. 4.      نماز بخواند.
 5. 5.      آن را نزد کسی بیان نکند.
 6. 6.      نزد خود نیز، آن را تعبیر ننماید.

دلیل تمام موارد بالا، احادیثی از پیامبر خدا(ص) می‌باشند.

امام بخاری از ابوسعید خدری، روایت می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرموده است : «اذا رأی احدکم رؤیا یحبها فانما هی من الله فلیحمدالله علیها ولیحدث بها و اذا رأی غیر ذالک مما یکره فانما هی من الشیطان فلیستعذ من شرها و لا یذکرها لاحد فانها لا تضره» ؛یعنی، (هرگاه، یکی از شما خوابی دید که از آن خوشش آمد، آن از طرف خداست، پس خداوند را بر آن سپاس گوید و آن را برای دیگران نیز، بیان نماید و اگر خواب ناخوشایندی ببیند، آن از طرف شیطان است ،پس از شرّ آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد کسی بیان نکند که در این صورت، از آن خواب دچار ضرر و زیان نمی‌گردد.)

ترمذی نیز، از ابوهریره روایت نموده است که پیامبر(ص) فرموده است : «اذا رأی احدکم الرؤیا الحسنه فلیفسرها و لیخبر بها و اذا رأی الرؤیا القبیح فلا یفسرها و لا یخبر بها»؛ یعنی، اگر یکی از شما خواب خوبی دید آن را تعبیر نموده و نزد دیگران بازگو نماید و اگر خواب زشت و ناخوشایندی دید آن را تعبیر نکند و نزد دیگران نیز، بازگو ننماید).

بخاری و مسلم از ابوسلمه، روایت نموده‌اند که گفته است : «لقد کنت أری الرؤیا فتمرضنی حتی سمعت ابا قتاده یقول و انا کنت أری الرؤیا تمرضنی حتی سمعت النبی (ص) یقول الرؤیا الحسنه من الله فذا أری احدکم فلا یحدث به الا من یحب و اذا رأی ما یکره فلیتعوذ بالله من شرها و من شرالشیطان و لیتفل ثلاثاً و لا یحدث بها احداً فانها لن تضره»؛ یعنی، (من خواب می‌دیدم و به علت آن مریض می‌شدم تا اینکه شنیدم که ابوقتاده نیز، همانند من به واسطه‌ی خواب‌هایش دچار بیماری می‌شد ،وگفته است که از پیامبر(ص) شنیدم که فرمودند: خواب نیکو از طرف خداوند است، پس هرکس ببیند، جز نزد آن‌‌کس که دوستش دارد، آن را بازگو نکند و اگر کسی خواب ناخوشایند و نامطلوبی را ببیند پس از شرّ آن و شرّ شیطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نماید و آن را نزد کسی بازگو ننماید که در این صورت، دچار زیان نمی‌گردد).در روایت مسلم آمده است:
(اگر کسی خوابی مطلوب و نیک ببیند آن را مژده دهد و نزد کسی بازگو نماید که دوستش دارد.)

اما مسلم از جابر، روایت می‌کند که پیامبر(ص)  فرمودند : «اذا رأی احدکم الرؤیا یکرهها فلیبصق عن یساره ثلاثاً و لیتعذ بالله من الشیطان ثلاثاً و لیتحول عن جنبه الذی کان علیه»؛ یعنی، اگر یکی از شما خوابی نامطلوب و ناپسند را دید، سه بار به طرف چپ خود تف نماید و سه بار بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از آن سمت که خوابیده است روی برگرداند و به سمت دیگر بخوابد).

و نیز، امام مسلم از ابوهریره، روایت نموده است که پیامبر خدا(ص) فرمودند : «فان رأی احدکم ما یکره فلیقم فلیصل و لا یحدث بهاالناس»؛ یعنی، (اگر یکی از شما خواب ناخوشایندی دید پس  برخیزد و نماز بخواند و آن را برای کسی بازگو ننماید).

چهارم

برای دست یافتن به تعبیری درست از خواب باید به مراحل زیر، توجه نمود :

 1. 1.    آن قسمت از خواب باید تعبیر شود که: دارای اهمیت است، به امری واقعی اشاره دارد، برای تنبیه بیننده‌ی خواب است، مژده‌ای برای او یا سودی دنیوی و اخروی در آن باشد. به قسمت‌هایی از خواب که پریشان و نامفهومند و تعبیر درستی ندارند، نباید توجه نمود.
 2. 2.    برای تعبیر تک تک امور مهم خواب باید در قرآن، حدیث پیامبر (ص)، قیاس ،تشبیه، واژه‌شناسی و معنی اسامی، اصل وریشه ای یافت. [برای روشن شدن موضوع فوق به مثال‌های زیر توجه نمایید].


تعبیر براساس آیات قرآن

 

ریسمان : دیدن آن را در خواب، به عهد و پیمان تعبیر نمایید؛ به دلیل این آیه: «واعتصموا بحبل الله» ؛یعنی، (به ریسمان خداوند ، پیمان خداوند، چنگ زنید.)

کشتی : دیدن آن را درخواب، به نجات یافتن تعبیر نمایید؛ به دلیل این آیه: «و انجیناه و اصحاب السفینه»؛یعنی، (او [نوح] و آنان را که در کشتی بودند؛ نجات دادیم.)

تخته : دیدن آن را در خواب، به نفاق تعبیر نمایید؛ به دلیل این آیه: «کأنهم خشب مسنده» ؛یعنی، ([منافقان] مانند تخته‌ای هستند که [بر دیوار] تکیه داده شده‌اند.)

سنگ : دیدن آن را در خواب، به سنگدلی تعبیر نمایید؛ به دلیل این آیه: «فهی کالحجاره او اشد قسوه»؛ یعنی، ([دل‌های آنان] مانند سنگ یا سخت‌تر از آن است.)

نوزاد شیرخوار : دیدن آن را در خواب، به دشمن تعبیر نمایید؛ به دلیل این آیه: «فالتقتطه آل فرعون لیکون لهم عدواً و حزناً»؛ یعنی، (پس خاندان فرعون، او ـ موسی که نوزادی شیرخوار بود ـ را از آب گرفتند تا دشمن آنان و مایه‌ی اندوهشان گردد.)

خاکستر : دیدن آن را در خواب، به از بین رفتن اعمال تعبیر نمایید؛ به دلیل این آیه: «مثل الذین کفروا بربهم کرما داشتدت به الریح» ؛یعنی،(مثل اعمال آنانی‌که به پروردگارشان کافر گشتند، همانند خاکستری است که باد آن را پراکنده نماید.)

آب : دیدن آن را در خواب، به فتنه و آزمایش و آشوب تعبیر نمایید؛ به دلیل این آیه: «لأسقیناهم ماء غدقاً لنفتنهم فیه» ؛یعنی، (آب زیاد بهر آنان می‌گردانیم تا بدان آنان را بیازماییم.)

خوردن گوشت : دیدن آن را در خواب، به غیبت کردن از دیگران تعبیر نمایید؛ به دلیل این آیه: «أیحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتاً» ؛یعنی، (آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرد خود را بخورد [غیبت برادر مسلمان نیز، چنین است.)

سبزی، خیار، پیاز، سیر و عدس : دیدن و انتخاب آنها در خواب، به تبدیل کردن چیزهای خوب، ازقبیل علم، دارایی، خانه، همسر و ... به شکل های بد آن  تعبیر نمایید؛ به دلیل این آیه: «فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنی هو ادنی بالذی هو خیر»؛ یعنی، ([بنی‌اسرائیل به موسی گفتند :] از پروردگارت بخواه که برای ما از روییدنی‌های زمین از قبیل سبزیجات، خیار، سیر، عدس و پیاز بیرون آورد. موسی گفت: آیا آنچه را که پست است جایگزین آنچه که خوب است، می‌نمایید .)

درخت نیکو و زیبا : دیدن آن رادر خواب،به سخن زیبا و پاک ،ودرخت زشت را به سخن زشت و ناپسندتعبیر نمایید؛به دلیل آیه‌:«و مثل کلمه طیبه کمثل شجره طیبه ...»؛یعنی،(مثل سخن سودمند و پاک،هماننددرختی پاک و میوه دار است ...)

بوستان :دیدن آن را در خواب، به عمل انسان و سوختن آن را به باطل شدن اعمال نیک تعبیرنمایید؛به دلیل آیه: «فأصابها اعصار فیه نار فاحترقت»؛یعنی،(گردبادی که در آن آتش باشد و بر باغ و بوستان برخورد کند و آن را بسوزاند.[از بین رفتن عمل نیک نیز چنین است])

تخم پرنده :دیدن تخم پرندگان رادرخواب،به  زن تعبیر نمایید؛ زیرا خداوند حوریان بهشت را به تخم پرندگان تشبیه فرمودند:«کأنهن بیض مکنون»؛ یعنی، (انگار تخم‌هایی هستند که [زیر پر و بال پرندگان] پنهان شده‌اند.)

لباس و پوشاک : دیدن آن را در خواب، به زن تعبیر نمایید؛ زیرا خداوند در مورد زنان می‌فرمایند : «هن لباس لکم»؛ یعنی، (آنان لباس و پوشش شما هستند).

روشنایی و تاریکی : نور و روشنایی را به هدایت و تاریکی را به گمراهی تعبیر نمایید؛ زیرا خداوند هدایت مردم و بیرون آوردن آنان را از گمراهی، توسط پیامبر(ص) به خارج نمودن آنان از تاریکی به روشنایی تشبیه می‌کنند و می‌فرمایند : «یخرجهم من الظلمات الی النور»؛ یعنی، [پیامبر(ص)] آنان را از تاریکی‌ها خارج نموده، به سمت نور رهنمون می‌سازد.)


تعبیر براساس احادیث پیامبر(ص)

 

کلاغ : دیدن آن را در خواب، به مردی فاسق تعبیر نمایید؛ زیرا پیامبر(ص) از کلاغ به نام فاسق نام برده است.

موش : دیدن آن را در خواب، به زنی فاسق تعبیر نمایید؛ زیرا پیامبر(ص) از آن به عنوان فاسق کوچک فوسیقه نام برده است.

ظرف شیشه‌ای نازک و ظریف : دیدن آن را در خواب، به زن تعبیر نمایید؛ زیرا پیامبر(ص) زنان را به آن تشبیه نموده است و به انجشه فرموده است : «و یحک انجشه رویداً سوقک بالقواریرن»؛ یعنی، (چه می‌کنی ای انجشه، با ظرف‌های شیشه‌ای و نازک، ـ زنان ـ مدارا کن و با آنان با آرامی رفتار نما) ـروایت از بخاری و مسلم. «قواریر» جمع «قاروره» می‌باشد که ظرفی شیشه‌ای و نازک است و چون زود می‌شکند، زنان به آن تشبیه شده‌اند.

پیراهن : دیدن آن را در خواب، به ایمان و دیانت ، تعبیر نمایید؛ زیرا پیامبر(ص) می‌فرمایند: «رأیت الناس عرضواً علی و علیهم قمص منها ما یبلغ الثدی و منها ما یبلغ ما دون ذلک و عرض علی عمر بن الخطاب و علیه قمیص یجره. قالوا فما اولته یا رسول الله(ص) ؟ قال : الدین»؛ یعنی، (در خواب مردم را بر من عرضه نمودند و آنها پیراهن‌هایی بر تن داشتند بعضی از پیراهن‌ها تا سینه ی افراد یاکمتر از آن می‌‌رسید؛ اما عمربن خطاب، بر من عرضه شد در حالی‌که، پیراهنش به دنبالش کشیده می‌شد. اصحاب پرسیدند: ای رسول خدا، آن را به چه چیز تعبیر می‌نمایی؟ فرمود : دین.)                  روایت از بخاری و مسلم

شیر و ماست : دیدن آن را در خواب، به دانش و آگاهی تعبیر نمایید؛زیرا پیامبر(ص) آنها را این‌گونه، تعبیر نموده است.

زن سیاه با موهای ژولیده : دیدن آن را در خواب، به بیماری وبا تعبیر نمایید؛ به دلیل حدیثی از پیامبر(ص) که فرموده اند: «رأیت کأن امراه سوداء ثائره الرأس خرجت من المدینه حتی قامت بمهجه ـ و هی الجحنه ـ فأولت ان وباء المدینه نقل الیها»؛ یعنی، (در خواب دیدم که زن سیاهی با موهای ژولیده از مدینه بیرون رفت تا اینکه به «مهجه» رسید و این خواب را این ‌گونه تعبیر می‌نمایم که وبای مدینه به مهجه نیز، برسد).            روایت از بخاری

ابر باران‌زای سودمند : دیدن آن را در خواب، به علم و هدایت تعبیر نمایید؛ زیرا پیامبر(ص) آن را این‌گونه تشبیه نموده و فرموده است : «مثل ما بعثنی الله به من الهدی والعلم کمثل غیث ...»؛ یعنی، (مثل آن هدایت و علمی که خداوند مرا باآن‌ها برانگیخت مانند ابری است که از آن بارانی سودمند ببارد.)

                                                                             بخاری و مسلم

راه راست و دیوار : دیدن راه راست را در خواب، به دین اسلام تعبیر نمایید و دیوار و حدود را به حدودات الهی تعبیر نمایید.

در بسته : دیدن آن را در خواب، به آن چیزهایی که خداوند حرام نموده است تعبیر نمایید. چنین تعبیری از راه راست، دیوار و در بسته، به دلیل این روایت است که نواس از پیامبر خدا(ص) نقل نموده است: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقیماً و علی جنبتی الصراط سوران فیهما ابواب مفتحه و علی الابواب ستور مرخاه»؛ یعنی، (خداوند مثلی آورده است از راه راستی که در دو طرف آن، دیوارهایی وجود داردو در آنها درهای باز تعبیه شده است که با پرده‌هایی پوشیده شده‌اند.)

                                                                        احمد، ترمذی و ...

خانه : دیدن آن را در خواب، به بهشت تعبیر نمایید.

سفره : دیدن آن را در خواب، به دین اسلام تعبیر نمایید؛ و کسی که دیگران را سر سفره دعوت می‌کند، دعوت‌کننده به سوی اسلام است؛ پس هر کس در خواب دعوت را اجابت نماید و داخل خانه شود مژده‌ای است برای داخل شدن به بهشت (انشاءالله). تعبیر خانه و سفره آن‌گونه که بیان شد؛ براساس حدیثی است که امام بخاری از پیامبر(ص) روایت نموده است : «جائت الملائکه الی النبی(ص)  و هو نائم ... و فیه مثله کمثل رجل بنی داراً و جعل فیها مأدبه و بعث داعیاً فمن اجاب الداعی دخل الدار و اکل من المأدبه و من لم یجیب الداعی لم یدخل الدار و لم یأکل من المأدبه»؛ یعنی، هنگامی‌که پیامبر(ص) خوابیده بودند، فرشتگان پیش ایشان آمدند ... و در آن آمده است که مثل دین اسلام همانند مردی است که خانه‌ای ساخته و سفره‌ای را در آن گسترانیده و کسی را فرستاده است تا مردم را به آن خانه دعوت نماید، پس هرکس دعوت را اجابت نماید؛ وارد خانه شده و از غذا نیز، بخورد و هرکس دعوت را اجابت ننماید؛ وارد خانه نشده و از غذا نیز، نمی‌خورد.

شتر : دیدن آن را در خواب، به عزّت و توانایی تعبیر نمایید.

گوسفند : دیدن آن را در خواب، به برکت تعبیر نمایید.

اسب : دیدن آن را در خواب، به خیر و نیکی تعبیر نمایید. تعبیر دیدن شتر، گوسفند و اسب براساس حدیثی است که ابن ماجه از پیامبر(ص) روایت نموده است : «الأبل عزلاهلها والغنم برکه والخیر معقود فی نواصی الخیل الی یوم القیامه»؛ یعنی، (شتر برای صاحبش عزّت و گوسفند مایه‌ی برکت است، و خیر و نیکی تا روز قیامت به پیشانی اسب گره زده شده است.)

سگی که استفراغ خود را بخورد : به مردی تعبیر می‌شود که هدیه‌ای به کسی می دهد، سپس آن را پس می گیرد؛ به دلیل این حدیث که بخاری و مسلم آن را روایت نموده‌اند: «العاد فی هبته کالکلب یعود فی قیئه»؛ یعنی، (کسی که هدیه‌اش را پس بگیرد، مانند کسی است که استفراغ خود را بخورد.)

ترنج : به مؤمنی  تعبیر شود که قرآن می‌خواند.

خرما : به مؤمنی  تعبیر شود که قرآن نمی‌خواند.

ریحان : به منافقی  تعبیر شود که قرآن می‌خواند.

حنظل (هندوانه‌ی ابوجهل) : به منافقی تعبیر شود که قرآن نمی‌خواند. تعبیرات فوق، براساس حدیثی است که بخاری و مسلم از پیامبر(ص) روایت نموده‌اند : «مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الأترجه ریحها طیب و طعمها طیب و مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کمثل التره لا ریح لها و طعمها حلو، و مثل المنافق الذی یقرأ القرآن کمثل الریحانه ریحها طیب و طعمها مر و مثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن کمثل حنظله لیس لها ریح و طعمها مر»؛ یعنی، (مثل مؤمنی که قرآن می‌خواند، مانند ترنج (شمام) است؛ که هم بویش مطبوع است هم طعمش، نیکو و مطلوب.

مثل مؤمنی که قرآن نمی‌خواند، مانند خرما است که بویی ندارد؛ اما طعمش شیرین است. مثل منافقی که قرآن می‌خواند، مانند ریحانی است که بوی خوش دارد؛ اما طعمش تلخ است و مثل منافقی که قرآن نمی‌خواند، مانند حنظل (هندوانه‌ی ابوجهل) است که بوی خوش ندارد و طعمش هم، تلخ است.

ستم و بخالت : ستم، به تاریکی و ناراحتی و بخالت، به هلاکت و خون‌ریزی تعبیر شود، زیرا پیامبر(ص) می‌فرمایند : «اتقوا الظلم فأن الظلم ظلمات یوم القیامه واتقو الشح فأن الشح اهلک من کان قبلکم حملهم ان یسفکوا دمائهم و استحلوا محارمهم»؛ یعنی، (از ظلم و ستم به دیگران اجتناب ورزید؛ زیرا ستم، تاریکی و ناگواری روز قیامت را به دنبال دارد، و از بخالت، دوری گزینید؛ زیرا آن باعث هلاکت پیشینیان شما گشته است و آنان را به ریختن خون و هتک ناموس یکدیگر کشانده است.)

                                                                                        مسلم

درخت خرما : به انسان مؤمن تعبیر شود؛ به دلیل این حدیث که ابن عمر از پیامبر(ص) روایت نموده است :«ان من الشجره لا یسقط ورقها و انها مثل المسلم. حدثونی ما هی؟ قال ابن عمر فوقع الناس فی الشجر البوادی و وقع فی نفسی انها نخله ثم قالوا حدثنا ما هی یا رسول الله؟ قال هی النخله»؛ یعنی، (در میان درختان، درختی است که برگ‌هایش نمی‌ریزد و مسلمان، مانند آن است. به من بگویید آن، چه درختی است؟ ابن عمر می‌گوید: افراد حاضر شروع به نام بردن از درختان بیابانی نمودند؛ اما من در دل خود گفتم که آن باید درخت خرما باشد. در نهایت، از پیامبر(ص) پرسیدند که ای پیامبر خدا، آن، چه درختی است؟ ایشان فرمودند : آن، درخت خرماست.)

                                                                             بخاری و مسلم

عطرفروش و آهنگر : اولی به دوست خوب و نیکوکار و دومی به همنشین بد تعبیر شود به دلیل این حدیث پیامبر(ص) : «مثل جلیلس الصالح و جلیس السوء ...». (متفق علیه)


تعبیر براساس تشبیه و قیاس

 

آتش : به فتنه و آشوب تعبیر شود؛ زیرا آتش، هر چیزی را که نزدیکش باشد، می‌سوزاند و از بین می‌برد؛ فتنه و آشوب نیز، چنین است.

ستاره : به عالم و دانشمند تعبیر شود؛ زیرا مردم با ستاره‌ها، راه‌های خود را پیدا می‌کنند و علما نیز، راهنمای مردم هستند.

آهن یا هر نوع سلاح : به قدرت و پیروزی تعبیر شود.

بوی خوش : به سخنان زیبا، تمجید نمودن و کردار نیک تعبیر شود.

خروس : به مردی شجاع و بانفوذ تعبیر شود.

مار : به دشمن یا بدعت‌گر تعبیر شود؛ زیرا زهرش کشنده است و دشمن و بدعت‌گر نیز، این‌گونه ‌هستند.

بیرون رفتن مریض از خانه : اگر بدون سروصدا و حرف زدن از خانه بیرون رود، به مردنش تعبیر می‌شود و اگر با حرف زدن از خانه بیرون رود، به زنده ماندنش تعبیر می‌شود.

بیرون رفتن از در تنگ : به پیروزی و نجات تعبیر شود.

سفر کردن : مسافرت نمودن از جایی به جای دیگر به تغییر و تحول در شرایط و احوال فرد تعبیر شود.

مردن : به توبه نمودن و بازگشت به سوی خدا تعبیر شود؛ زیرا مردن، بازگشت به سوی خداست.

زراعت و کاشتن : به کردار انسان تعبیر شود.

سگ : به مهمان داری نکردن و ورّاجی تعبیر شود.

شیر : به فردی قدرتمند و بانفوذ تعبیر شود.

روباه : به فردی پیمان‌شکن و نیرنگ ‌باز تعبیر شود.

اعضای اضافی بر روی بدن : اگر آن عضو اضافی، زیبا و متعادل باشد به خیر و نیکی و اگر نامتعادل و زشت باشد، به شر و بدی تعبیر شود.

هر نوع بالا رفتن و پایین آمدن : اولی به پیروزی و دومی به شکست تعبیر شود.


تعبیر خواب براساس اسامی و واژه‌شناسی

 

مثلاً، اگر در خواب فردی را ببینید که اسمش «راشد» است، می‌توان آن را به «هدایت و راهنمایی به راه راست» تعبیر نمود؛ زیرا راشد؛ یعنی، کسی که راه راست را در پیش گرفته است و بر همین اساس اگر اسم شخص «سالم» باشد به «سلامتی» و اگر «سعید» باشد به «خوشبختی» تعبیر شود. نام های: «عقبه» را به «عاقبت کار»، «نافع» را به «سود و منفعت»، «رافع» را به «بلندی و رفعت»، «احمد»  را به سپاسگزاری و «صالح» را به «نیکوکاری» تعبیر نمایید. امام مسلم از انس، روایت می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمودند : «رأیت ذات لیله کأنا فی دار عقبه بن رافع، فأتینا برطب من رطب ابن طاب، فأوله الرفعه لنا فی‌الدنیا و العاقبه فی دیننا و ان دیننا قد طاب» ؛یعنی، (شبی در خواب دیدم که در خانه‌ی عقبة بن رافع هستم و مقداری خرمای پاک و رسیده را برای ما آوردند. من این خواب را این‌گونه، تعبیر می‌نمایم که ما در دنیا به بلندی و رفعت دست می‌یابیم و در دین‌ نیز، عاقبت به خیر خواهیم شد؛ زیرا دین ‌ما، دین پاک و کاملی است.)

خوانندة گرامی، اگر شما خوابی را دیدید، سعی نمایید براساس مطالبی که توضیح داده شدند، آنها را تعبیر نمایید و اگر نتوانستید، خوابتان را با هیچ یک از موارد فوق، تعبیر نمایید؛ از کتاب‌های تعبیر خواب، که مورد اطمینان هستند، استفاده نمایید.

اکنون، بعد از مشخص نمودن اصولی که خواب باید براساس آنها تعبیر شود ـ قرآن، حدیث، قیاس و تشبیه و واژه‌شناسی ـ نمونه‌هایی را بیان می‌کنیم تا شما خوانندة عزیز، با توجه به آنها و بررسی تعبیر آنها ، بتوانید تعبیر روشنی برای خواب‌های خود بیابید. این نمونه‌ها همگی تعابیری هستند که استاد تعبیر خواب، «ابن سیرین» آنها ارائه داده است.

نمونه‌ی اول : «حجاح بن یوسف» در خواب دید که دو کنیز از آسمان پایین آمده‌اند و او یکی از آنها را با خود برده و دیگری به آسمان برگشته است. تعبیر این خواب را از «ابن سیرین» پرسیدند و او نیز، خواب را این‌گونه، تعبیر نمود که آن «دو کنیز»، «دو فتنه»‌اند و «حجاج» فقط به یکی از آنها گرفتار می شود. حقیقتاً این‌گونه شد؛ آن دو فتنه، فتنه‌ی «ابن اشعث» و فتنه‌ی «ابن مهلب» بود که حجاج به فتنه‌ی «ابن اشعث» گرفتار شد، اما به دیگری نه.

در این خواب، دو نشانه‌ی عمده وجود داشت : اول، دو کنیز و دوم ، بردن یکی از آن دو کنیز توسط حجاج و بازگشت دیگری. در تعبیر نشانه‌ی اول، «ابن سیرین» از اصل حدیث پیامبر(ص) استفاده نمود و «زن» را «فتنه» تعبیر نمود؛ زیرا پیامبر(ص) می‌فرمایند : «ما ترکت بعدی فتنه اضر علی الرجال من النساء»؛ یعنی، (بعد از رفتنم، هیچ فتنه‌ای را زیان بار‌تر از زنان برای مردان نمی‌یابم.)                                                              بخاری و مسلم

برای تعبیر نشانه‌ی دوم نیز، از قیاس و فهم خود بهره برده و گرفتن کنیز را رسیدن به آن فتنه، تعبیر نموده و در حقیقت، تعبیر خواب نیز، همان‌گونه شد که او پیش ‌بینی کرده بود.

نمونه‌ی دوم : مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: با زنی ازدواج نموده‌ام؛ در خواب دیدم که سیاه و کوتاه‌قد شده است. ابن سیرین گفت: «سیاهی» اش نشانه‌ی «ثروت و مالداری» او و «کوتاه‌قد» بودنش دالّ بر «عمر کوتاه»اش است. در حقیقت، این خواب نیز، این‌گونه تحقق یافت؛ بعد از مدتی، آن زن دار فانی را وداع گفت، و مَرد، صاحب میراث او شد.

در این خواب نیز، دو نشانه‌ی عمده وجود داشت : اول، سیاهی آن زن و دوم، کوتاه‌قد بودنش. در این مورد، ابن سیرین برای تعبیر نشانه‌ی اول از اصل واژه‌شناسی استفاده نمود؛ زیرا در زبان عربی اگر یکی دارای پول و ثروت فراوان باشد، می‌گویند : «لفلان سواد»؛ یعنی، فلانی سیاهی بسیار دارد. برای تعبیر نشانه‌ی دوم نیز، ابن سیرین از تشبیه و قیاس بهره برده و قد کوتاه زن را به عمر کوتاهش تشبیه کرده و در نهایت، با کنارهم گذاشتن این دو تعبیر، تعبیر فوق را مطرح کرده بود.

نمونه‌ی سوم : عبدالله بن مسلم می‌گوید : ‌گاهی در مجلس ابن سیرین حاضر می‌شدم و بعد از برخاستن از مجلس او به مجلس «اباضیه»‌ها می‌رفتم [اباضیه، گروهی گمراه از خوارج بودند که رئیس آنان عبدالله بن اباض نام داشت] و با آنان نشست و برخاست می‌کردم. شبی در خواب دیدم که همراه با عدّه‌ای،جنازه‌ی پیامبر(ص) را بر دوش خود حمل می‌کردم. نزد ابن سیرین آمده، خواب را برایش تعریف نمودم. ابن سیرین گفت : چرا با قومی نشست و برخاست می‌کنی که می‌خواهند آنچه را پیامبر(ص) آورده است، دفن کنند.

در این خواب نیز، دو نشانه وجود دارد : اول، جنازه‌ی پیامبر(ص) و دوم، حمل آن بر دوش و قصد  دفن آن. در تعبیر نشانه‌ی اول، ابن سیرین «جنازه‌ی پیامبر(ص)» را به «آیین حقّی» که آن حضرت آورده است، و نشانه‌ی دوم را به دفن و از بین بردن آن آیین، قیاس نموده است.

نمونه‌ی چهارم : مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت در خواب دیدم که تاجی از طلا بر سرم گذاشته‌ام. ابن سیرین گفت : از خدا بترس، پدرت در غربت چشمانش را از دست داده است و از تو می‌خواهد که نزد او بروی. مرد به خانه برگشت و دید که نامه‌ای از پدرش رسیده که در آن، از کوری خود خبر داده و از پسرش خواسته است که نزد او برود.

در این خواب، سه نشانه وجود دارد : اول، سر؛ دوم، تاج و سوم، طلا. برای تعبیر نشانه‌ی اول، ابن سیرین از اصل واژه‌شناسی، استفاده نموده است؛ زیرا «سر» به معنی «ریاست و بزرگی» نیز، به کار می‌رود و رئیس و بزرگ هر شخصی، پدرش می‌باشد. «تاج» از پوشش‌های غیرعربی است و سرزمین غیرعرب نیز، برای اعراب، «سرزمین غربت» به حساب می‌آید و «طلا» نیز، دلیل بر «از دست دادن بینایی» می‌باشد. از تعبیر این سه نشانه، ابن سیرین تعبیری را ارائه داد که راست از آب درآمد.

آنچه که جای تأمل دارد این است که این خواب‌ها براساس تعبیری که ابن سیرین برای آنها ارائه داده بود، به وقوع پیوستند؛ زیرا خواب‌ها براساس تعبیر آنها اتفاق می‌افتند. حاکم از انس بن مالک، روایت نموده است که پیامبر(ص) فرمودند : «ان الرؤیا تقع علی ما تعبر و مثل ذلک مثل رجل رفع رجله فهو یتنظره متی یضعها فاذا رأی احدکم رؤیا فلا یحدث بها الا ناصحاً او عالماً»؛ یعنی، (خواب آن‌گونه که تعبیر می‌شود، اتفاق می‌افتد و وقوع آن، مانند کسی است که پای خود را برداشته است و منتظر است تا ببیند که چه وقت آن را روی زمین بگذارد. پس هرگاه یکی از شما خوابی را دید، آن را جز نزد عالم یا ناصحی، بازگو ننماید.) ابوداود، ترمذی، و ابن ماجه نیز، از ابورزین عقیلی روایت نموده‌اند که پیامبر(ص) فرموده است : «الرؤیا علی رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت ...»؛ یعنی، (خواب اگر تعبیر نشود چونان پرنده‌ای پرواز می‌کند و به وقوع نمی‌پیوندد؛ اما اگر تعبیر شود، واقع می‌شود ...)

از این‌رو، شایسته است که خواب تا جایی که امکان دارد، بدون زیاده‌روی و عدول از حق، به خیر و شیوه‌ای پسندیده ؛تعبیر شود و اگر این امکان وجود نداشت، تعبیر نکردن آن بهتر است. ابن وردی در این مورد، می‌گوید :

و هی علی جناح طائر اذا اولتها حلت ببشری او اذی

خواب بر بال پرنده و در حال پرواز است؛ اما اگر تعبیر شود، مژده‌آور یا زیان‌بار  خواهد شد.

اگر بتوان، برای خواب دو تعبیر متفاوت مطرح کرد ، باید دید که کدام یک بهتر و به اصول تعبیر خواب و تناسب واژه‌ها نزدیک‌تر است تا خواب همانگونه تعبیر شود. المناوی در شرح «الفیه‌ی وردیه» از عده‌ای از بزرگان نقل می‌کند که فرموده‌اند : ضروری است که معبّر خواب، آرام و باحوصله باشد تا تعبیرش، تعبیری درست و کامل باشد و باید به کیفیت واژه‌ها و کلمات به دقّت، توجه نماید تا بتواند امور درست و بامعنی را از مسایل بی‌معنی و پریشان، تشخیص دهد و به دلایل و اهداف آن خواب توجه کامل نماید، سپس قوانین تعبیر خواب را بر آنها تطبیق نماید و اگر خواب دارای دو معنا بود، آن معنایی را انتخاب نماید که تناسب بیشتری [با شرایط و احوال] داشته باشد.

ممکن است تعبیر خواب، در مورد بیننده‌ی آن واقع نشود و برای افراد خانواده، برادر، دوست یا افراد نزدیک، تحقق یابد و این زمانی است که امکان وقوع، برای بیننده ی خواب وجود نداشته باشد.

پیامبر(ص) در خواب، ابوجهل را دید که با وی بیعت نمود. در این مورد، ابوجهل به پسرش عکرمه تعبیر شد که در نهایت به پیامبر(ص) ایمان آورد و پیامبر(ص) فرمودند:این، تعبیر خوابی است که دیده بودم. پیامبر(ص) در خواب دیدند که اسید بن عاص، والی مکه شده است و در نهایت، پسر اسید، والی مکه شد.

اگر تعبیر خوابی باعث برملا شدن عیب مسلمانی گردد که خداوند آن عیب را پنهان نموده است، باید از فاش نمودن و بیان آن تعبیر خودداری کنید ؛در صورت بیان آن، باید از نام بردن فرد موردنظر اجتناب نمایید، زیرا در این صورت، دربارة برادر مسلمان خود غیبت نموده و دچار گناه شده‌اید. ابن وردی نیز، می‌گوید : اگر خوابت بیانگر عیب مردم بود، آن را پنهان دار و همواره آن وجه از تعبیر را انتخاب نمایید که بهتر و نیکوتر است.

بیان این مطلب، ضروری است که خواب باید متناسب با بیننده‌ی آن و مرتبه ی اجتماعی او، تعبیر شود. برای هر فرد، آن تعبیر متناسب است که با شرایط و احوالش سازگار باشد. ممکن است خوابی برای شخصی، رحمت و همان خواب برای دیگری، زحمت و عذاب باشد. گویند روزی، مردی از ابن سیرین سؤال نمود : در خواب دیدم که اذان می‌گویم، تعبیر آن چیست؟ ابن سیرین در جواب گفت : به زیارت خانه‌ی خدا می‌روی و فریضه‌ی حج به جا می‌آوری. بعد از مدتی، شخصی دیگر دقیقاً همان سؤال را از ابن سیرن پرسید و او نیز، در جواب آن مرد گفت : تو دزدی خواهی کرد و دستت را به خاطر آن، قطع خواهند کرد. آنان که شاهد آن دو ماجرا بودند از ابن سیرین پرسیدند : چگونه برای یک خواب دو تعبیر متفاوت نمودی؟ او نیز، در جواب گفت : اولی، مرد نیکوکار و خوبی بود و من نیز، براساس این آیه‌ی قرآن:

šbºsŒr&ur) šÆÏiB «!$# ÿ¾Ï&Î!qߙu‘ur ’n<Î) Ĩ$¨Z9$# tPöqtƒ Ædkptø:$# Ύy9ò2F{$# (      

                                                                                          (توبه / 3)

«این اعلامی است از سوی خدا و پیامبرش به همه‌ی مردم در روز بزرگ ترین حج»

اذان را به حج، تعبیر نمودم، اما دومی مرد شرور و بدکرداری بود و براساس این آیه از قرآن:

)tb©Œr& îbÏiŒxsãB $ygçF­ƒr& 玍Ïèø9$# öNä3¯RÎ) tbqè%̍»|¡s9 ( (یوسف / 70)

«ندادهنده‌ای فریاد زد ای کاروانیان شما دزدید»

اذان گفتنش را به دزدی، تعبیر نمودم.

اگر بچه‌ای کوچک، خواب ببیند، تعبیرش برای والدینش است و هم‌چنین، تعبیر خواب بَرده، برای اربابش و زن، برای شوهرش می‌باشد و همه‌ی این‌ها در صورتی است که تعبیر آن خواب، متناسب با  شرایط آنها نباشد. ابن وردی در این مورد، می‌گوید :

والعبد رؤیاه تخص المولی و ما تری المراه نال البعلا

وانقل الی الوالد رؤیا الطفل ان کان هؤلاء غیر اهل

؛یعنی، (خواب بَرده از آن ارباب است و آنچه را زن در خواب می‌بیند به شوهرش می‌رسد. خواب بچه به والدینش برمی‌گردد و همه‌‌ی این‌ها در صورتی است که خود، شایسته‌ی [تعبیر آن خواب] آن نباشند).

المناوی در مورد کیفیت تعبیر چیزهایی عجیب و غریب و نامشخص، در شرح الفیه‌ی وردیه می‌گوید : اگر اول تا آخر خواب، برای شما معلوم باشد، تعبیر آن ساده است، اما اگر بخشی از خواب مشخص و بخشی دیگر نامشخص و پریشان باشد، ابتدا قسمت معلوم آن را تعبیر نمایید؛سپس  قسمت نامعلوم آن را بیشتر مورد بررسی و دقّت قرار دهید و در صورت امکان، آن بخش را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم نمایید و درصدد درک جداگانه‌ی آنها باشید و در صورت درک آنها، تعبیر مشخصی برای آنها بیابید و از مجموع آنها تعبیری کلی، برای خواب مطرح کنید. اگر درک و فهم خوابی برایتان امکان نداشت یا خواب از نوعی باشد که تاکنون دیده نشده باشد، بهتر است که تعبیر نشود تا اینکه خود، واقع شود.

سرانجام، اگر می‌خواهید که بر تعبیر خواب‌ها آگاه شوید، سعی کنید تابیشتر بر پایه‌های اساسی تعبیر، آگاهی یابید تا برای هر چیز بتوانید دلایل موجهی از قرآن و سنت، معانی واژگان و اسامی ، قیاس و تشبیه بیابید و با کمک گرفتن از مجموع این موارد و با توجه به شرایط و احوال بیننده‌ی خواب، درصدد برآیید که برای خواب تعبیری درست پیدا کنید.

اکنون، با استعانت از خداوند متعال، فرهنگ الفبایی از تعبیر خواب در دسترس خوانندگان عزیز قرار می‌دهیم تا با رجوع به آن، بتوانند خواب‌های خود را تعبیر نمایند.       ان‌شاء الله


«الف»

آب انگور

اگر کسی در خواب ببیند که آب انگور می‌گیرد و از آن شربت می‌سازد، خیر و برکت به او روی می‌آورد و اگر مستمند باشد ثروتمند خواهد شد. اگر در زمانی که مردم در گرانی، قحطی و خشکسالی به‌سر می‌برند، کسی در خواب ببیند که همه مردم آب انگور یا عصاره زیتون می‌گیرند، دروازه خیر و رحمت بر آنها گشوده خواهد شد.

آب زمزم

خوردن آب زمزم در خواب بر شفا یافتن از بیماری‌ها و برآورده شدن نیازها تعبیر می‌شود.

آبله

آبله به پول و دارایی تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که به بیماری آبله دچار شده است، به ثروت و پولش افزوده می‌شود.

آبیاری

اگر آبیاری زمین بعد از تشنگی آن باشد، به خوشی و شادمانی بعد از ناراحتی و اندوه ، رفع نیاز و ثروتمند شدن بعد از فقر ، دستیابی به علم و دانش از دست رفته، دلالت دارد و ممکن است آبیاری به اصلاح امور دینی شخص و صاحب  اخلاق پسندیده شدن در زندگی تعبیر شود. اگر کسی ببیند که از یک جوی آب، زمینی را آبیاری می‌کند، به خیر و بهره‌ای زیاد دست می‌یابد و از زندگی خوب و آرامی بهره‌مند می‌شود.

آتش

دیدن آتش در خواب، به جنگ و عداوت و شکست تعبیر می‌شود و هرچه دود آن آتش بیشتر باشد، خطر آن بیشتر است. اگر کسی در خواب ببیند که آتش را می‌پرستد، انسانی جنگ ‌طلب است و ممکن است از اوامر شیطان اطاعت کرده باشد و اگر ببیند که آتش می‌خورد، مال یتیم یا مال حرامی را به ناحق می‌خورد. رسیدن به آتش و خوردن آن در خواب به جنگ، طاعون یا مرگ نیز، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که آتش، قسمتی از لباس‌ها یا اندامی از بدنش را سوزانده است، به بلا و مصیبت دچار می‌شود. دیدن آتشی که سودمند و مایه روشنایی باشد به مژده و ایمن شدن از ترس ، هراس برای آن کس که ترسی دارد، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که در میان مردم، آتشی روشن کرد، میان آنان عداوت و تفرقه می‌اندازد و خاموش شدن آتش در خواب به خاموش شدن فتنه و آشوب تعبیر می‌شود.

آتش‌بس

آتش‌بس در خواب به ایمن شدن بعد از ترس، راحتی و استراحت بعد از خستگی تعبیر می‌شود.

آدم ابوالبشر(ع)

هرکس آدم(ص) را در خواب ببیند، اگر شایستگی داشته باشد، مسؤولیت بزرگی به او محول می‌شود؛ به دلیل این آیه: «انی جاعل فی الارض خلیفه»؛ یعنی، (من [آدم را] در زمین جانشین می‌گردانم.)و نیز، گفته شده است که هرکس آدم(ص) را در خواب ببیند، برای مدتی فریب دشمنانش را می‌خورد، اما در نهایت از فریب آنان آگاه می‌شود.

آرزو

اگر کسی در خواب ببیند که آرزویی در دل دارد، به آرامش و آسایش می‌رسد و به مرادش خواهد رسید.

آستانه در

دیدن آستانه در، درخواب به همسر مرد تعبیر می‌شود.

آسمان

اگر کسی در خواب ببیند که از آسمان، آتش می‌بارد و به مردم می‌خورد، تعبیرش آن است که مردم دچار زیان، ناراحتی یا گرانی می‌گردند. ممکن است، آسمان به سلطه و فرمانروایی تعبیر شود و هرکس با نردبان یا با ریسمانی به آسمان صعود کند، درجه و مقام او افزایش می‌یابد. هر نزدیک شدنی به آسمان برای افراد نیکوکار و دیندار، نزدیک شدن به خدا تعبیر می‌شود و نیز، ممکن است بر نزدیک شدن به سلطان، پیشوا، عالم، پدر، همسر و یا رئیس دلالت داشته باشد. اگر کسی در خواب ببیند که از آسمان پایین افتاد، گناه بزرگی را انجام می‌دهد. اگر کسی ببیند که از آسمان منطقه‌ای، روشنایی و نور ظاهر می‌گردد، مردم آن منطقه، هدایت می‌شوند و اگر از آن، تاریکی ظاهر گردد، بر گمراهی مردم آن منطقه دلالت دارد.

آسیاب

دیدن آسیاب در خواب، دلیلی بر بهتر  شدن احوال صاحب آسیاب یا ثروتمند شدن او بعد از فقر می باشد. دیدن آسیاب در خواب، برای پسران و دختران مجرّد به ازدواج تعبیر می‌شود.

آشامیدن

آشامیدن مایعی ناشناخته یا آبی گوارا بر هدایت و علم، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که آبی گوارا و سرد می‌نوشد، پول حلالی به دست می‌آورد.

آشپز

دیدن آشپز یا وسایل پخت غذا به آهنگ شادی و خوشی،تعبیر می‌شود.

آشپزی

اگر کسی در خواب ببیند که با آتش ،آشپزی می‌کرد و غذایش رانیز، به خوبی پخت، به مرادش برسد. اگر غذایش گوشت گوسفند بود، زندگی شرافتمند و خوشی خواهد داشت.

آغوش

اگر کسی در خواب ببیند که فرد زنده‌ای را در آغوش گرفته است، به نسبت مدت زمان هم آغوشی ، با او به سر می‌برد و اگر ببیند که مرده‌ای را در آغوش گرفته است، ممکن است بمیرد. اگر کسی در خواب ببیند که زنی را در آغوش گرفته است، آغوشش را به روی دنیا باز نموده است.

آفتاب‌پرست

دیدن آفتاب‌پرست بر وزیر پادشاه یا معاون او، دلالت دارد و نیز، بر مردی دلالت دارد که در انجام امور، سریع است و دچار شک و تردید نمی‌گردد. ممکن است دیدن آن به امتحان و آزمایش در دین و ایمان نیز، تعبیر شود.

آمیزش جنسی

هر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است. اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد. آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست.

آهن

دیدن آهن در خواب، بر مال و عزّت و قدرت، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که آهن حمل می‌کند یا از دست کسی آهن می‌گیرد، بعد از دوران ضعف و ذلّت به قدرت و عزّت می‌رسد. اگر کسی در خواب ببیند که آهن برای او نرم گشته است، مقامی بالا و ملک و روزی فراوان به او عطا می‌شود.

آهو

دیدن آهو در خواب، نشانه پیروزی بر دشمن است و دیدن آن به زن و فرزند نیز، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب آهویی را شکار کند یا به او هدیه  شود یا آن را بخرد، به او رزق و روزی عطا می‌شود و اگر مجرّد بود، زن می‌گیرد یا در غیر این‌‌صورت صاحب فرزند شود. اگر کسی ببیند ،آهویی را با خود برد، خیر بسیار به دست او می‌رسد و اگر آهویی را سر برید، دختری را به عقد خود درآورد. اگر مردی در خواب ببیند که آهویی، خود را به روی او انداخت، همسرش از اوامر او، سرپیچی می‌کند.

آیات قرآن

اگر کسی، شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آیات قرآن ببیند، در صورتی‌که آن آیات، آیات رحمت و بخشش باشد، آن مرده، مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. (ان‌شاء الله) و اگر آن آیات، آیات عذاب و شکنجه‌ی دوزخیان باشد، آن شخص در عذاب است. اگر خواننده‌ی آیات قرآن زنده باشد یا  آیات هشدار و انذار باشد، بر هشدار به بیننده‌ی خواب، دلالت دارد تا از گمراهی دست بکشد و اگر آیات مژده‌دهنده باشد، برای خواننده‌ی آن، مژده‌ی خیر و نیکی است.

ابر

ابر در خواب، بر دین اسلام دلالت دارد؛ زیرا اسلام باعث زنده شدن مردم و نجات آنها از کفر، نادانی و گمراهی می‌گردد. ممکن است ابر بر علم و دانش، کاردانی و حکمت نیز، دلالت داشته باشد و هم‌چنین ابر به باردار شدن زنان نیز، تعبیر می‌شود. ابر ممکن است به باران نیز، تعبیر شود زیرا باران از ابر می‌آید و گفته شده است که اگر کسی ابر را در خواب ببیند، و آن فصل، فصل بارش باران باشد، خیر و خوشی و برکت به او روی می‌آورد. دیدن ابر بر رفع غم و اندوه نیز، دلالت دارد.

ابراهیم پیامبر(ع)

هرکس ابراهیم(ع) را در خواب ببیند، زیارت خانه‌ی خدا نصیبش می‌شود (انشاءالله). ممکن است دیدن آن حضرت، به پدری مهربان و دلسوز برای فرزندانش تعبیر شود و نیز، گفته شده است که دیدن آن حضرت در خواب، به مبتلا شدن به سختی و ناراحتی وسرانجام، نجات از آن ناراحتی، تعبیر شده است.

ابرو

دیدن ابرو در خواب، برای مرد بر مردانگی، جوانمردی، امانتداری، شهرت و مقام بالا، دلالت دارد. اگر کسی ببیند که ابروانش در هم فرو رفته‌اند، به تفاهم و محبت تعبیر می‌شود و اگر ابروها بر روی چشم‌ها پایین آمده باشند، دلالت بر این دارد که احوال یکی از بستگان و اطرافیانش مانند فرزند، پدر، همسر، دوست، شریک و ... دگرگون می‌شود و ممکن است به عمر طولانی نیز، تعبیر شود.

ابریشم

دیدن ابریشم در خواب، بر عشق و علاقه دلالت دارد. دیدن لباس ابریشم بر تن فقها ، نشانه‌ی دنیادوستی آنها و دعوت مردم به بدعت است. دیدن ابریشم، بر ازدواج با زنی پاک و شریف نیز، دلالت دارد.

اتاق

اتاق در خواب، برای کسی که ترس و بیمی دارد، نشانه امنیت و آسایش است؛ زیرا خداوند می‌فرمایند : «و هم فی الغرفات آمنون»؛ یعنی، آنان در اتاق‌هایی با امنیت و آسایش به سر می‌برند و اگر بینندة خواب مجرّد بود، ازدواج می‌کند.

احرام پوشیدن

اگر کسی ببیند که احرام پوشیده، دالّ بر این است که از معاشرت جنسی بیزار است. هم‌چنین احرام پوشیدن در خواب به دوری از گناه یا مسابقه تعبیر شده است.

احساس غربت

احساس غربت در خواب، جدا شدن از همسر و دوستان است و اگر در این خواب شیون و گریه باشد، خیری در آن نیست.

اخم

اگر کسی در خواب ببیند که اخم کرده و چهره‌ای عبوس دارد، صاحب دختر ‌شود.

ادرار

اگر کسی در خواب ببیند که ادرار می‌کند و در ادرارش خون وجود دارد، با زنی مطلّقه یا با زنی از محارم خود هم‌بستر ‌شود و خود از آن بی‌اطلاع است. اگر کسی دید که در خانه یا زمین عده‌ای، ادرار می‌کند، داماد آنها می‌شود و از آنها زن می‌گیرد. اگر کسی دید که به صورت غیرعادی،بسیار ادرار می‌کند و خود را نجس کرده و بوی نامطبوع از آن می‌آید یا اینکه جلوی چشم دیگران ادرار می‌کند، بر عمل بدی، دلالت می‌کند که به خاطر آن آبرویش می‌رود. خوردن ادرار در خواب، بر خوردن چیزهای مشکوک در کسب و کار یا پول حرام، دلالت دارد.

اذان

اذان گفتن در خواب، به زیارت خانه‌ی خدا تعبیرمی‌شود و ممکن است، دلیل بر انجام دادن اعمال خیر و نیک و نجات یافتن از شرّ شیطان باشد. اگر کسی ببیند که در کاروانی اذان می‌گوید، به دزدی متهم می‌شود. هم‌چنین اذان گفتن به جدا شدن از شریک نیز، تعبیر شده است. اگر کسی ببیند در ویرانه ای اذان می‌گوید، آن مکان آباد و پرجمعیت می‌شود. اگر کسی ببیند که در میان جمعی از مردم اذان می‌گوید، گروهی را به اسلام دعوت می‌کند.

ارّه

ارّه در خواب، به رفیق، شریک یا جانشین شخص، تعبیر می‌شود.

 

ازدواج

ازدواج در خواب، به رحْم و شفقت و الطاف الهی دلالت دارد. ازدواج به پیشه و حرفه نیز، تعبیر می‌شود؛ اگر کسی در خواب ببیند با زنی ازدواج نمود، سپس آن زن مُرد، به شغلی روی می‌آورد که چیزی جز غم و اندوه برایش ندارد. اگر کسی ببیند که با زنی بی‌عفت ازدواج می‌کند،مرتکب  زنا می‌شود. اگر زنی بیمار در خواب ببیند که بدون حقّ انتخاب به عقد کسی درمی‌آید ، خواهد مُرد و برای مرد بیمار نیز، چنین است. اگر دختری ببیند که ازدواج می‌کند، به خیر بسیار دست می‌یابد و اگر مردی که یک یا چند زن دارد، در خواب ببیند که ازدواج می‌کند به خیر و اقتداری فراوان دست می‌یابد.

اسب

اگر کسی در خواب ببیند که اسبی دارد، بر روزی بسیار  و پیروزی او بر دشمنان، دلالت دارد و اگر ببیند که سوار بر اسب است، به مقامی بزرگ دست می‌یابد.

استخوان

استخوان در خواب، نشانه ی امری بزرگ و سترگ است و نشانه آنچه، انسان با کمک آن می‌تواند به خانه و خانواده‌اش یاری نماید یا با کمک آن به ملک و دارائیش بیفزاید. اگر بیماری در خواب ببیند که استخوانش شکسته است، از دنیا می‌رود و دیدن چنین خوابی برای شخص سالم، به بیمار شدن او تعبیر می‌شود.

استر

دیدن آن در خواب، بر سفر کردن، دلالت دارد. اگر کسی دید که بر پشت استری سوار است، عمرش دراز می‌گردد یا زنی که نازاست، ازدواج می‌کند. دیدن استر با زین و برگ، بر زنی زیبا، عاقل و بااخلاق یا بر سفری سودمند، دلالت می‌کند.

استراحت

استراحت پس از خستگی در خواب، بر ثروتمند شدن پس از تنگدستی دلالت دارد و اگر بیننده‌ی خواب بیمار باشد، برنزدیک شدن اجلش، دلالت دارد.

 

استعاذه (گفتن «اعوذبالله من الشیطان الرجیم»)

هر کس در خواب ببیند که به طور مداوم، با گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» از شرّ شیطان به خداوند پناه می‌برد، خداوند دانش و آگاهی سودمند به او خواهد بخشید، او را به راه راست و پایدار،هدایت می کند و از شرّ دشمنانش در امان نگه می دارد و با عطای مال حلال، او را ثروتمند خواهد نمود. اگر بیننده‌ی خواب مریض و به ویژه، جن‌زده شده باشد، شفا خواهد یافت. ممکن است استعاذه، دالّ بر پرهیز نمودن از شراکت با شخصی خائن باشد و نیز، ممکن است بر پاکی و مسلمان شدن بعد از کفر، دلالت داشته باشد.

استغفار (طلب مغفرت الهی)

طلب مغفرت و بخشایش الهی در خواب، بر زیاد شدن روزی و از بین رفتن درد و بلا، دلالت دارد.

استفراغ

اگر کسی در خواب ببیند که خون استفراغ می‌کند از مال حرام یا گناهی توبه می‌کند و اگر ببیند که استفراغش ماست است، از فطرت پاک اسلام منحرف می‌شود. استفراغ در خواب به بازگرداندن امانت به صاحبان آنها، افشای اسرار یا رهایی از افکار و غصه‌های درونی نیز، تعبیر می‌شود. اگر بیماری در خواب ببیند که استفراغ می‌کند، از دنیا می‌رود.

اسرافیل

دیدن اسرافیل در حال دمیدن در صور، بر مردن دلالت دارد. [اسرافیل، فرشته‌ای است که به امر پروردگار دوبار در وسیله‌ای به نام صور می‌دمد : بار اول، تمام مخلوقات می‌میرند و بار دوم، همگی زنده شده روانه‌ی میدان محشر می‌گردند].

 

اسم

اگر کسی در خواب ببیند که اسم شخصی تغییر نمود، آن را به نیکی تعبیر نماید. مثلاً «سعد» را به شادی و «سلام» را به سلامتی تعبیر نماید.

اسماعیل پیامبر(ع)

هرکس در خواب، اسماعیل(ع) را ببیند به او فصاحت ، بلاغت و ریاست، عطا می‌شود و در راه رضای خدا، مسجدی را بنا خواهد نمود. ممکن است دیدن آن حضرت، بر شخصی دلالت نماید که بر عهد و پیمانش وفادار است.

اشک

اشک سرد، بر خوشی و اشک گرم، بر غم و اندوه دلالت دارد. اشک ریختن در خواب، ممکن است بر تنهایی، بی‌‌کسی، غربت و یاد نمودن از خویشان دلالت داشته باشد.

اصحاب پیامبر(ص)

دیدن اصحاب پیامبر(ص) به شیوه‌ای پسندیده و مطلوب ،بر پیروی از روش آنان و پاکی عقیده‌ی بیننده‌ی خواب و نیز، بر خیر، محبت، برادری، وحدت و اتفاق ، اجتناب از حسادت وکینه و دشمنی دلالت دارد. در این تعبیر، باید درجه ومرتبه ی  هر صحابه را آن‌گونه که در سیره‌ها بیان شده است، در نظر داشت. دیدن اصحاب در خواب، ممکن است بر گسترش علم، امر به معروف و نهی از منکر نیز، دلالت داشته باشد و نیز، ممکن است بر فتنه و آشوب ایجاد شده میان آنان یا عدل و داد آنان در آن شرایط، دلالت داشته باشد. دیدن تک‌تک اصحاب را می‌توان براساس اسامی آنان نیز، تعبیر نمود؛ مثلاً، تعبیر نمودن «سعد» به خوشی و شادی.

اعتکاف کردن

اعتکاف کردن در خواب با توجه به جایی که در آن اعتکاف شده است، تعبیر می‌شود. اگر اعتکاف در مسجد باشد، بر انجام عمل نیک دلالت دارد.

افراد خانواده

دیدن افراد خانواده و کسانی که نفقه آنها بر گردن شخص است، بر رزق و روزی ایشان ، دلالت دارد.

افتادن

افتادن از جای بلند به جای پست، بر بدتر شدن احوال بیننده‌ی خواب دلالت دارد.

افتادن بر روی صورت

دیدن کسی که بر روی صورتش افتاده است، به بازنده شدن و از بین رفتن، تعبیر می‌شود. اگر بیینده‌ی خواب زن باشد، از شوهرش روی‌گردان و جدا می‌شود.

افتادن دندان

افتادن دندان در خواب، بر عمر طولانی نسبت به هم‌سن و سالان بیننده‌ی خواب، دلالت دارد. اگر کسی ببیند که همه‌ی دندانهایش افتاده‌اند، عمری طولانی خواهد داشت و ممکن است افتادن دندان به مرگ یکی از خویشاوندان که بیمار است، تعبیر شود. اگر کسی بدهکار باشد و در خواب ببیند که دندانهایش می‌افتند، بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند و گفته شده است که افتادن دندان در دهان، ثروت وسروسامان گرفتن است که شخص به آن دست می‌یابد.

امام جماعت

دیدن امام جماعت در خواب، به شخصی که به او مسؤولیتی داده شده باشد، دلالت دارد و نیز، ممکن است دلیلی برای به دست آوردن مقام ، درجه‌ای بالا ، امر به معروف و نهی از منکر باشد. اگر کسی دید که بعد از انجام وضوی کامل رو به قبله ایستاده و امام جماعت گروهی گشته است، اگر شایستگی آن را داشته باشد که برای مردم سودمند باشد، بزرگ و سرور آنان می شود و اگر امام جماعت بود، اما رو به قبله نایستاد، به دوستانش خیانت می‌کند و بدعتی را پایه‌گذاری می‌کند یا ممکن است عملی ناشایسته و حرام را انجام دهد. اگر کسی دید که امام جماعت عده‌ای از زنان شده است، مسؤولیت عده‌ای ناتوان به او سپرده می‌شود و اگر دید امام جماعت زنان و مردان با هم می‌باشد، اگر شایستگی داشته باشد، قاضی می‌شود و در غیر این‌صورت فقط به میانجی‌گری میان مردم می‌پردازد.

امیر

دیدن امیر در خواب، بر رییس و بزرگ مردم بودن، دلالت دارد و نیز، بر ازدواج افراد مجرّد؛  زیرا فرد با ازدواج، امیر خانه می‌شود. امیر شدن در خواب، ممکن است ترس گرفتار شدن و به زندان افتادن را به دنبال داشته باشد؛ زیرا امیر در روز قیامت، دستانش به گردنش بسته شده است و تنها عدل و دادش ،آن را باز می‌کند.

انار

انار در خواب، به روزی آسان یا به زن، تعبیر می‌شود. اگر انار به زن تعبیر شود، زنی زیباروی است و اگر اناری تمیز و تازه باشد به دختر تعبیر می‌شود.

انجیر

انجیر در خواب، بر پول زیاد و برکت و نعمت فراوان دلالت دارد.

اندام

اندام‌های بدن در خواب، به افراد خانواده و خویشاوندان صاحب خواب تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که یکی از اندام‌های بدن، مانند ساعد و ... را از دست داده است، از خویشاوندانش جدا می‌شود و آنها را ترک می‌کند و یا این که به سفر می‌رود.

 

انکار

اگر کسی در خواب ببیند که امر باطلی را انکار می‌کند، مردم را به امور پسندیده فرامی‌خواند و از کارهای زشت باز می‌دارد،اما اگر عمل نیک و پسندیده‌ای را انکار نماید، بر ظلم و ستم کردنش تعبیر می‌شود.

انگشت

دیدن انگشت در خواب، به کمک گرفتن و استعانت از جنبه‌های زندگی دنیایی و شغل و کار بیننده‌ی خواب دلالت دارد. هم‌چنین دیدن انگشت را در خواب، به زن و فرزندان و مال و دارایی تعبیر نموده‌اند؛ از این‌رو، اگر کسی دید که انگشتانش به صورت زیبایی دراز شده‌اند به تعداد فرزندان و مال و دارایی او افزوده خواهد شد و به عکس اگر دید که انگشتانش کوتاه شده‌اند، آنچه، بیان شد، رو به کاهش می‌گذارند.

انگشتر

اگر مردی در خواب، انگشتر طلا ببیند و زنش هم حامله باشد، دارای فرزند پسر خواهد شد. شکست حلقه‌ی انگشتر در خواب بر طلاق دادن زن دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که حلقه‌ی انگشتری را در انگشتش کرد ، سپس آن را بیرون آورد، اگر مسؤولیتی داشته باشد، آن را از او می‌گیرند یا دارائیش را از دست می‌دهد یا زنش را طلاق می‌دهد. اگر زنی این خواب را ببیند، شوهرش خواهد مرد. اگر مرد مجرّدی در خواب ببیند که حلقه‌ی انگشتر در دست می‌کند، زن می‌گیرد. دیدن انگشتری که از چوب ساخته شده باشد، بر زنی دورو دلالت دارد. اگر به زنی در خواب انگشتری داده شود، یا شوهر می‌کند یا بچه‌دار می‌شود. گرفتن انگشتر نقره از پیامبر(ص) یا از یک عالِم، مژده‌ای است برای دستیابی به علم و دانش، امااگر انگشتر از طلا یا آهن باشد هیچ خیری ندارد. اگر کسی در خواب ببیند که یک انگشتر برای قومی فرستاده و آنها آن را بازگردانده‌اند، سخنانی را به قومی می‌گوید، اما آنها سخنانش را قبول نمی‌کنند.

انگور

انگور در خواب، به رزق و روزی نیکو و مداوم تعبیر می‌شود.

 

 

ایوب پیامبر(ع)

دیدن ایوب پیامبر(ع) در خواب، بر بلا و مصیبت و عاقبت به خیری از آن بلاها دلالت دارد. اگر بیننده‌ی خواب بیدار باشد، به اذن خداوند شفا می‌یابد. دیدن آن حضرت، ممکن است بر اجابت دعا یا رسیدن به خواسته‌ها نیز، تعبیر شود.


«ب»

باد

ممکن است در خواب، به آفت و مصیبت و بلا تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که باد، چنان شدید می‌وزد که دیوارها را منهدم می‌کند و انسان‌ها را به هوا می‌برد، این خواب بر بلای بزرگی در میان مردم تعبیر می‌شود. باد ممکن است به مژده‌ی الهی نیز، تعبیر شود و اگر نسیمی از سمت مشخصی بوزد، به خیر و رحمت تعبیر می‌شود.

باد شکم

باد شکم در خواب، بر سخن بیهوده و بی‌معنی دلالت دارد و ممکن است به حماقت و سخنان غیراخلاقی نیز، تعبیر شود.

بار

ممکن است، بر بار سنگین گناه و بزهکاری دلالت داشته باشد. بار سنگین برای زن، بر حاملگی و یا شوهر پرخاشگر دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که باری از چوب حمل می‌کند، میان مردم سخن‌چینی کرده است. [سخن‌چین بدبخت، هیزم‌کش است]

باران

دیدن بارانی که زیان به دنبال نداشته باشد، نشانه رحمت و شادابی و طراوت است، اما اگر کسی ببیند که بارانی زیان‌آور یا باران خون و سنگ از آسمان می‌بارد، بر زیاد شدن گناهان دلالت دارد.

بازار

دیدن بازار در خواب، ممکن است بر دروغ، گناه و غم دلالت داشته باشد؛ البته هر بازاری ممکن است که تعبیرخاصی را داشته باشد؛ مثلاً : بازار کتاب‌فروشان برهدایت و توبه، بازار داروفروشان بر شفای بیماران، بازار شیرینی‌فروشان بر ایمان و اسلام، بازار زینت‌آلات بر شادی وعروسی و ازدواج، بازار عطرفروشان بر خبر خوب و بسیار خوشایند، بازار سلاح‌فروشان بر جنگ و پیروزی بر دشمنان، بازار سبزی‌فروشان و ماهی‌فروشان بر روزی و منفعت، بازار گوشت‌فروشان بر غم و غصه، بازار میوه‌فروشان بر اعمال نیک، بازار چوب‌فروشان بر نفاق و تفرقه ،بازار خیمه‌فروشان بر مسافرت دلالت دارند.

باز کردن

باز کردن قفل و درهای بسته در خواب، نشانه شادی بعد از ناراحتی و به دست آوردن رزق و روزی آسان می‌باشد.

بازگشتن از سفر

بازگشتن از سفر در خواب، بر از بین رفتن غم و اندوه ، باز شدن درهای رحمت ، نجات یافتن از شرّ و بدی دلالت دارد ؛ ممکن است این خواب دلیلی بر توبه‌ی بیننده‌ی خواب باشد.

بازی کردن

بازی کردن در خواب، بر غرور و تکبّر و مسخره‌ کردن و نقصان دین دلالت دارد.

باغ

باغ سرسبز در خواب، به اسلام و دین تعبیر می‌شود و اگر مرده‌ای را در باغی دیدند، او در بهشت به سر می‌برد.

بالا رفتن

بالا رفتن در خواب، به ارتقای درجه و مقام و ارزش تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب جاهای بلند، مانند قلّه ی  کوه‌ها را ببیند، به مرادش می‌رسد. بالا رفتن به شیوه‌ای عمودی و مستقیم خوب نیست و خیری در آن وجود ندارد.

 

بخالت

بخالت در خواب نشانه‌ی فقر و تنگدستی است.

 

 

بذر

بذر یا تخم هر چیزی در خواب، بر نوه و نوادگان صالح دلالت دارد.

برج

اگر کسی در خواب دید که بالای برجی است، از دست آن‌کس که به دنبالش است در امان نخواهد بود و اگر بیننده‌ی خواب بیمار باشد، ممکن است بمیرد.

برف

دیدن برف در خواب، به رسیدن رزق و روزی و بهبودی از بیماری دلالت دارد.

برق آسمان

دیدن برق آسمان به تنهایی در خواب، بر هدایت یافتن بعد از گمراهی دلالت دارد و ممکن است مژده‌ی برگشتن گم‌گشته‌ای، تجدید شدن رزق و روزی یا یاری شدن از طرف دیگران باشد. نشانه‌ی دیگر رعد و برق، ترسیدن از سلطان است.

برگشتن زن مطلّقه

برگشتن زن مطلّقه در خواب، دلیلی است بر بهبود بیماری ، بازگشتن به دین و مذهب یا نزد دوستان و خویشان .

برّه

دیدن برّه در خواب، بر پسری که مطیع پدر و مادرش باشد، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که گوشت برّه می‌خورد، دارایی کمی به دست می‌آورد.

برهنگی

اگر کسی در خواب، خود را برهنه در میان عدّه زیادی از مردم ببیند، آبرویش می‌رود و اگر در خواب ببیند که برهنه است و از مردم شرم داردو از آنها لباس و پوشاک می‌خواهد، ورشکسته و فقیر خواهد شد. اگر کسی در خواب ببیند که برهنه از نظر مردم فرار می‌کند، نشانه این است که از اتهامی که به او زده‌اند، پاک و مبرّا است. برهنه بودن زن در خواب، نشانه جدا شدن او از خانه و همسرش می‌باشد.

بریدن

بریده شدن سر در خواب، برای کسی که در ناراحتی و بدهکاری است، نشانه ی گشایش در امور زندگی است و اگر سر  شخص ، توسط صاحب خواب شناخته شده باشد، خیر زیادی از او به دست صاحب خواب می‌رسد. بریده شدن دست در خواب، نشانه تقاضا نکردن و درخواست نکردن نیاز از دیگران است و بریده شدن دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست با یکدیگر نشانه فساد در دین است. بریده شدن اندام‌های بدن انسان ممکن است به دور افتادن از خانواده و خویشان و رفتن به سفر تعبیر شود.

بستر

بستر در خواب، به همسر مرد تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که بسترش را می‌فروشد، زنش را طلاق می‌دهد و اگر زنش بیمار باشد، از دنیا می‌رود. بستر هم‌چنین به کنیز و استراحت تعبیر می‌شود. نرمی بستر نشانه مطیع بودن زن است. اگر کسی علاوه بر بستر خود، بستری دیگر در کنار آن ببیند، زنی دیگر می‌گیرد؛ اگر بستر، زیبا باشد زنش زیبا و اگر بستر پاره باشد، زنش سرگردان و بی‌دین است. به‌طور کلی، بستر در خواب به هر شکلی که باشد به همسر مرد تعبیر می‌شود.

بستن

اگر کسی در خواب ببیند که یک در نو را می‌بندد، اگر مجرّد باشد، دختری نیکوکار را به عقد خود درمی‌آورد و اگر در خواب ببیند که می‌خواهد در خانه‌اش را ببندد، امّا نمی‌تواند آن را ببندد، در انجام کاری ناتوان می‌شود.

 

بسملّه گفتن

گفتن بسم‌الله در خواب، نشانه‌ی علم و هدایت است.

بشّاش بودن

شاد و بشّاش بودن در خواب، برای عالِمان و نیکوکاران، نشانه‌ی اطاعت از خدا و پیامبر(ص) است و برای افراد دیگر، که اهل لهو و لعب هستند ، بر غفلت و تمایل به سوی بدعت‌گران و گمراهان و اعمال حرام دلالت دارد.

بلندی قد

اگر کسی در خواب ببیند که بلند قد شده است بر ثروت و آسایش و دانشش افزوده می‌گردد. بلندی قد، نشانه طولانی بودن عمر و کوتاهی آن نشانه کوتاه بودن عمر است. اگر کسی در خواب ببیند که ابتدا بلند قد بوده، سپس کوتاه قد شده است، بسیار بد است، زیرا این خواب نشانه بی‌ارزش شدن و پایین آمدن درجه و مقام یا نزدیک شدن اجل است.

بند

بند در خواب، نشانه ثابت ‌قدم بودن در دین است و اگر کسی ببیند که در شهری او را به بند کشیده‌اند، مقیم آن شهر می‌شود و اگر ببیند که در خانه به بند کشیده شده است، با زنی امتحان می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که همراه با فرد دیگری به بند کشیده شده است، گناه بزرگی مرتکب می‌شود یا ممکن است در خطر انتقام فرمانروا قرار بگیرد؛ زیرا خداوند می‌فرمایند:

š“ts?ur) tûüÏB̍ôfßJø9$# 7‹Í³tBöqtƒ tûüÏR§s)•B ’Îû ϊ$xÿô¹F{$# (    

                      (أبراهیم / 49)

«در آن روز گناهکاران را می‌بینی که در کنار هم به زنجیرها بسته شده‌اند».

 

 

بوستان

دیدن بوستان در خواب، بر زن دلالت دارد؛ زیرا همان‌گونه که بوستان بعد از آبیاری سبز و خرم می شودو میوه می‌دهد، زن نیز، با ریختن آب مرد در رحمش، حامله شده و بچه‌دار می‌گردد. اگر بیننده‌ی خواب مجاهد و رزمنده‌ی راه خدا باشد، شهید می‌شود (انشاءالله)؛ به ویژه اگر در داخل آن بوستان زنی باشد و او را به خود بخواند یا در آن بوستان، شیر یا عسل بنوشد. ممکن است دیدن بوستان در خواب به زن و فرزندان و زندگی مرفّه و از بین رفتن غصه و ناراحتی تعبیر شود.

بوسه

بوسه در خواب، نشانه رسیدن به مراد و آرزو است.

بوی خوش

بوی خوش در خواب، بر سخن گفتن و یاد نیکو کردن از کسی دلالت دارد. بوی خوش در خواب، برای بیمار نشانه مردن اوست. اگر زنی در خواب ببیند که به خود عطر می‌زند، به انجام عمل نیکی مبادرت می‌ورزد و اگر ازدواج نکرده بود، ازدواج می‌کند. اگر دزد یا حقّه‌بازی به خود عطر بزند، از گناه توبه خواهد کرد.

بهشت

اگر کسی در خواب، بهشت را دید، اما به آن وارد نشد، این خواب مژده‌ای است بر او که اعمالش نیک و خیر است و اگر وارد آن شد، در زندگی شادمان گشته و در دنیا و آخرت در امان خواهد بود. اگر کسی ببیند که در بهشت نشسته است، دلسوزی، اخلاص و دین، کاملاً به او بخشیده خواهد شد و اگر ببیند که از میوه‌های بهشت می‌خورد، به اندازه‌ای که خورده است علم و فقه شرعی به او عطا می‌شود. تفرّج در بهشت، بر مقام بالا و فراوانی روزی دلالت دارد. وارد شدن به بهشت برای کسی که ترسی دارد، بر آرامش و برای کسی که غمی دارد، به برطرف شدن آن و برای فرد مجرّداست، بر ازدواج دلالت دارد.

بی‌پول شدن

بی‌پول شدن در خواب، بر دینداری شخصی که مفلس و بی‌پول شده است، دلالت دارد.

بی‌مبالاتی

بی‌مبالاتی و کوتاه آمدن در خواب، به بی‌مبالاتی در اعمال نیک تعبیر می‌شود.

بیماری

بیماری در خواب، به نفاق یا نقصان در دین تعبیر می‌شود.

بینی

دیدن بینی در خواب، بر چیزهایی دلالت دارد که انسان با آنها خود را بالا برده و اظهار فضل می‌کند یا خود را با آنها زینت می‌بخشد، مانند پول، پدر، فرزند، زن، شوهر، شریک و ... اگر کسی در خواب ببیند که بینی‌اش زیباست یا زیبا شده است، بر بهتر شدن احوال آنانی که در بالا نام برده شدند، دلالت دارد. بینی بزرگ یا سیاه، بر تحت ستم قرار گرفتن و تسلیم شدن و گردن نهادن دلالت دارد.


«پ»

پا

دیدن پا در خواب، بر  استواری و ثبات و استقامت انسان تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که پای پیاده راه می‌رود، خسته و درمانده خواهد شد. هر دو پای انسان در خواب بر ملک و دارایی و اسباب رفتن دلالت دارد.

پا ابرنج

هرکس پا ابرنجی از طلا یا نقره را در خواب ببیند به مصیبت یا اندوهی دچار می‌شود یا به زندان می‌افتد و هر آنچه زن از بدی یا خوبی در پا ابرنجش،در خواب می‌بیند، برای شوهرش تعبیر می‌شود.

پای برهنه

دیدن پای برهنه در خواب، بر خستگی دلالت دارد. اگر کسی ببیند که با یک پا راه می‌رود، شریکش از او جدا می‌شود.

پایین آمدن

هر نوع پایین آمدنی در خواب، بر از دست دادن درجه و مقام یا جدایی از همسر تعبیر می‌شود.

پدربزرگ

اگر کسی در خواب ببیند که پدربزرگ شده است، عمرش طولانی و مقامش والا می‌گردد و اگر ببیند که پدربزرگش مرده است، تلاش و کوشش او کم خواهد شد.

پر

دیدن پر در خواب، بر دستیابی به پول و ثروت یا جاه و مقام دلالت دارد.

پرتاب

پرتاب هرچیز در خواب، ممکن است بر دشنام دادن به علما و دانشمندان یا تهمت زنا زدن به دیگران تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که هدف و نشانه‌ای را معین نموده و به طرف آن پرتاب می‌کند و پرتابش به هدف می‌خورد، به مراد خود می‌رسد و اگر در خواب چیزی را به طرف کسی پرتاب کند،اما به هدف اصابت نکند، به آن فرد به ناحق تهمت می‌زند.

پرچم

پرچم در خواب،بر مردی عالم یا زاهد یا ثروتمندی سخاوتمند دلالت دارد که مردم از او تبعیت می‌کنند. پرچم قرمز نشانه جنگ، پرچم زرد نشانه درد و بلا، پرچم سبز نشانه سفری پرخیر و برکت، پرچم سفید نشانه بارش باران و پرچم سیاه نشانه گِرانی، خشکسالی و گرسنگی است. اگر کسی در انجام عملی مردّد باشد و در خواب، پرچم یا مشعلی را ببیند، نشانه آن است که هدایت می‌یابد و راه خود را پیدا می‌کند. دیدن پرچم در خواب برای زن، به شوهر تعبیر می‌شود.

پرده

ممکن است پرده در خواب، به دوست یا همسری که اسرار را نزد خود نگه می‌دارد، تعبیر شود. ممکن است پرده، بر پنهان کاری دلالت داشته باشد و بالا رفتن آن به افشای راز و آبروریزی تعبیر شود. پرده بر دورویی نیز، دلالت دارد.

پرنده

دیدن پرنده در خواب، بر زن زیباروی دلالت دارد. همچنین دیدن پرنده در خواب به سربلندی، شکوهمندی و زینت، و برای بازرگان به سود و منفعت تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که پرنده‌ای از آسمان پایین آمد و جلوی او بر زمین نشست یا افتاد، به مژده‌ای بسیار خوش تعبیر می‌شود.

پرواز کردن

پرواز کردن در خواب، بر سفر کردن دلالت دارد و اگر کسی ببیند که در میان زمین و آسمان پرواز می‌کند، نشانه ی این است که آمال و آرزوهای بسیار دارد.

پستان

دیدن پستان در خواب، به زن یا دختر بیننده ی خواب  تعبیر می‌شود. اگر کسی زنی را در خواب دید که پستان‌هایش آویزان شده است، [آن زن] دچار زنا می‌شود. بزرگی پستان در خواب برای زن نشانه‌ی گناه است. وجود شیر در پستان بر افزایش پول یا فرزند پسر دلالت دارد.

پشت سر

پشت سر یا پشت گردن در خواب، ممکن است با توجّه به گذشته و جستجوی وقایع گذشته تعبیر شود.

پشیمانی

پشیمانی در خواب، ممکن است بر عجله کردن در انجام امور دلالت داشته باشد.

پل

دیدن پل در خواب، به هر چیزی که باعث نجات انسان از درماندگی در دنیا و عذاب جهنم شود، تعبیر می‌گردد.

پلک چشم

دیدن پلک چشم در خواب، اگر بر آن آسیب یا زخمی دیده نشود،  برای همه ،به ویژه برای زنان خوب است، اما اگر آسیب دیده یا زخمی برآن باشد، بر غم و غصه دلالت دارد.

پلنگ

دیدن پلنگ در خواب، بر سلطانی ظالم یا دشمنی سرسخت دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که پلنگی را از بین ‌برده، بر دشمنش ظفر می‌یابد و اگر کسی ببیند که بر پلنگی سوار شده است، به قدرتی بزرگ دست می‌یابد.

پلیس

دیدن پلیس و دار و دسته‌اش در خواب، بر غم و ناراحتی دلالت دارد.

پنیر

دیدن پنیری که از شیر درست شده است، بر رزق و روزی دلالت دارد و برای جنگجو بر پیروزی او تعبیر می‌شود. دیدن پنیر تر از پنیر خشک بهتر است. خوردن پنیر با نان، بر خسّت دلالت دارد.

پوست

ممکن است دیدن پوست در خواب، بر صبر و بردباری دلالت داشته باشد. اگر کسی در خواب ببیند که پوستش زیبا و شاداب گشته است، از بیماری بهبود می‌یابد و به خیر و برکت و آرامش دست می‌یابد. زرد بودن پوست، بر بیماری دلالت دارد.

پیاز

دیدن آن در خواب، خوب و خوردن آن در خواب، بد است.

پیراهن

دیدن پیراهن در خواب، بر دین و تقوا، کردار انسان یا مژده نیک دلالت دارد. پیراهن برای زن به شوهر تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که پیراهنی سبز بر تن دارد، بر دینداری و عبادت او دلالت دارد و اگر این خواب را برای فرد مرده‌ای ببیند، بر خوب بودن حال آن مرده در پیشگاه پروردگار دلالت دارد. دیدن پیراهن سفید در خواب، برای بینندة خواب خوب  است. اگر کسی که به پوشیدن پیراهن سیاه عادت ندارد، در خواب ببیند که پیراهن سیاهی به تن نموده است، به بعضی از آن چیزهایی که برایش ناخوشایند است، دچار می‌شود، اما اگر کسی در زندگی شخصی خود پیراهن سیاه می پوشد، دیدن آن در خواب، به شرف، ثروت و بزرگی بر دیگران تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که پیراهن سرخی بر تن نموده است، پول زیادی به او بخشیده می‌شود که حق خداوند نیز، در آن واجب می‌گردد پس باید از خدا بترسد و زکات آن پول را بپردازد. دیدن پیراهن قرمز برای زن به عروسی و شوهر نمودن او دلالت دارد. بر تن نمودن پیراهن نو برای ثروتمند بر بهتر شدن وضع زندگی، و برای فقیر بر ثروت و آسایش، و برای بدهکار به پرداخت وام و قرض دلالت دارد. اگر کسی در خواب خود را شست و بعد از آن پیراهنی نو بر تن نمود، از غم و غصه‌ای که دارد، نجات می‌یابد و عملی نیک انجام می‌دهد. اگر کسی ببیند که پیراهنی کهنه بر تن نموده است، به غم و غصه دچار می‌شود. پیراهن بنفش در خواب، بر غم و غصه دلالت دارد و بر تن نمودن پیراهن کثیف به از بین رفتن غم و ناراحتی تعبیر می‌شود.

پیرزن

دیدن پیرزن در خواب، نشانه عجز و ناتوانی است و ممکن است بر دنیای فانی نیز، دلالت داشته باشد. دیدن پیرزن، به خاک خشک و بی‌حاصل نیز تعبیر می‌شود. دیدن پیرزن زشت‌رو در خواب، نشانه فتنه و آشوب است.

پیرمرد

اگر جوانی در خواب ببیند که پیر و معتمد مردم شده است به او علم و ادب عطا می‌شود. دیدن پیرمرد نیکوکار در خواب نشانه سربلندی، شرف، روزی، برکت و درازی عمر است.

پیری

پیری در خواب، بر ضعف دلالت دارد و ممکن است به عمر طولانی نیز، تعبیر شود. ابن سیرین (ره) پیر بودن در خواب را برای کسی که خود پیر نبود، خوب نمی‌دانست.

پیشانی

پیشانی، به جاه و مقام و نفوذ سخن در میان مردم دلالت دارد از این‌رو، اگر کسی در خواب ببیند که پیشانیش به علت شکستگی یا به هر علت دیگری زخمی یا معیوب گشته است، از جاه و مقام و شهرتش کاسته می‌شود.

پینه‌دوز

دیدن پینه‌دوز در خواب، بر خیر و خوشی و شفای بیمار دلالت دارد.


«ت»

تاج

دیدن تاج در خواب، به قرآن، علم و ملک دلالت  دارد. اگر زنی در خواب ببیند که تاجی بر سر دارد، شوهر می‌کند و اگر حامله باشد، پسری به دنیا می‌آورد.

تاریکی

تاریکی در خواب، نشانه گمراهی، و بدبختی است.

تازیانه

افتادن تازیانه‌ای از آسمان بر زمین، به گرفتار عذاب و انتقام شدن تعبیر می‌شود.

تب

تب در خواب، بر پرداخت بدهی دلالت دارد. از آن‌جا که تب، گناهان آدم را می‌زداید، ممکن است بر عمل نمودن به عهد و پیمان نیز، دلالت داشته باشد.

تبسّم

تبسّم در خواب، به شادی و خوشی و نیز، به پیروی از سنت پیامبر(ص) دلالت دارد؛ زیرا پیامبر(ص) هنگام شادی، تبسّم بر لبانشان پدیدار بود.

تجّار

دیدن تجّار و بازرگانان در خواب، بر برنده شدن، سود و منفعت، مقام و سفر کردن دلالت دارد و نیز، ممکن است به پشت گوش انداختن فرایضی، مانند نماز جمعه، روزه، حج و جهاد دلالت داشته باشد.

تخت

تخت، بر زن و همسر دلالت دارد و اگر دختری آن را در خواب ببیند، شوهر می‌کند.

 

تخته

دیدن تخته در خواب، به سخن‌چینی و نفاق دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که تخته‌ای را آتش می‌زند، سعی می‌کند توسط فردی دیگر خود را نزد حاکم برساند و ممکن است تخته در خواب، به بداخلاقی و رذیلت دلالت داشته باشد.

تخته‌فروش

تخته‌فروش در خواب، به رئیس منافقان و تخته به منافق تعبیر می‌شود.

تخم پرنده

دیدن تخم‌مرغ یا تخم هر پرنده‌ای، بر زن دلالت دارد. هرکس در خواب تخم‌مرغ آب‌پز در دست داشته باشد، عمل مشکلی را که انجام دادنش، امکان‌پذیر نباشد، به راحتی انجام می‌دهد.

ترازو

دیدن ترازو در خواب، به ایمان، دادپروری، برابری و مساوات تعبیر می‌شود.

ترانه

ترانه در خواب، به سخنان بیهوده و مصیبت تعبیر می‌شود.

ترحّم

اگر کسی در خواب ببیند که مستمندی را مورد ترحّم قرار می‌دهد، خداوند به او رحم می‌کند و اگر ببیند که خودش مورد ترحّم دیگران قرار گرفته است، دلیل بر نیکوکاری اوست.

ترس

ترس در خواب، بر حفاظت از خود یا بر شرّ و بدی دلالت دارد و ممکن است به توبه کردن نیز، تعبیر شود.

 

تشت

دیدن تشت در خواب، به زن یا خدمتکار تعبیر می‌شود.

 

تشنگی

تشنگی در خواب، ممکن است بر فقر یا کسادی بازار یا دلتنگی و احساس غربت دلالت داشته باشد.

تشهّد (گفتن شهادتین)

اگر کسی در خواب دید که شهادتین را بر زبان جاری می‌کند، خداوند درهای رحمتش را به روی او می‌گشاید و نیازهایش برطرف می‌شود.

تف کردن

اگر کسی در خواب ببیند که تف می‌کند، سخن زشت خواهد گفت. اگر در تف، خون یا خلط سینه باشد، درباره امری سخن می‌گوید که برای او حلال نیست.

تکبّر

اگر کسی در خواب دید که به خاطر نعمت‌هایی که خداوند در این دنیا به او بخشیده است، خود را از دیگران برتر می‌داند و تکبر می‌ورزد، اجلش نزدیک شده است و ممکن است ، بر ظلم و ستم و تجاوز از حدود الهی و سرانجام بد نیز، دلالت داشته باشد.

تکبیر

تکبیر گفتن در خواب، به خیر، جشن، شادی و خوشحالی تعبیر می‌شود و بر انجام اعمال نیک و پیروز شدن بر دشمنان دلالت دارد.

تلف کردن

اگر کسی در خواب دید که چیز خوبی را تلف می‌کند و به هدر می‌دهد، نعمتی را که در اختیار دارد از دست می‌دهد.

تندرستی

تندرستی در خواب، ممکن است نشانه نعمت و خوشی یا اخلاص در دینداری باشد. تندرستی برای بیمار، به شفا یافتن از بیماری تعبیر می‌شود.

 

 

 

توبه کردن

توبه کردن در خواب، بر نجات یافتن، پیروز شدن و محبت الهی دلالت دارد.

توپ

دیدن توپ در خواب، نشانه تفرقه است و ممکن است نشانه دنیا باشد که عده‌ای آن را از خود دور می‌کنند و عده‌ای دیگر به دنبال آن هستند و نیز، ممکن است بر سفر کردن یا منتقل شدن به مکانی دیگر دلالت داشته باشد.

توت

خوردن توت در خواب، بر دستیابی به مقام و شخصیتی بزرگ و سودمند دلالت دارد.

توجّه و التفات

اگر کسی در خواب دید که هنگام نماز به امر دیگری التفات نموده است، بر توجه به زینت دنیا و هوی وهوس و بی اعتنایی به آخرت دلالت دارد و ممکن است به دزدی نیز، دلالت داشته باشد.

توشه

اگر مسافری در خواب ببیند که توشه‌ای همراه دارد، به تقوای او تعبیر می‌شود.

توکّل

توکّل و تکیه بر خداوند در خواب، بر رسیدن به اهداف و آرزوها و تمام شدن دوران محنت و ناخوشی دلالت دارد.

تهدید

اگر کسی در خواب ببیند که او را می‌ترسانند و به شکنجه و عذاب تهدیدش می‌کنند تا تسلیم خواسته‌ی آنان شود، بر دشمن خود، پیروز می‌شود و تسلیم او نمی‌گردد.

تهلیل (گفتن لا اله الا الله)

تهلیل در خواب، نشانه‌ی هدایت و بشارت است و برای کسی که دچار مصیبت شده است، نشانه‌ی اجر و پاداش است و برای بیمار، بر بهبودی و شادی دلالت دارد.

تیغ

دیدن تیغ در خواب، بر خشم و کینه و عداوت دلالت دارد.

تیمّم

تیمّم کردن در خواب، بر سفر کردن دلالت دارد یا هشداری است براینکه، به مرضی دچار می شود که باعث تیمم شخص می گردد.


«ث»

ثروت

ثروت و مکنت در خواب، بر زن بیننده‌ی خواب یا اعمال نیکش دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که ثروتمند شده است، به مقدار اندک، قناعت می‌کند، زیرا ثروتمندی در اصل آن است که انسان به مقدار اندک قانع باشد.


«ج»

جادو

جادو در خواب، بر فتنه و آشوب و خودپسندی دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که جادو می‌کند، زن و مردی را به ناحق از هم جدا می‌کند.

جادوگر

دیدن جادوگر در خواب، بر مردی شیّاد، دروغگو، فریب کار و منکر دلالت دارد.

جارو

دیدن جارو در خواب، ممکن است بر رفع غم و غصه و پرداخت بدهی دلالت داشته باشد.

جذام

اگر کسی در خواب دید که بدنش دچار جذام یا لکه‌های سفید،برص، شده است، لباسی زیبا و بدون نقش به او داده می‌شود.

جرقه آتش

دیدن جرقه آتش یا اخگر، بر سخن زشت و ناروا دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که اخگرهایی از آسمان به سمت او می‌آیند، به عذابی دچار می‌شود و اگر ببیند که جرقه‌ای از آتش به میان قوم و طایفه‌اش افتاد، آنان دچار تفرقه و دشمنی می‌شوند.

جسم

تندرستی جسم و نیرومندی آن در خواب، به دین و ایمانی قوی برای شخص تعبیر می‌شود. اگر کسی چیزی زاید بر بدن خود ببیند و آن برایش ضرری نداشته باشد، بر نعمت‌هایی که به او داده شده است، افزوده می‌گردد. ضعف جسم بر ضعف دین و علم و نیز، بر تنگدستی دلالت دارد.

 

جغد

دیدن جغد در خواب، به ترس، امور باطل یا شخصی خائن دلالت دارد. در هر حال، هیچ خیری در دیدن آن وجود ندارد.

جلاد

دیدن جلاد در خواب، بر مردی بددهن و ناسزاگو دلالت دارد؛ ممکن است بر غم و غصه، بیماری یا انجام دادن گناهانی که بر آنها مجازات و حد شرعی لازم است [مانند زنا، دزدی و شرابخواری]، دلالت داشته باشد.

جمعه

اگر کسی در خواب ببیند که روز جمعه است، خداوند اوضاع پراکنده‌ی او را سروسامان می دهد و او را از ناراحتی به خوشی، می‌رساند و به برکت الهی دست می‌یابد. نماز جمعه در خواب بر خوشی، شادی، جشن و دور هم جمع شدن دوستان و خویشان و رفع نیاز، دلالت دارد.

جن

دیدن جن در خواب، بر فردی شیّاد و فریب کار در امور دینی دلالت دارد.

جنازه

اگر کسی در خواب ببیند که بر بالای جنازه‌ای نماز می‌خواند، به خاطر خداوند با قومی پیوند برادری می‌بندد. اگر کسی ببیند که عده‌ای او را بر دوش خود بلند کرده‌اند، به مقام بلندی دست می‌یابد و مردم را زیر سلطه‌ی خود می‌برد. اگر کسی ببیند که مرده است و دیگران بر جنازه‌ی او گریه می‌کنند، عاقبت به خیر خواهد شد «انشاءالله» و اگر مردم نه تنها بر وی نمی‌گریستند بلکه او را ذمّ می کردند، عاقبت به خیر نخواهد شد. اگر کسی دید که می‌خواهند جنازه‌ای را بلند کنند، با کسی وداع می‌کنند که به سفر می‌رود.

 

جنگ

دیدن جنگ در خواب، بر گران شدن کالاها دلالت دارد. جنگ بین اهالی یک شهر با یکدیگر، به بالا رفتن قیمت‌ها ؛ جنگ اهالی با صاحبان سلطه و فرمانروایان، به پایین آمدن قیمت‌ها تعبیر می‌شود. دیدن جنگ در بین فرمانروایان، بر فتنه و مصیبت و اغتشاش دلالت دارد.

جوان

دیدن افراد جوان در خواب، بر جنب‌وجوش و قدرت دلالت دارد.

جوراب

جوراب در خواب، به خدمتکار و زن تعبیر می‌شود.

جوی آب

جوی آب بر راه، بر به دست آوردن رزق و روزی دلالت دارد و ممکن است به آبیاری نیز، تعبیر شود.

جهاد

اگر کسی در خواب ببیند که به جهاد در راه خدا می‌رود، به مقام بلندی در قیامت دست می‌یابد و گفته شده است که هرکس در خواب به جهاد در راه خدا برود، کوشش او برای فرزندانش خواهد بود و اگر کسی ببیند که در راه خدا کشته شده است، شادمانی، زندگی سعادتمند و روزی نیکو به او بخشیده خواهد شد.


«چ»

چاپلوسی

چاپلوسی در خواب، بر اهانت کردن و ذلّت دلالت دارد.

چاقو

چاقو در خواب، بر خدمت رساندن به مردم و درگیر شدن با دیگران، برای سود رساندن به خویشان و دوستان دلالت دارد. تیزی چاقو، دلیل بر نفوذ سخن و اجرای فرمان‌های شخص. اگر کسی در خواب، چاقویی را در دست خود ببیند، پیروز خواهد شد و اگر کارش به دادگاه کشیده باشد، دلیل و مدرک او قبول خواهد شد؛ زیرا چاقو سلاحی است که از او در برابر دشمنانش محافظت می‌کند. اگر کسی ببیند، در حالی که هیچ سلاحی ندارد، چاقویی به دست او دادند، خیر و رزق و روزی به او عطا می‌شود. اگر کسی ببیند که با چاقو، دستان خود را ‌بریده است، امری شگفت‌انگیز، خواهد دید.

چاقی

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده می‌گردد.

چاه

اگر کسی در خواب، چاه آبی را در خانه یا زمینش ببیند، بعد از تنگدستی و ناراحتی  به راحتی و خوشی می‌‌رسد و از جایی، سود و منفعتی به او می‌رسد که خود انتظار آن را ندارد. هرکس چاه زمزم را در خواب ببیند و از آب آن بیاشامد، نیازهایش برآورده می‌شود.

چربی

دیدن هر نوع چربی و روغن در خواب(جز روغن زیتون)، بر غم و اندوه دلالت دارد. اگر در چربی یا روغن، بوی مشک یا هر بوی مطبوعی بیاید، به مدح نادرست از کسی تعبیر می‌شود.

 

چرت زدن

چرت زدن در خواب، بر آرامش، آسایش و ثروت بعد از فقر دلالت دارد.

چشم

دیدن هر دو چشم در خواب، به دین و ایمان یا آنچه، شخص با آن حق رااز باطل تشخیص می‌دهد، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که چشمی اضافه دارد، به دین و ایمانش افزوده می‌گردد و اگر ببیند که چشمانش از آهن است، اسرارش برملا می‌شود و به غم و غصه‌ای بزرگ دچار می گردد. اگر کسی در خواب ببیند که چشمانش بسیار تیز و نافذ گشته‌اند، نشانه ی این است که اعمال پنهانی او در امور دینی، بسیار بهتر از اعمالی است که آشکارا انجام می‌دهد و همچنین نشانه ی فراوانی درک و فهم اوست. اگر کسی در خواب ببیند که چشمانش سفید شده است، به غمی بزرگ دچار می‌شود  یا از کسی که بسیار دوستش دارد، جدا می‌شود. اگر کسی در خواب، چیزی قرمزرنگ در چشمانش ببیند، به حادثه‌ای دچار می‌شود که او را عصبانی می‌کند و باعث غم و غصه ی او می‌شود. چشم‌درد در خواب، بر کاهش یافتن رزق و روزی دلالت دارد؛ ممکن است بر بی‌مبالاتی در امور دینی تعبیر شود. اگر کسی در خواب بببیند که فقط یک چشم دارد، نیمی از مال یا دینش را از دست می‌دهد و به گناهی بزرگ دچار می‌شود. تاری چشم در خواب، نشانه چشم‌پوشی از محارم است؛ ممکن است که نشانه نقص و ناتمامی باشد. اگر کسی در خواب ببیند که پرده‌ای سفید جلو چشمانش را گرفته است، به غمی بزرگ دچار می‌شود. فرو بستن چشمان و پایین انداختن آنها در خواب، نشانه محافظت از حدود الهی و اجرای فرمان‌های خداوند می‌باشد.

 

 

چشمه

دیدن چشمه در خواب، به خیر و نعمت و برکت تعبیر می‌شود.

چوپان

دیدن چوپان در خواب، به فردی مسؤول تعبیر می‌شود و بر موفقیت و توانایی در کنترل و انجام امور مردم با برابری و دادپروری دلالت دارد.

چهره

زیبایی چهره در خواب، بر احوال خوب صاحب خواب در دنیا دلالت د ارد. اگر کسی ببیند که چهره‌اش سیاه شده است، در حالی که زنش حامله است ،مژده ی تولد نوزادی دختر به او داده می‌شود. دیدن چهره سیاه، ممکن است به دروغ گفتن زیاد نیز، تعبیر شود. اگر کسی ببیند که گوشت چهره‌اش برداشته شده است، همواره چشمش به دست دیگران است و به این شیوه، زندگیش را به‌ پایان  می‌برد. دیدن چهره به رنگ آبی بر جُرم و گناه و دیدن آن به رنگ زرد بر عشق یا بیماری دلالت دارد.


«ح»

حاملگی

اگر کسی در خواب ببیند که زنش حامله است، منتظر سود و نفع دنیوی است. هر زنی که در خواب خود را حامله ببیند، مال و دارایی او زیاد می‌شود. حامله دیدن دختر یا بیوه‌زن به شوهر کردن او تعبیر می‌شود.

حج

اگر کسی در خواب ببیند که مراسم حج را به‌جا می‌آورد و به دور کعبه، طواف می‌کند یا بعضی از مراسم حج را به جا می‌آورد، نشانه‌ای است بر دینداری و ثابت قدم بودن او بر شریعت الهی ، پاداشی است بر اعمال نیک او، محافظت شدن از آنچه می‌ترسد، پرداختن قرض‌هایش و برگرداندن امانت های مردم ؛ اگر در سفر باشد، به مقصد می‌‌رسد؛ اگر بازرگان باشد، سود می‌برد؛ اگر بیمار باشد، بهبود می‌یابد و اگر به حج نرفته باشد، به زیارت خانه‌ی خدا می‌رود.

حجامت

حجامت کردن در خواب، بر افراد صاحب اقتدار، مانند سلطان، حاکم، عالم، پزشک و ... دلالت دارد؛ اگر کسی ببیند که فردی او را حجامت می‌کند، اگر پول دیگران نزد او باشد، حاکم به زور از او می گیرد ؛ اگر بخواهد ازدواج کند، زن می‌گیرد. همچنین، دیدن فردی که حجامت می‌کند، به برطرف شدن غم و ناراحتی و بیماری دلالت دارد.

حجر الأسود

دیدن حجرالأسود (سنگ سیاه در دیوار کعبه) در خواب، بر رفتن به حج دلالت دارد.

 

حد (مجازات شرعی)

دیدن حدود شرعی در خواب، نشانه‌ی دینداری و پیروی از فرامین دینی می‌باشد.

 

حضرت محمد(ص)

دیدن حضرت محمد(ص) در خواب، نشانه مژده و عاقبت نیک برای بیننده خواب در دنیا و آخرت است.

حفظ کردن

حفظ کردن در خواب، دست یافتن به هدایت بعد از گمراهی و به رزق و روزی و شادمانی بعد از پریشانی و ناراحتی است.

حلقه

اگر کسی در خواب ببیند که به حلقه‌ای چنگ زده است، به دین اسلام می گراید. اگر کسی ببیند که حلقه‌ای را به در منزلش آویزان می‌کند،اهل خانه  بدعت می آورند.

حلوا

دیدن حلوا در خواب، نشانه‌ی اخلاص و دینداری است. دیدن حلوا برای زندانی به نجات یافتن از زندان؛ برای بیمار به بهبودی؛ برای افراد مجرّد به ازدواج، تعبیر می‌شود. دیدن آن به علم، قرآن و روزی پاک و حلال نیز، دلالت د ارد.

حمال

اگر کسی در خواب ببیند که بار سنگینی را بر دوش حمل می‌کند، به مقدار سنگینی آن بار دچار ناراحتی و غم و اندوه می‌گردد.

حمام

ممکن است بر زن دلالت داشته باشد. اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بیننده‌ی این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند  و اگر حمام اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

حوّاء(ع)

دیدن حوّاء، مادر تمام انسان‌ها، در خواب، خیر و برکت و دستیابی به سود و منفعت است. ممکن است دیدن آدم و حوا در خواب،نقل مکان بیننده  ی خواب  از مکانی پاکیزه و شریف به مکانی نامناسب باشد یا دچار گناه گردد.

حوض

اگر کسی در خواب ببیند که از حوضی وضو می‌گیرد، به اذن خداوند از غم و اندوه نجات می‌یابد. اگر از آن حوض آب خورد، به او رزق و روزی بخشیده می‌شود.

حوقله (گفتن لا حول و لا قوه الا بالله)

گفتن لا حول و لا قوه الا بالله در خواب، نشانه خیر ، گشایش ، توکّل بر خداوند و عاقبت به خیری است.


«خ»

خاتن

دیدن خاتن (ختنه‌کننده) در خواب، بر آبرو ریزی و ظاهر شدن عیب و عورت انسان دلالت دارد.

خارش

هر کس در خواب ببیند که خود را می‌خاراند، از احوال خویشان و بستگان جویا می‌شود ، به دیدار آنها می‌رود و به خاطر آنها خسته می‌شود.

خاک

خاک، به مردم تعبیر می‌شود؛ زیرا مردم از خاک آفریده شده‌اند، ممکن است بر دنیا و اهلش دلالت داشته باشد. اگر کسی دید که دست در خاک انداخته، از جایی به دست او پول می‌رسد.

خاکستر

خاکستر در خواب، به سخنی باطل یا عملی بیهوده تعبیر می‌شود.

خانه

خانه در خواب، همسر بیننده خواب است که با او همبستر می‌شود. اگر کسی دید که از خانه‌ی کوچکی بیرون می‌رود، از غم و غصه رهایی می‌یابد. اگر در خواب دید که خانه‌اش بزرگتر شده است، خیر و برکت به او روی می‌آورد.

ختنه

ختنه کردن در خواب، بر پاک شدن از کثافات و خوشحالی و شادمانی دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که او را ختنه می‌کنند، خداوند او را از گناهان پاک می‌کند و اگر بیننده‌ی خواب دختر باشد، ممکن است شوهر کند یا دچار قاعدگی شود.

 

خراش

اگر کسی در خواب ببیند که شخصی بر بدن او خراشی وارد کرده است، آن شخص بر مال و ثروت بیننده‌ی خواب یا بستگان و خویشانش زیان وارد می‌کند. خراش زدن ممکن است به ناسزا گفتن نیز، دلالت داشته باشد.

خرگوش

دیدن خرگوش در خواب، بر مردی ترسو دلالت دارد.

خرما

اگر کسی در خواب ببیند که خرما می‌خورد، روزی پاک و خاصی به دست او خواهد رسید. هرکس ببیند که برایش خرما می‌آورند، پول به دستش می‌رسد و اگر به غم و غصه دچار شده بود، از غم نجات می‌یابد؛ به دلیل داستان مریم:

)ü“Ìh“èdur Å7ø‹s9Î) Æíõ‹Åg¿2 Ï's#÷‚¨Z9$# ñÝÉ)»|¡è@ Å7ø‹n=tæ $Y7sÛ①$wŠÏZy_ (   

                                                                     (مریم / 25)

«تنه‌ی خرما را تکان بده تا خرمای نورس و مرغوبی بر تو ببارد [بعد از ناراحتی از زایمان]».

اگر کسی دید که هسته‌ی خرمایی را بیرون آورد، صاحب پسری خواهد شد. اگر کسی دید که خرمای خوشمزه‌ای را می‌خورد، سخنان مطلوب و نیکی را خواهد شنید و به سود و منفعت فراوان دست می‌یابد و اگر کسی در خواب احساس کند که کامش چنان شیرین شده است که گویی خرما خورده است، شیرینی ایمان را خواهد چشید. دیدن خرمای عجوه (خرمای متراکم یا بهترین نوع خرما) در خواب، بر  ثروتی حلال دلالت دارد.

 

خرمافروش

دیدن خرمافروش در خواب، بر به دست آوردن پول از راه کسب حلال یا بر آگاهی یافتن از سنت پیامبر(ص) دلالت دارد.

 

خروپف

خروپف در خواب، ممکن است نشانه ایمن شدن از ترس باشد؛ زیرا خروپف در اصل نشانه خواب عمیق است و خواب عمیق نیز، مایه آرامش و استراحت است.

خروس

دیدن خروس در خواب، به خطیب تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که خروسی را سر می‌بُرد، به ندای مؤذّن جواب نمی‌دهد. اگر کسی در خواب ببیند که تبدیل به خروس شد، مؤذن خواهد شد. همچنین خروس در خواب، به مردی با جرأت و خوش‌صدا تعبیر می‌شود. دیدن جنگ خروس‌ها، به تفرقه و درگیری بین مسلمانان تعبیر می‌شود.

خشک بودن

خشک بودن در خواب، بر تنگدستی و عدم آرامش و راحتی در زندگی دلالت دارد.

خشم

خشم در خواب، نشانه زندان است. اگر کسی در خواب ببیند که با خشم زیاد از خانه بیرون می‌رود، به زندان می‌افتد؛ اما اگر به خاطر خداوند در خواب خشمگین شده باشد، نیرو و توان بسیار به دست می‌آورد. فرو نشاندن خشم در خواب، نشانه ی ازشخصی به نیکی یاد نمودن است که به خاطر خداوند، خشم خود را فرو می‌نشاند، اگرچه توانایی بروز آن را نیز، دارد.

خضر(ع)

دیدن خضر(ع) در خواب، بر برکت، فزونی نعمت، امنیت و آسایش دلالت دارد.

خطیب

دیدن خطیب در خواب، بر توبه، تقوا و امر به نیکی و نهی از بدی دلالت دارد. اگر زن مجرّدی خطیب جمعه را در خواب ببیند، شوهر می‌کند و اگر پسری مجرّد چنین خوابی ببیند، درصدد ازدواج است. اگر کسی در خواب ببیند که خطیب شده است، اگر شایستگی داشته باشد به مقام بالایی می‌رسد و اگر زنی در خواب ببیند که خطبه می‌خواند به همسری مردی نیکوکار درمی‌آید.

خلط سینه

بیرون دادن خلط سینه در خواب، بر شفا یافتن از بیماری و روی آوردن خیر و برکت دلالت دارد.

خلیفه

اگر کسی در خواب خلیفه را ببیند یا اینکه ببیند ، خلیفه شده است، بر نیکو بودن حال او و عاقبت به خیری دلالت دارد. همچنین، دیدن خلیفه در خواب، بر بالا رفتن مقام و مرتبه دلالت دارد و اگر به بیننده‌ی این خواب قولی داده شده است، به آن قول، عمل می‌شود و او به مراد خود می‌رسد.

خمیر

دیدن خمیر در خواب، به خیر و روزی و مال تعبیر می‌شود و دیدن کسی که خمیر می‌سازد، بر شخصی دلالت دارد که به منافع عمومی توجه می‌کند.

خنجر

اگر کسی در خواب ببیند که خنجری در دست دارد، به او مال و قدرت عطا می‌شود.

خنده

خنده در خواب، بر خوشی و شادی دلالت دارد و نیز، گفته شده است که هر کس در خواب بخندد، فرزند پسر به او عطا می‌شود. اگر کسی ببیند که خنده‌اش فقط به صورت تبسم است، نشانه این است که فرد صالح و نیکوکاری است. اگر کسی در خواب ببیند که مرده‌ای می‌خندد، نشانه آن است که آن مرده در آخرت در خوشی و نعمت به‌سر می‌برد.

 

 

خواب

اگر کسی در خواب ببیند که خوابیده است، نشانه غفلت از ذکر و یاد خداوند است.

خودپسندی

خودپسندی در خواب، نشانه ظلم و ستم است و ممکن است بر هلاک شدن نیز، دلالت داشته باشد.

خوراک

دیدن خوراک‌هایی که به فصل و زمان مشخصی مربوط نیستند، به روزی و منفعتی دائمی تعبیر می‌شود و اگر خوراکی، ویژه فصل یا زمان مشخصی باشد، مانند بادنجان و کدو، به رزق و روزی در یک زمان مشخص تعبیر می‌شود. دیدن خوراک پادشاهان، نشانه سربلندی و عزّت است و دیدن خوراک علما و دانشمندان، بر دانش، هدایت و برکت تعبیر می‌شود.

خورشید

خورشید در خواب، به خلیفه، امیر یا پدر تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که خورشید از خانه‌ای طلوع می‌کند، اهل آن خانه به سربلندی، شرف و مقام بزرگی دست می‌یابند. دیدن خورشید همچنین، ممکن است بر رزق و روزی، هدایت، پیروی از حق یا شفای بیمار دلالت نماید.

خوشبو کردن

اگر کسی در خواب ببیند که با عطر خود را خوشبو می‌کند، در میان مردم به خوبی رفتار می‌کند.

خوشه گندم یا جو

دیدن خوشه گندم یا جو در خواب، بر مال و مکنت دلالت دارد که چند برابر می‌شود. یک خوشه گندم سبز و بلند، به روزی با برکت، و خوشه خشک و کوتاه به قحطی و خشکسالی تعبیر می‌شود.

 

 

خوک

دیدن خوک یا گراز در خواب، بر شرّ و گرفتاری و پول حرام دلالت دارد.

خون دماغ

خون دماغ شدن در خواب، بر غم و اندوه و بلا دلالت دارد.

خیاط

دیدن خیاط در خواب، بر متّحد شدن مردم و هماهنگی میان آنان دلالت دارد.

خیمه

دیدن آن در خواب، دلیل بر رسیدن مژده‌ای است. ممکن است بر همسر شخص دلالت داشته باشد؛ به سفر کردن نیز، تعبیر می‌شود.


«د»

دار زدن

دار زدن ،بر فحش و بدنامی دلالت دارد و ممکن است بر متهم شدن نیز، دلالت داشته باشد.

داماد

دیدن داماد در خواب، نشانه خیر و برکت است.

داود(ع)

هرکس که داود پیامبر(ع) را در خواب ببیند، به مقام و قدرت دست می‌یابد.

دایره زنگی

دیدن دایره زنگی یا دف ممکن است، بر عروسی و زن گرفتن دلالت داشته باشد.

دجّال

دیدن دجّال در خواب، بر سحر، فریب، دروغ و پیروز شدن دشمنان دلالت  دارد.

درخت

درخت در خواب، به زن تعبیر می‌شود؛ دیدن درختان زیاد به نزاع و گرفتاری دلالت دارد. دیدن چند درخت ناشناخته به غم و غصه  تعبیر می‌شود؛ به‌ویژه، اگر این خواب در شب دیده شود. دیدن درخت زیبا و میوه‌داری مانند درخت خرما، بر سخن نیکو و سودمند و دیدن درخت زشت و بی‌ثمر، مانند درخت حنظل، به سخن ناروا و بی‌فایده دلالت دارد.

درخت تاک

درخت تاک در خواب، به مردی مؤمن، سخی، بخشنده و محترم تعبیر می‌شود.


درد

دل درد در خواب، نشانه زشتی باطن و بدکرداری است. درد جگر، نشانه بدی کردن با فرزند و درد زانو، نشانه بدی کردن با طایفه و خاندان است. درد پاها نیز، بر رفتن به راهی غیر از خدا دلالت دارد.

درو کردن

درو کردن در خواب، بر فتنه و آشوب دلالت دارد.

دروازه

در یا دروازه در خواب، دروازه‌ی رزق و روزی است. اگر کسی در خواب دید که از یک در تنگ بیرون رفته و به جای وسیعی وارد شده است ، از تنگنا و ناراحتی رهایی می‌یابد.

دروغ

دروغ و دروغگویی در خواب، نشانه ارتکاب گناه، شکست و عدم موفقیت است.

درّه

دیدن دره در خواب، بر سفری خستگی‌ناپذیر دلالت دارد. اگر کسی ببیند که در دره‌ای خشک و بی‌آب و علف سکونت گزیده است، به حج می‌رود.

دریا

دریا در خواب، بر پادشاهی قدرتمند دلالت دارد. اگر کسی در خواب دید که دریایی را از دور می‌بیند، دچار بلا، ناراحتی و فتنه می‌شود. اگر کسی در خواب دید که روی دریا ایستاده است، بخشی از قدرت و حکومت به او سپرده می‌شود؛ دیدن چنین خوابی برای زن، ممکن است بر شوهر کردن دلالت داشته باشد.

دریاچه

دیدن دریاچه‌ای کوچک در خواب، بر زنی ثروتمند دلالت دارد.

 

دزد

دزد در خواب، به شخصی مکّار و متقلّب تعبیر می‌شود و ممکن است بر شیطان نیز، دلالت داشته باشد. دزدی در خواب بر زنا و ربا دلالت دارد.

دستبند

در دست کردن دستبند در خواب، برای مرد، نشانه غم و غصه و برای زن نشانه نعمت و خوشی و زینت است. گفته شده است که دستبند نقره بر دین و تقوای کسی دلالت دارد که آن را در دست دارد، زیرا از زینت‌ها و پوشش‌های اهل بهشت است.

دست دادن

دست دادن در خواب، نشانه گذشت، محبت یا بیعت کردن است.

دستگیره

دیدن دستگیره در خواب، نشانه دینداری است. هرکس در خواب دستگیره‌ای را در دست بگیرد؛ به دین الهی چنگ زده و تمسّک جسته است.

دشمنی

اگر کسی در خواب ببیند که با شخصی دشمنی می‌کند، دوست آن شخص خواهد شد. دشمنی کردن با دشمنان خدا در خواب، نشانه ایمان، و دوستی با آنها در خواب، نشانه مخالفت با قرآن و سنت است.

دعا

اگر کسی در خواب ببیند که دعا می ‌کند  یا برایش دعا می ‌کنند، خیر و بهره‌ای نیک نصیب او می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که در تاریکی‌ دست دعا به طرف خداوند برداشته است و او را می‌خواند، از غم و اندوه نجات می‌یابد.

دعوت

دعوت برای طعام در خواب، بر گِرد آمدن مردم برای انجام اعمال خیر دلالت دارد.

 

 

دفتر

دیدن دفتر در خواب، بر سود و منفعت، رزق و روزی و علم دلالت می‌کند.

دفن کردن

اگر کسی در خواب دید که مرده است و او را دفن می ‌کنند، به سفری بسیار دور می ‌رود و اگر کسی در خواب ببیند که او را دفن می کنند در حالی ‌که زنده است، اسیر شده و زندگی بر او سخت خواهد شد.

دلّال

دیدن دلّال یا واسطه در خواب، بر کسی که مردم را به سمت نیکی یا بدی راهنمایی می ‌کند، دلالت دارد.

دلتنگی

دلتنگی در خواب، بر کم شدن رزق و روزی دلالت دارد یا بر مبادرت به گناه و تأثیر آن بر دل انسان در دنیا.

دم

دم در خواب، بر دنباله‌روی دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که دمی برایش درست شده است، عده‌ای از مردم دنباله‌رو او خواهند شد.

دمپایی

دیدن دمپایی در خواب ،بر خدمتکار، دارایی و دور نگه داشتن خود از ناراحتی ‌ها دلالت دارد.

دمیدن

دمیدن یا فوت کردن در چیزی در خواب، بر سحر و جادو دلالت دارد.

دنیا

دنیا، بر غفلت، خوشگذرانی، غرور و تکبّر، فریب و نیرنگ، خستگی و ناراحتی دلالت دارد و ممکن است بر زن، فرزندان و اموال نیز، دلالت داشته باشد.

 

 

دوات

دیدن دوات یا ظرف مرکّب در خواب ،به خدمتکار، خیر و خوشی یا ازدواجی سودمند تعبیر می‌شود.

دود

دود در خواب، به درد و آزار و غم و اندوه تعبیر می ‌شود.

دوزخ

اگر کسی در خواب ببیند که به دوزخ افتاده است، گناه کبیره‌ای را انجام می ‌دهد و اگر ببیند که از دوزخ خارج می ‌شود، از گناهانش توبه می ‌کند. اگر کسی ببیند که دوزخ به او نزدیک گشته است، درد، بلا و ناراحتی به او نزدیک می ‌شود.

دوست داشتن

دوست داشتن خدا در خواب، بر قوی ‌تر شدن دین و ایمان و پیروی از سنت پیامبر(ص) دلالت دارد. دوست داشتن فردی به خاطر خدا در خواب، بر خوشنودی و رحمت خداوند؛ و اگر به خاطر امر دیگری غیر از خدا باشد، بر غم واندوه دلالت دارد.

دهان

دیدن دهان در خواب، به آن چیزی که از دهان بیرون می ‌آید؛ یعنی، بر اساس جوهر سخنان از خیر و شر، تعبیر می ‌شود.

دهن‌دره

دهن‌دره کردن در خواب، به عملی تعبیر می ‌شود که شیطان از آن خشنود است.

دیدار و ملاقات

دیدار و ملاقات در خواب، به پیوند خویشاوندی و صله ی رحم دلالت دارد. دیدار نیکوکاران و صالحان در خواب، دلیلی است بر محبت داشتن به آنان، و بر وفای به عهد نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب دید که به دیدار افراد شرور و بدعت‌گر می ‌رود، بر تباهی دین و دنیای آن شخص دلالت دارد و نیز، دلیلی است بر سپری نمودن اوقات گران‌بها در امور بیهوده و خوشگذرانی.

دیگ

دیگ در خواب، به انسان عالم و دانا تعبیر می ‌شود. اگر کسی ببیند که در دیگی غذا می ‌پزد، پول بسیار به دست می‌آورد. گوشت داخل دیگ در خواب، بر رزق و روزی پاک دلالت دارد.


«ذ»

ذکر و یاد خداوند

دیدن جایی که در آن مردم به ذکر و یاد خداوند ،از قبیل دعا کردن و قرآن خواندن مشغول هستند، بر آباد شدن و ترقی یافتن آن مکان دلالت دارد و این ترقی، به مقدار ذکر و یاد خداوند و صحت خواندن آیات قرآن در آن محل بستگی دارد. اگر کسی در خواب ببیند که بسیار به ذکر و یاد خداوند مشغول است، بر دشمنانش پیروز می ‌شود.

ذلّت

ذلّت و خواری در خواب، بر تنگدستی، رذالت و نقص دین دلالت دارد.


«ر»

رانده شدن

رانده شدن در خواب، برای کسی که ظاهراً دیندار و نیکوکار است، بر پشت کردن به اهل ایمان و طاعت تعبیر می‌شود.

راه

دیدن راه در خواب، بر شریعت دلالت دارد و راه‌های متفاوت به راه‌های اهل بدعت تعبیر می ‌شود.

راهب

دیدن راهب در خواب، بر فردی بدعت‌گرا که در  بدعت زیاده‌روی نموده است، دلالت دارد.

راه راست

راه راست در خواب، نشانه علم و یکتاپرستی و پیروی از سنت می‌باشد. اگر کسی در خواب ببیند که از راه راست منحرف شده است، گمراه شود و به خطا و گناه ‌افتد.

راه رفتن

راه رفتن درست ، با حالتی متوازن در خواب، به هدایت و طلب علم تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که با حالتی متکبرانه راه می ‌رود نشانه بداحوالی و فساد دین اوست.

ردا

پوشیدن ردا در خواب، بر ثروتمند شدن دلالت دارد؛ زیرا ردا، بدن را از سرما محافظت می‌کند و سرما نیز، در خواب به فقر و تنگدستی تعبیر شده است، اما پوشیدن ردا در فصل تابستان بر غم و غصه دلالت دارد.

 

رضوان (فرشته)

دیدن رضوان که فرشته‌ی مسئول بهشت است، به شادی، شادمانی، نعمت و رضایت خداوند تعبیر می ‌شود.

رعد

شنیدن صدای رعد در خواب بدون بارش باران، بر وحشت و ترس دلالت دارد و به تهدید از طرف سلطان نیز، تعبیر می‌شود و خیری در آن نیست. شنیدن صدای رعد و باران در فصل خود، مژده ی خیر و برکت است و ممکن است شنیدن صدای رعد، بر ذکر و یاد خداوند نیز، دلالت داشته باشد.

رفت و آمد بین صفا و مروه

رفت و آمد بین صفا و مروه در خواب، بر بهبودی، رفع غم و اندوه و آمدن رزق و روزی دلالت دارد. اگر بیننده ی این خواب بیمار باشد، بهبود یافته از بستر برمی ‌خیزد و برای کسب رزق و روزی سعی و تلاش خواهد کرد.

رقص

رقص در خواب، مصیبت است و اگر کسی برای دیگری رقص کند، در مصیبت او شریک می ‌شود.

رنگ زدن

سرخ کردن موی ریش با حنا در خواب، دلیل بر سرافرازی و پیروی از سنت پیامبر(ص) می ‌باشد. اگر کسی در خواب ببیند که دستش در حناست، زندگی خوب و بی‌دردسری خواهد داشت و اگر زنی در خواب ببیند که دستش در حناست، دلیل بر این است که رفتار شوهرش با او خوب خواهد بود. رنگ سیاه به موزدن در خواب، بر تباهی دین و احوال شخص دلالت دارد.

 

رنگ زرد

اگر کسی در خواب ببیند که چهر‌اش زردرنگ شده است، بیمار خواهد شد.

رنگ سفید

هر کسی در خواب ببیند که چهره‌اش سفید گشته است، به عزت و احترام می ‌رسد.

 

 

رنگ سیاه

دیدن رنگ سیاه در خواب، بر مال و سامان گرفتن  زندگی دلالت دارد.

روباه

دیدن روباه در خواب، بر دشمنی نیرنگ‌ باز دلالت دارد.

رود

آب خوردن از رود در خواب، خوب نیست؛ به دلیل این آیه : «قال ان الله مبتلیکم بنهر ...» ؛ یعنی ، خداوند، شما را با این رود آزمایش می‌کند (اشاره به داستان طالوت). رود در خواب، بر روزی مداوم دلالت دارد.

روز

روز در خواب، بر رفع غم و غصه و تنگنا و آشکار شدن حجّت و برهان دلالت دارد.

روزه گرفتن

اگر کسی در خواب ببیند که روزه گرفته است، به او سربلندی و توفیق توبه عطا می ‌شود، یا کفاره سوگندی را می ‌پردازد یا به او فرزند پسر عطا می ‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که در ماه رمضان روزه نمی ‌گیرد، ممکن است که در راه خدا به سفری طولانی برود.

روستا

دیدن روستا در خواب، بر هلاکت و ستم‌کاری دلالت دارد. بیرون رفتن از روستا، نشانه صلاح دین است و اگر کسی در خواب ببیند که از روستایی خارج شده و به شهری می ‌رود، از خستگی به استراحت و از ترس به امنیت می ‌رسد.تعبیر خارج شدن از شهر و رفتن به روستا، برعکس است.

روسری

دیدن آن در خواب برای زن، بر پوشش و زینت دلالت دارد.

 

روغن

روغن در خواب، بر رزق و روزی پاک و حلال یا علم سودمند دلالت دارد و اگر کسی ببیند که بدن خود را با آن می‌‌مالد، اگر بیمار باشد، شفا می ‌یابد. روغن زیتون به علم، برکت، هدایت، شفا و رزق و روزی حلال تعبیر می ‌شود.

روغن‌فروش

روغن‌فروش در خواب، به عالم یا شخصی که در علم و مال، با دیگران شراکت دارد، تعبیر می ‌شود.

ریحان

دیدن ریحان در خواب، به از بین رفتن غم و اندوه یا کردار نیک تعبیر می ‌شود. اگر مرده‌ای ریحانی را به دست زنده‌ای بدهد یا نزد او ریحان‌های بسیار باشد، آن مرده در بهشت است. دیدن ریحان در خواب، برای افراد مجرّد به ازدواج و برای افراد متأهل به تولد فرزند تعبیر می ‌شود.

ریسمان

ریسمان در خواب، به دین تعبیر می ‌شود. اگر کسی ببیند که ریسمانی را در دست گرفته است، به دین الهی چنگ می ‌زند و اگر ببیند که به آن آویزان شده است با حالت مسلمانی از دنیا می ‌رود.


ریش

ریش در خواب، به زینت ، عزّت و ثروتمندی تعبیر می‌شود و ممکن است بر کردار نیک و تمسّک به سنت پیامبر(ص) نیز، دلالت داشته باشد. ریش برای گناهکار نشانه توبه و برای گمراه نشانه هدایت است.


«ز»

زانو

دیدن زانو در خواب، به خسته شدن و تلاش و کوشش تعبیر می ‌شود.

زبان

زبان ،به دلیل و حجت تعبیر می ‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که به پهنا یا درازای زبانش افزوده شده است، بر دشمنانش پیروز می ‌شود و دیدن چنین خوابی، ممکن است نشانه فصاحت زبان و ادبیات شخص نیز، باشد.

زبان‌شناس

دیدن زبان‌شناس در خواب، بر نیک گرداندن و اصلاح زبان دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که زبان‌شناس گشته و دارای زبانی فصیح شده است، ثروتمند خواهد شد یا از ناراحتی ‌ها و تنگنای روزگار نجات می ‌یابد.

زخم

اگر کسی در خواب ببیند که شخص دیگری زخمی شده است ،اما از زخمش خون نمی‌آید، سخن حقی را به آن شخص زخمی خواهد گفت ،اما اگر ببیند که از زخم‌های آن شخص، خون می ‌آید، درباره ی او غیبت می کند. ممکن است زخم بر روی بدن، به پول و ثروت نیز، تعبیر شود.

زدن

زدن با تازیانه در خواب، به سخن زشت و بد تعبیر می ‌شود. زدن با شمشیر در خواب، به پیروزی بر دشمنان تعبیر می ‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که زمین را می‌زند، به مسافرت می ‌رود.

زرگر

دیدن زرگر در خواب، بر ریا، دروغ،‌ تقلّب و فریب کاری دلالت دارد.

 

 

زره

دیدن زره در خواب، بر محافظت از خود در برابر دشمنان و ایمن بودن از شرّ آنان دلالت دارد.

زعفران

دیدن زعفران در خواب، بر مدح کردن و نیک سخن گفتن دیگران از شخص، تعبیر می ‌شود.

زغن (پرنده‌ی گوشت ربا)

دیدن زغن در خواب، بر دزدانی دلالت دارد که پنهانی دزدی و راهزنی می ‌کنند و ممکن است بر افراد شیّاد و فریب کار نیز ،دلالت داشته باشد.

زکات

پرداخت زکات در خواب، بر افزایش مال و ثروت، سود بردن فراوان، بالا رفتن درجه و مقام ، رفع بلا و مصیبت، دلالت دارد.

زکریّا(ع)

هرکس پیامبر زکریا(ع) را در خواب ببیند خداوند در هنگام پیری  به او فرزندی صالح عطا می ‌کند و همسرش را برای او نیک می ‌گرداند.

زلزله

دیدن زلزله در خواب، بر ترس دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که ناحیه یا مکانی دچار زلزله شد، آن ناحیه دچار مصیبت‌هایی از قبیل قحطی و خشکسالی، هجوم ملخ به مزارع یا تهدیداتی دیگر می ‌گردد. دیدن زلزله برای زن حامله بر سقط شدن جنینش تعبیر می ‌شود. زلزله، بر از بین رفتن امنیت میان مردم نیز، دلالت دارد.

زمین

برای دیدن زمین در خواب، تعبیرات زیادی وجود دارد و هر زمینی براساس جوهر آ‌ن، تعبیر می ‌شود؛ مثلاً، دیدن زمین محشر، دلیلی است برای پاداش پنهانی، راستی پیمان و در امان بودن از خطر و ممکن است بر توبه نمودن و هدایت یا فتن نیز، دلالت نماید. دیدن زمین کشاورزی بر فایده و برکت دلالت دارد. اگر کسی دید که مالک زمین شد، ‌و هنوز ازدواج نکرده است، ازدواج می ‌کند و از همسرش صاحب فرزند خواهد شد. اگر کسی دید که زمینش دچار زلزله شد، زنش سقط جنین می ‌کند. اگر کسی ببیند که روی زمین است و آن زمین دچار فرورفتگی شد، بر گمراهی، سرگردانی و نادانیش درباره ی  خدا و روز آخرت دلالت دارد. اگر کسی دید که در زمینی وسیع و بیابان‌مانند و ناشناخته‌ است، به سفر می ‌رود. اگر کسی در خواب دید که با چوب یا چیز دیگری به زمین می ‌زند برای تجارت به سفر می ‌رود. اگر کسی دید که از یک زمین خشک و بی ‌آب و علف وارد زمینی سرسبز و خرم شد از بدعت دست کشیده و به سنت روی می ‌آورد و اگر کسی آن را دید، تعبیر آن نیز، عکس می ‌شود.

زن

زن در خواب، به فتنه تعبیر می ‌شود و اگر کسی زنی را در خواب ببیند که می ‌آید و می ‌رود، نشانه فراخواندن به بدی و گناه است. دیدن زن سیاه‌پوست با موهای مجعد ،به طاعون تعبیر می ‌شود. دیدن زن نیکوکار در خواب، به خیر و خوشی و دیدن پیرزن، به دنیا تعبیر می ‌شود.

زناکار

اگر کسی در خواب ببیند که زن زناکاری را به کار گرفته است، خود را به امور دنیوی مشغول نموده است. اگر کسی ببیند که با زناکاری زنا می ‌کند، به شر و فتنه مبتلا می ‌شود.

زن ریسنده

دیدن زنان ریسنده در خواب، نشانه قناعت و پیروی از سنت است. اگر کسی در خواب ببیند که زنی ریسنده رشته‌هایش را پنبه می ‌کند، نشانه آن است که خداوند بر‌آن شخص خشم گرفته است.

 

زنان

دیدن زنان در خواب، به زینت و خوشی ‌های دنیا تعبیر می ‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که زنان به او روی آورده‌اند، نشانه روی آوردن او به دنیا و در خوشی ‌های آن قرارگرفتن است. ممکن است دیدن زنان در خواب، به فتنه و آزمایش یا عشق و محبت نیز، تعبیر شود و جهاد زنان در خواب، به حج رفتن آنان تعبیر می ‌شود.

زنان پیامبر(ص)

دیدن زنان پیامبر(ص)، بر مادر و خیر و برکت دلالت دارد. اگر زنی حضرت عائشه را در خواب ببیند به درجه‌ای عالی و نامی نیک نزد پدر و شوهر دست می‌یابد و دیدن حضرت خدیجه بر خوشی و نوادگان صالح دلالت دارد. اگر مردی که هنوز ازدواج نکرده است، یکی از زنان پیامبر(ص) را در خواب ببیند، با زنی شایسته و نیکوکار ازدواج می ‌کند و اگر زنی یکی از همسران پیامبر(ص) را در خواب ببیند، با مردی نیکوکار ازدواج می ‌کند و در کنارش به آسایش و آرامش می ‌رسد.

زنبور عسل

دیدن زنبور عسل در خواب، به خیر و برکت و سود و ثروت تعبیر می ‌شود.

زندان

زندانی  شدن در خواب، بر ذلّت و ناراحتی دلالت دارد. زندانی شدن در اتاقی جداگانه و گچ‌کاری شده به مُردن و آن اتاق نیز، به قبر تعبیر می‌شود. اگر زنی در خواب ببیند که سلطانی، او را به زندان انداخته است، شوهر می ‌کند. اگر کسی ببیند که از زندان رها گشته است، از بیماری بهبود می ‌یابد. اگر کسی ببیند که در زندان سلطانی بسته شده است، به عملی بد و ناراحت‌کننده دچار می ‌شود یا دچار غم و غصه‌ای شده است که می ‌خواهد از آن رهایی یابد. اگر فردی بیمار یا اندوهگین در خواب ببیند که از یک زندان ناشناخته و تنگ رها شده و وارد سرزمینی وسیع شده است، به راحتی و آسایش می ‌رسد.

زهد

زهد در خواب، دلیل محبوب بودن میان مردم است.

زیتون

زیتون در خواب، بر مال دنیا دلالت دارد و درخت زیتون به مردی سودمند برای خانواده‌اش تعبیر می ‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که با فشار دست عصاره ی  زیتون را می ‌گیرد، خیر و برکت زیادی به او می ‌رسد.


«س»

ساختمان

دیدن ساختمان جدید در خواب، بر سودی دنیایی دلالت دارد و نیز، ممکن است بر تولّد فرزند تعبیر شود. اگر کسی دید که در شهری یا روستایی، ساختمانی می ‌سازد، با زنی از اهالی آن شهر یا روستا ازدواج می ‌کند.

ساربان

دیدن ساربان در خواب، بر مسافرت یا فوت فردی بیمار دلالت دارد و ممکن است به ناخداو فرمانده کشتی نیز، تعبیر شود.

ساق پا

ساق پا در خواب، نشانه‌ی عمر انسان و ستون زندگی و حیات اوست. اگر کسی در خواب ببیند که یکی از ساق‌هایش را دراز و دیگری را بلند نموده است و هر دو ساقش به هم بسته شده‌اند، یا اجلش نزدیک شده است یا واقعه ی بدی در انتظار اوست. اگر زنی در خواب ببیند که ساق پایش را آشکار نموده، دین و ایمانش روزبه‌روز بهتر می ‌شود. اگر کسی ببیند که ساقی زیبا و فربه دارد، بر خوبی مرکب یا مقصد او دلالت دارد. ممکن است که ساق پا ،بر ناراحتی و گرفتاری نیز، دلالت داشته باشد و آشکار نمودن ساق پا ،به ترک نماز و ذلّت نیز،تعبیر ‌شود.

سایه

اگر کسی در فصل تابستان، سایه‌ای را در خواب ببیند، نشانه خوشی، استراحت و مقام والا است. اگر کسی در خواب ببیند که از فرط گرما به سایه‌ای پناه برده است، از غم و غصه نجات می ‌یابد و رزق و روزی به دست می ‌آورد. سایه ی زن، شوهر اوست و اگر زنی که شوهر نکرده است در خواب ببیند که زیر سایه‌ای رفته است، شوهر می ‌کند. اگر کسی در خواب ببیند که در سایه، احساس سرما کرده و جلو آفتاب رفته است، از فقر و نداری نجات می ‌یابد.

سبیل

اگر کسی در خواب ببیند که موهای سبیلش را کوتاه می ‌کند، پیرو سنت پیامبر(ص) است واگر ببیند که موهای سبیلش دراز شده است، خواب خوبی ندیده است.

ستاره

ستاره در خواب، بر فردی شرافتمند و بسیار بلندمرتبه دلالت دارد. اگر کسی در خواب، در خانه‌اش ستاره‌ای را دید که روشنایی نداشت، نشانه این است که عده‌ای از افراد معتبر و بلندمرتبه به مصیبتی دچارمی‌شوند.

ستم

ستم در خواب، بر بلا و مصیبت و ویرانی دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که به دیگری ستم کرده است و فرد ستم‌دیده دست به دعا برداشته و از او به خداوند شکایت می ‌کند، باید از عذاب الهی بترسد.

ستون

ستون در خواب، نشانه دین است و مجموعه ی چند ستون، نشانه عده‌ای از مردان است که در انجام امور و دست کشیدن از گناهان می ‌توان به آنها تکیه و اعتماد نمود. اگر کسی در خواب ببیند که ستون مسجد کج شده و در جای خود نمانده است، او مردی است که از سلطه حاکم و فرمانروا خارج شده و سر به شورش برمی ‌دارد.

سجده

اگر کسی در خواب، برای خداوند سجده نماید، بر دشمنش پیروز گشته و خداوند نیز، از او خشنود خواهد شد و از خطرها رهایی می ‌یابد و به مقصود خود می ‌رسد، اما اگر ببیند که برای غیرخدا سجده می ‌کند یا بدون هیچ نیتی سرش را به طرف زمین نزدیک می ‌کند، ذلیل و خوار خواهد شد و اگر بازرگان باشد یا در مسابقه‌ای در حال رقابت با کسی باشد، برنده نخواهد شد و به مقصود خود نخواهد رسید. ممکن است سجده کردن، بر پیروی از سنت پیامبر(ص) و همنشین شدن با ایشان در بهشت تعبیر شود. سجده ی شکر در خواب، بر رفع درد و بلا وتجدید شدن رزق و روزی دلالت دارد.

سخن

اگر کسی در خواب ببیند که با چند زبان مختلف سخن می ‌گوید،صاحب ملک بزرگی می شود. سخن گفتن پرندگان در خواب، به‌طور کلی خوب است. اگر کسی ببیندکه پرنده‌ای با او سخن می ‌گوید، به مقامی بلند دست می ‌یابد. اگر کسی در خواب ببیند که حیوان چهارپایی با او سخن می ‌گوید از دنیا می ‌رود ؛زیرا خداوند می‌فرماید :

)#sŒÎ)ur yìs%ur ãAöqs)ø9$# öNÍköŽn=tã $oYô_t÷zr& öNçlm; Zp­/!#yŠ z`ÏiB ÇÚö‘F{$# óOßgãKÏk=s3è? (                                               

                                                                      (نمل / 82)

«هرگاه فرمان و حکم خدایی بر آنان واقع شود، چهارپایی را از زمین بر آنان خارج نماییم که با آنان سخن می‌گوید»

سدر

هر کسی در خواب درخت سدر را ببیند، به مقام و درجه‌ای بالا دست می ‌یابد و راه ورع و تقوا و علم را پیش می ‌گیرد. دیدن درخت سدر در خواب، خوب است و به رزق و روزی نیز، تعبیر می‌شود.

سدره المنتهی

دیدن سدره المنتهی که درختی است در بهشت، به نایل شدن به مراد و آرزوها تعبیر می‌شود.

 

 

سر

سر در خواب، به فرماندهی و سرمایه تعبیر می ‌شود و بزرگ بودن سر بر شرف فراوان و کوچک بودن آن بر شرفی اندک دلالت دارد. پایین انداختن سر در میان مردم  یا نزد سلطان، به انجام دادن گناهی بزرگ و پشیمانی از آن تعبیر می ‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که سرش شبیه سر درازگوش شده است، همان گونه که پیامبر(ص) در حدیثی به آن اشاره نموده است، در نماز جماعت قبل از امام به رکوع و سجود می ‌رود یا اینکه مردی ساده‌لوح و نادان خواهد شد.

سراب

دیدن سراب در خواب، به عمل، بیهوده و پوچ که انجام نمی ‌پذیرد، دلالت دارد و اگر کسی که خواب سراب را می ‌بیند، خواهان چیزی باشد آن را به دست نخواهد آورد.

سرباز

اگر کسی در خواب ببیند که عده‌ای سرباز در جایی جمع شده‌اند، حق و حق‌طلبان پیروز خواهند شد.

سر بریدن

سر بریدن در خواب، بر ظلم و ستم به دیگران و خوردن حق آنها دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که سرانسانی را می ‌بُرد، به او ستم می ‌کند و بریدن سر تمام آن موجوداتی که سر بریدن‌شان جایز نیست، ظلم بر آنهاست. اگر کسی غمگین باشد و در خواب ببیند که سرش را می ‌بُرند، غم و غصه‌هایش برطرف می ‌شود. سر بریدن به زن گرفتن نیز، تعبیر می ‌شود؛ اگر کسی  ببیند جانوری را سر می ‌برد که بر زن دلالت دارد، مانند کبوتر یا هر جانور سفید و زیبایی، زن می ‌گیرد. اگر کسی ببیند که سر پدر یا مادرش را می ‌برد، حق آنها را پایمال می ‌کند.

سرزنش

سرزنش کردن در خواب، نشانه پیروی زیاد از راه و روش‌ شیطان است.

سرکه

دیدن سرکه در خواب، بر خیر و برکت، دارایی، کسب حلال و عمر طولانی دلالت دارد و برای کسی که درخواب آن را با نان بخورد بر کم شدن رفاه و خوش‌گذرانی دلالت دارد.

سرگردانی

سرگردانی در خواب، نشانه ی  جهالت و تسلط شیطان بر بیننده‌ی خواب است.

سرما

سرما در خواب، نشانه ی  فقر است. اگر کسی در خواب دید که سایه‌ای سرد را ترک کرده و مقابل خورشید نشسته است تا گرم شود، فقر و تنگدستی از او دور می ‌شود و اگر دید که از شدّت گرما به زیر سایه‌ای رفت، غم و غصه از او دور می ‌شود.

سرمه

دیدن سرمه در خواب، نشانه فراوان شدن مال و ثروت و درک و فهم است. اگر کسی که در چشمانش عیبی دارد در خواب ببیند که به آنها سرمه می ‌کشد، چشمانش شفا می‌‌یابند.

سرمه‌دان

سرمه‌دان در خواب، به زنی خوب و نیکوکار تعبیر می ‌شود که می ‌خواهد به دیگران سود برساندن. اگر مرد مجرّدی در خواب ببیند که میله را داخل سرمه‌دان گذاشته است تا آن را به چشمانش بکشد، زن می ‌گیرد.


سطل

اگر کسی در خواب ببیند که با سطلی از چاه برای خود آب می ‌کشد، برای بهره ی دنیوی به کار و کوشش می ‌پردازد. اگر کسی ببیند که با سطل از چاه آب می ‌کشد و با آن آب، خود را می ‌شوید به خوشی و مال دنیا می ‌رسد و اگر در زندان باشد، آزاد می ‌شود. آب کشیدن از چاه برای کسی که زن حامله دارد به تولد نوزاد پسر و برای کسی که زن ندارد، به رزق و روزی تعبیر می ‌شود.

سفره

دیدن سفره در خواب ،بر نعمت، اجابت دعا، خوشی زندگی و جشن و شادی دلالت دارد.

سقف

سقف در خواب، بر مردی والامقام و باشکوه دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که نزدیک است سقفی بر او بیفتد از مردی والامقام و باشکوه دچار ترس و هراس می ‌شود و هر کسی در خواب ببیند که سقفی بر او افتاد، به شکنجه و عذاب مبتلا می ‌شود.

سگ

سگ در خواب، به مردی گمراه و بی ‌ارزش که دنباله‌رو هوا و هوس است، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که سگی بر او پارس می کند، از شخصی ناجوانمرد سخنانی زشت درباره ی خود می ‌شنود. دیدن سگ شکاری در خواب به سربلندی و رزق و روزی تعبیر می ‌شود.

سلاح

دیدن سلاح در خواب، بر پیروزی، قدرت، سرافرازی و رفع بدی ‌ها دلالت دارد.

 

سلام کردن

اگر کسی در خواب دید ، به کسی سلام می ‌کند که با او دشمنی و عداوتی ندارد، از طرف او به بیننده ی خواب خیر، سلامت و امنیت می ‌رسد. اگر بین آن دو عداوت و دشمنی وجود داشته باشد، گوینده‌ی سلام به آرزوی خود دربرابر طرف مقابل می ‌رسد و از شرّ او درامان می ‌گردد. اگر به کسی سلام نمود که بین آنها معامله‌ی تجاری باشد و طرف مقابل به سلام او پاسخ گوید، معامله‌ بین آنها انجام می ‌گیرد و اگر به سلام جواب ندهد، معامله‌انجام نمی ‌گیرد. اگر کسی در خواب دید که دشمنش به او سلام می ‌کند و برایش هدیه‌ای آورده است، دشمنش به او پیشنهاد صلح و آشتی می ‌دهد و اگر دید ، با او دست می ‌دهد و او را در ‌آغوش می ‌گیرد، دشمنش از شرارت دست می ‌کشد. اگر در خواب دید که با عده‌ای قبل از آنکه سلام کند، سخن می ‌گوید، دلیل بر مخالفت با سنت پیامبر(ص) و تمایل به بدعت است.

سلطان

اگر کسی در خواب دید که خداوند او را سلطان سرزمینی نموده است، به شکوه، اقتدار و سربلندی دست می ‌یابد. دیدن چنین خوابی برای شخص بیمار، بر مرگ او دلالت دارد. ممکن است سلطان، بر دررأس بودن امری دلالت داشته باشد.

سلمانی

دیدن سلمانی در خواب، مایه ی  آرامش و نجات یافتن از دردهای سر و چشم است. تراشیدن سر، پس دادن امانت و ایمن شدن از خطر می‌باشد. اگر کسی در خواب ببیند که در مراسم حج سرش را می ‌تراشد، بدهی ‌هایش را می ‌پردازد. تراشیدن ریش در خواب،از دست دادن مال و مقام و شهرت است. اگر بیماری در خواب ببیند که سرش را می ‌تراشد، به بهبودی و سلامت دست می ‌یابد.


سلیمان پیامبر(ع)

دیدن سلیمان پیامبر(ع) در خواب،بر ملک و پادشاهی دلالت دارد و ممکن است به آسان شدن امور سخت و دشوار نیز، تعبیر شود. بیننده ی  چنین خوابی از جانب خداوند به مقامی والا دست می ‌یابد و در آخرت نیز، عاقبت به خیر خواهد شد.

سم

سم در خواب، برای کسی که آن را می ‌خورد به غم و اندوه تعبیر می‌شود.

سنگ

دیدن سنگ در خواب، بر افراد سنگدل، نادان و بی ‌عمل دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که با چوبی به سنگی می ‌زند و‌ از آن سنگ، آب بیرون می آید، اگر تهیدست باشد، ثروتمند و اگر ثروتمند باشد،به ثروتش افزوده می ‌گردد؛ ممکن است بر رزق و روزی نیکو نیز، دلالت داشته باشد.

سنگسار کردن

اگر کسی در خواب ببیند که شخصی را سنگسار می ‌کند، درباره ی او سخن زشت خواهد گفت و او را دشنام می ‌دهد. سنگسار کردن به تهمت زدن نیز، تعبیر می ‌شود؛ مگر اینکه سنگسار، به علت حدّ شرعی باشد در این صورت، شخصی که سنگسار می ‌شود، از جرم و گناه پاک خواهدشد.

سوار شدن

سوار شدن بر چهارپایان در خواب، بر سلطه و عزّت دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که سوار بر اسبی شده است، اما سواری نمی داند، به دنبال هوا و هوس رفته است.

سوراخ

دیدن سوراخ در خواب، به چنگ زدن بر روش بدعت‌گران تعبیر می ‌شود. اگر کسی ببیند که از سوراخی جانوری بیرون می‌آید، به بیرون آمدن سخن از دهان تعبیر می‌شود.

سوزن

اگر نخی در سوزن باشد، به بهتر شدن اوضاع و احوال زندگی؛ و اگر جدا از آن باشد، به تشتّت و جدایی تعبیر می‌شود. اگر کسی سوزن شکسته‌ای را ببیند، دچار ناراحتی و پریشانی می‌شود.

سوسمار

سوسمار در خواب، بر مردی بیابانی دلالت دارد که با حقّه و فریب، خواهان تصاحب ملک و دارایی دیگران است.

سوگند

اگر کسی در خواب به حقیقت و راستی سوگند بخورد، پیروز خواهد شد و سخن حقّ را به مردم ابلاغ می‌کند و اگر به دروغ سوگند بخورد، شکست می خورد و خوار می‌شود و ممکن است گناه کبیره‌ای نیز،انجام دهد و پشیمان و ذلیل شود. اگر کسی در خواب ببیند که به صلیب، ستارگان، دریا و چیزهایی مانند این، سوگند می‌خورد، دلیلی است بر اینکه آن شخص، گمراهی و نفاق را دوست دارد و اگر به خداوند سوگند بخورد دلیل بر این است که بر راه حق می‌رود و دنباله‌رو سنت پیامبر(ص) است.

سوگواری

دیدن سوگواری در خواب،برای کسی که زندگیش در خوشی و راحتی است، به ضرر و زیان یا به مصیبتی گرفتار شدن تعبیر می‌شود. اگر ببینده‌ی خواب  ناراحت باشد‌، دیدن سوگواری، بر امید به رحمت خداوند و از بین رفتن غم و ناراحتی دلالت دارد. اگر کسی دید که برای تسلیت‌گفتن به مصیبت‌دیده‌ای، به مراسم سوگواری می‌رود، به امنیت و آسایش می‌رسد و مژده‌ای به او داده می‌شود. برپا نمودن مراسم سوگواری بدون هیچ دلیلی بر مصیبتی دلالت دارد که برایش سوگواری لازم است.

سیاهدانه

دیدن سیاهدانه در خواب، بر سلامتی و تندرستی دلالت دارد.

سیر

دیدن سیر در خواب، بر دارایی و مال حرام و سخنی زشت دلالت دارد. خوردن سیر در خواب تنها برای بیمار خوب است.

سیل

دیدن سیل در خواب، بر هجوم دشمن دلالت دارد. اگر آن سیل برای مردم سودمند باشد و ضرر نرساند، به خیر و برکت مستمر تعبیر می‌شود.

سیلی

سیلی زدن به صورت زن در خواب، به تولد فرزند پسر تعبیر می‌شود؛ به ویژه اگر صاحب خواب از بچه‌دار شدن ناامید شده باشد، زیرا درحالی فرشتگان به ابراهیم(ع) مژده تولد پسری را دادند که از بچه‌دار شدن ناامید شده بودند، همسرش ساره، شگفت‌زده شد و به صورت خود زد و خداوند در این مورد فرموده است : «فصکت فی وجهها» ؛یعنی ،(همسر ابراهیم) به صورت خود زد. ممکن است سیلی زدن به صورت نشانه جرم و گناه و مصیبت نیز، باشد.

سینه

زیبا وبزرگ بودن سینه در خواب، برای کافر نشانه ی این است که وارد اسلام می‌شود و برای مسلمان گنهکار، نشانه توبه کردن و روی آوردن به طاعت و پرستش خداوند است و ممکن است نشانه آسان شدن امور سخت و دشوار نیز، باشد. تنگ بودن سینه در خواب به گمراهی تعبیر می‌شود.


«ش»

شادی

شادی در خواب، دلیلی بر گشوده شدن درهای رحمت الهی بر بیننده‌ی خواب ،بعد از ناراحتی است و بر پرداخت بدهی‌ها نیز، دلالت دارد. شادی و سرور در خواب، ممکن است بر عمل نیک، شاد شدن در زندگی و رفع درد و بلا دلالت داشته باشد.

شاعر

دیدن شاعر در خواب، بر مرد گمراهی دلالت دارد که به آنچه خود می‌گوید، عمل نمی‌کند.

شانه

دیدن شانه در خواب، برای کسی که بخواهد در امری مشارکت کند، نشانه خیر و برکت است. شانه به مردی عادل نیز، تعبیر می‌شود.

شاهین

دیدن شاهین در خواب، بر پادشاهی، عمر طولانی، ثروت یا دردسر و گرفتاری دلالت دارد.

شب

شب، نشانه آرامش و استراحت است و ممکن است نشانه عبادت و شب زنده‌داری باشد. دیدن شب‌های مبارک، مانند شب قدر به خیر و مژده نیک تعبیر می‌شود.

شپش

شپش در خواب، نشانه عذاب است. دیدن شپش‌های زیاد در خواب، بر فقر، شکست یا بیماری درازمدت دلالت دارد. کشتن شپش در خواب، نشانه رفع غم و غصه است. اگر کسی ببیند که شپشی، او را می‌گَزد، نشانه این است که افرادی ضعیف از او بدگویی می‌کنند.

شپشک

دیدن شپشک در خواب، بر مردی سخن‌چین دلالت دارد. اگر بیماری در خواب ببیند که در خانه ی او  یا در بدن او شپشک وجود دارد، از دنیا می‌رود.

شتر

دیدن شتر در خواب، بر غم و غصه دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که شتری به او حمله‌ور شده است، به غم و غصه دچار می‌شود یا با فردی بی‌ارزش درگیر می گردد. اگر در خواب ببیند که افسار شتر را گرفته است و او را به راه مشخص و شناخته‌شده‌ای می‌برد، فردی را از گمراهی به سمت راه راست و خیر راهنمایی می‌کند،اما اگر شتر را به بیراهه ببرد، فردی را گمراه می‌کند و او را به سمت فساد ونابودی می‌کشاند. اگر کسی ببیند که شتری را ذبح می‌کند، از غم رها شده و به آرامش و راحتی می‌رسد؛ اگر از پشت شتری بیفتد، تنگدست و فقیر می‌شود و اگر شتر به او لگد بزند، به بیماری شدیدی مبتلا می‌شود. ممکن است شتر در خواب، به شیطان یا به فردی منافق و نادان تعبیر شود. اگر زنی در خواب ببیند که بر شتری سوار است، در حالی که ازدواج نکرده باشد، شوهر می‌کند و اگر ازدواج کرده و شوهرش گم شده باشد، شوهرش نزد او برمی‌گردد. اگر کسی ببیند که شتری را می‌دوشد، پول بسیار از طرف سلطان یا فرمانروا برای او می‌رسد و اگر به جای شیر از پستان شتر خون بیاید، پول حرامی به دست او می‌رسد. اگر کسی در خواب ببیند که شتر ماده‌ای وارد شهری می‌شود، آن شهر به فتنه و آشوب دچار می‌شود؛ زیرا خداوند می‌فرمایند : «و انا مرسلو الناقه فتنه لهم»؛ یعنی، و ما شتر ماده را بر آنان فرستادیم تا فتنه و آزمایشی برای آنان باشد. اگر کسی در خواب ببیند که شتر ماده‌ای را سر می‌برد، عملی انجام می‌دهد که از آن پشیمان می‌شود یا به مصیبتی دچار می‌گردد. ممکن است شتر ماده به زن نیز، تعبیر شود.

شترمرغ

دیدن شترمرغ در خواب، بر زن یا نعمت دلالت دارد.

شراب

شراب، به پول حرام و گمراهی تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که شراب درست کرده است و آماده می‌کند، خدمتکار سلطان می‌شود یا مقام بزرگی به او سپرده می‌شود. دیدن شراب در خواب،  بر فتنه، آشوب و دشمنی نیز، دلالت دارد و ممکن است به از دست دادن عقل، دیوانگی یا بیهوشی تعبیر شود.

شراب‌فروش

دیدن شراب‌فروش در خواب، بر مردی دلالت دارد که صاحب مال و ثروتی حرام است.

شراکت

اگر فقیری در خواب ببیند که با شخصی بلندپایه‌تر از خود شریک شده است، ثروتمند خواهد شد.

شرم

شرم و حیا درخواب، بر فراوانی ایمان و روزی دلالت دارد و ممکن است مایه‌ی هدایت برای فرد گناهکاری باشد.

شستن

شستن در خواب، نشانه توبه از گناهان یا برآورده شدن نیازها می‌باشد. شستن بدن با آب سرد در زمستان، نشانه غم و غصه است، اما اگر کسی در خواب ببیند که در فصل زمستان با آب گرم خود را می‌شوید، سود و منفعت به دست می‌آورد یا اینکه بیماریش شفا می‌یابد. اگر کسی در خواب ببیند که برای پوشیدن احرام یا داخل شدن به مکه، خود را می‌شوید، نشانه دلخوشی او و رسیدن به دوستان و خویشاوندان یا پرداخت بدهی‌هایش می‌باشد. اگر کسی در خواب دید که خودش را شست و لباسی تازه و نو به تن نمود، اگر بیمار باشد، شفا می‌یابد؛ اگر بدهکار باشد، بدهی‌هایش را می‌پردازد؛ اگر اسیر و دربند باشد، آزاد می‌شود؛ اگر غم و غصه‌ای داشته باشد، برطرف می‌شود؛ و اگر حج نکرده باشد، خداوند او را ثروتمند می‌کند؛ اما اگر بعد از شستن بدن، لباس کهنه‌ای به تن نمود، غم و غصه‌اش برطرف می‌شود؛ اما فقیر و مستند می‌گردد. شستن دست‌ها با آب و صابون، نشانه برطرف شدن غم و ناراحتی است.

شطرنج

بازی کردن با شطرنج و تخته نرد در خواب، به فریب کاری، حسد، فتنه و آشوب تعبیر می‌شود.

شعیب پیامبر(ع)

اگر کسی در خواب شعیب پیامبر(ع) را ببیند در میان قومی گران‌فروش و کم‌فروش گرفتار می‌شود که به او حقه می‌زنند، اما در نهایت، بر آنان پیروز می‌شود.

شفاعت

شفاعت در خواب، به سربلندی، شکوهمندی و پاداش تعبیر می‌شود.

شکارچی

دیدن شکارچی در خواب، بر مردی دلالت دارد که عاشق زنان است و ممکن است برای رسیدن به آنان دام بگستراند.

شکر

شکر در خواب، به خوشی و شادمانی و رفع غم و اندوه تعبیر می‌شود.

شلوار

شلوار در خواب، به زن تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که شلوار جدیدی به دست آورد، زنی دیگر می‌گیرد.

 

شمشیر

دیدن شمشیر در خواب، بر فرزند پسر یا سلطان دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که شمشیری را برداشته و آن را در دست دارد، ولایتی بزرگ به او سپرده می‌شود؛ اگر ببیند که شمشیری را به همسرش می‌دهد یا همسرش به او شمشیری می‌دهد، فرزند پسر به آنها عطا می‌شود؛ اما اگر شمشیر در درون غلاف باشد، دختر است. دیدن شمشیر در خواب به فتنه و آشوب نیز، تعبیر می‌شود.

شمع

شمع، نشانه هدایت است و دیدن آن در خواب برای جوان مجرّد به ازدواج و برای فرد جاهل و نادان به هدایت تعبیر می‌شود.

شن

دیدن شن در خواب، بر سفر کردن دلالت دارد و راه رفتن در میان شن، ممکن است به اندوه و ناراحتی تعبیر شود.

شنا

اگر کسی در خواب ببیند که شنا می‌کند و خودش شنا کردن نمی داند، در علم و دانش به مقصود و مراد خود می‌رسد و اگر ببیند که در وسط دریا به خوبی شنا می‌کند، کار یا مسؤولیتی بزرگ به او سپرده می‌شود که او در انجام آن پیروز و سربلند خواهد شد.

شهر

اگر کسی در خواب ببیند که وارد شهری از شهرها می‌شود، از آن چیزی که می‌ترسد ایمن می‌شود. ابن سیرین (رح) وارد شدن به شهر را در خواب، خوب و خارج شدن از آن را، بد می‌دانست.

 

شیر

شیر در خواب، به فطرت اسلام، هدایت، دین یا دانش تعبیر می‌شود.

شیر (ژیان)

دیدن شیر در خواب، بر سلطانی ظالم و ستمکار یا بر جهل و تکبّر و سرگردانی دلالت دارد و گفته شده است که دیدن شیر در خواب، بر دشمنی قوی و بانفوذ دلالت دارد.

شیر دادن

اگر زنی در خواب ببیند که مردی از شیر او می‌خورد، مال و دارایی او را می‌برد و اگر زن بیماری ببیند که شیر می‌دهد، از بیماری بهبود می‌یابد.

شیشه

شیشه در خواب، به زن تعبیر می‌شود؛ زیرا پیامبر(ص) می‌فرماید : «رفقاً باالقواریر» ؛یعنی، با شیشه‌ها (زنان) با مدارا رفتار کنید.

شیطان

دیدن شیطان در خواب، به عالمی بدعت‌گرا یا اقدام به گناه، فریب و نیرنگ، جادوگری، حسودی و جدایی میان زن و شوهر تعبیر می‌شود. اگر کسی ببیند که شیطان، خودش را روی او انداخت، به رباخواری مبتلا می‌شود.


«ص»

صابون

اگر کسی در خواب ببیند که لباس‌هایش را با صابون می‌شوید، از بیماری شفا می یابد،از گناهان توبه می‌کند یا درهای خیر و رحمت بر او گشوده می‌شود و قرض‌هایش را پرداخت می‌کند. ممکن است دیدن صابون در خواب، نشانه رفع غم و غصه باشد؛ زیرا صابون، چرک را از بین می‌برد و چرک نیز، در خواب به غم و غصه تعبیر می‌شود.

صاعقه

صاعقه به عذاب یا جزادادن دلالت دارد. اگر در خواب صاعقه به جایی خورد و صدای بلندی داشت، به آگاه نمودن گناهکاران تعبیر می‌شود. رعد و برق در خواب، نشانه درد و بلاست.

صبح

صبح در خواب، به خوشی، آسایش و وفای به عهد تعبیر می‌شود. اگر برده  یا اسیری، چنین خوابی ببیند، آزاد می‌شود. دیدن صبح برای گناهکاران یا جاهلان به توبه و ترک اعمال گذشته تعبیر می‌شود. دیدن صبح برای بازرگانی که بازارش کساد شده است، نشانه رونق بازار و افزایش روزی او می‌باشد. دیدن صبح برای عامّه مردم در زمان ناراحتی و گرفتاری آنها به نجات از گرفتاری و رفع غم و غصه تعبیر می‌شود.

صبر

صبر در خواب، به بلندی، رفعت و مژدگانی تعبیر می‌شود و ممکن است که نشانه عاقبت به خیری باشد.

 

صخره

صخره در خواب، به زن بردبار تعبیر می‌شود و نیز، نشانه بردباری، ثبات‌ قدم و درازی عمر است. دیدن صخره در خواب ممکن است، بر افراد سنگدل و جاهل دین خدا دلالت داشته باشد.

صدا

اگر کسی در خواب ببیند که صدایش را بلند می‌کند، بر قومی که عملی خلاف شرع انجام داده‌اند پیروز می‌شود. اگر ببیند که صدایش را در مقابل عالمی بلند می‌کند، مرتکب گناه می‌شود. صدای ضعیف در خواب، بر ترس و لرز؛ و پایین آوردن صدا بر تواضع دلالت دارد. شنیدن صدای زشت و ناخوشایند به غم و گرفتاری؛ و شنیدن صدای خوش به شادی و خوشی تعبیر می‌شود.

صدقه دادن

صدقه دادن در خواب، نشانه رفع بلا و شفای بیماری و خیر و برکت و روزی است.

صله رحم

اگر کسی در خواب ببیند که صله رحم به جای نمی‌آورد و به دیدار آنانی که خداوند امر نموده است، نمی‌رود؛ در دین گمراه شده یا به علت قهر کردن با خویشان، در زندگی سرگردان شده است.

صندلی

دیدن صندلی در خواب، به بزرگی و رفعت تعبیر می‌شود. اگر صندلی از آهن باشد، به قدرت و نیرو تعبیر می‌شود.


«ض»

ضعف

اگر کسی در خواب ببیند که ضعیف شده است، دین و ایمانش ضعیف خواهد شد یا در انجام فرایض دینی از خود ضعف  نشان می‌دهد.


«ط»

طاعون

طاعون در خواب، بر سزا دادن از طرف سلطان یا ممکن است بر،افروخته شدن آتش جنگ دلالت داشته باشد.

طاق

دیدن طاق در خواب،ممکن است نشانه دنیا، شادی یا گشایش در امور باشد و ممکن است نشانه چیزی باشد که مردم با آن به مراد و آرزوی خود می‌رسند.

طاووس

دیدن طاووس در خواب، بر زنی بیگانه، زیباروی و ثروتمند دلالت دارد.

طبقه

اگر کسی در خواب ببیندکه طبقه‌ای از ساختمان را خریده است به سفری دور و دراز می‌رود.

طلا

دیدن طلا در خواب، بر شادی، گشایش در روزی و از بین رفتن اندوه و ناراحتی دلالت دارد.

طلاق

طلاق در خواب، بر ترک کردن و دست کشیدن از راه و روش قبلی، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که همسرش را طلاق می‌دهد، ثروتمند خواهد شد؛ زیرا خداوند می‌فرمایند : «و ان یفترقا یغن الله کلاً من سعته»؛ یعنی، و اگر زن و مرد از هم جدا شوند، خداوند از فضل و روزی خود آنها را بی‌نیاز می‌گرداند.


ع

عاریه

اگر کسی در خواب ببیند که چیزی را برای مدتی به عاریه گرفته است و آن را به دیگران عاریه داده است، اگر آن چیز خوب و مفید باشد خیری به او خواهد رسید، اما دوام ندارد؛ و اگر آن چیز بد و بی‌ارزش باشد، به شرّی دچار می‌شود، اما آن نیز، دوام ندارد.

عالم

اگر کسی در خواب ببیند که عالم شده است، به مقامی بلند دست می‌یابد و دیگران به نیکی از او یاد می‌کنند. دیدن علما در خواب، نشانه ازدیاد علم و دانش و هدایت است؛ زیرا علما پنددهنده و بیان‌کننده اوامر الهی در میان مردمند.

عبا

دیدن عبا در خواب، به بزرگی، جاه و مقام و عزّت تعبیر می‌شود.

عتاب

اگر کسی در خواب ببیند که مورد عتاب قرار گرفته است، نشانه توبه کردن و ترک گناه است.

عجله کردن

عجله نمودن در خواب، بر مسابقه و سبقت گرفتن از دیگران برای انجام کردار نیک دلالت دارد و ممکن است به پشیمانی نیز، تعبیر شود.

عدس

دیدن عدس در خواب، بر روزی کم و بی‌ارزش و عوض کردن چیزهای خوب با چیزهای بد دلالت دارد.

 

عدّه ی زن

عده ی زن، مدت زمانی است که زن بعد از مرگ شوهر یا طلاق گرفتن، نمی‌تواند شوهر کند. اگر زنی در خواب ببیند که در حال سپری کردن مدّت عدّه است، ممکن است به غم و غصه‌ای دچار شود یا این که طلاق داده شود.

عرفه

اگر کسی در خواب ببیند که روز عرفه است، اگر گمشده‌ای داشته باشد با دلخوشی آن را پیدا می‌کند و اگر با کسی قهر باشد با او آشتی می‌کند. روز عرفه در خواب، بر حج کردن نیز، دلالت دارد.

عرق

عرق کردن در خواب، برای کسی که دوست دارد عرق کند به شفای بیماری تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که عرق را از سر و صورتش پاک می‌کند، نیازهایش را برآورده می‌کند.

عروس

دیدن عروس در خواب، نشانه خیر و برکت است.

عزل شدن

عزل شدن در خواب، بر طلاق دادن همسر یا عوض نمودن پیشه و حرفه دلالت دارد.

عسل

دیدن عسل در خواب، به عمل صالح و خالص و روزی حلال تعبیر می‌شود. دیدن عسل برای اهل ایمان به خواندن قرآن و کردار نیک؛ و برای اهل دنیا به دست یافتن بر غنیمت یا مال و ثروتی بدون زحمت تعبیر می‌شود. دیدن عسل در خواب، به شفای بیماری نیز، دلالت دارد.

عشق

عشق در خواب، نشانه درد و بلا است و اگر کسی در خواب ببیند که عاشق شده است، امتحان می‌شود. عاشقی به غم و ناراحتی نیز، تعبیر می‌شود؛ زیرا عشاق، همواره پریشان و غم بارند.

 

عصا

دیدن عصا در خواب، به امر به معروف و نهی از منکر، پیروزی بر دشمنان، رسیدن به مراد و آرزو، آشکار شدن حق و حقیقت تعبیر می‌شود.

عصبانیت

عصبانیت در خواب، نشانه مرگ است. بر فقر و تلف نمودن ثروت نیز، دلالت دارد.

عطسه

اگر کسی در خواب عطسه کند ، درحالی که  در تنگنا و ناراحتی است، درهای خیر و رحمت بر او گشوده خواهد شد؛ و اگر فقیر و مستمند باشد، کسانی را پیدا خواهد کرد که به او کمک می‌کنند زیرا کسی که عطسه می‌کند دیگران برایش دعا می‌کنند. عطسه در خواب، ممکن است نشانه چیزی باشد که مورد رضایت خداوند است.

عقرب

عقرب در خواب، بر مردی سخن‌چین که دیگران را به جان هم می‌اندازد، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که عقرب او را نیش زد، دشمنش درباره ی او غیبت می کند یا این که به سانحه بدی دچار می‌شود.

عمامه

دیدن عمامه در خواب، به جاه و مقام و اقتدار تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که عمامه‌اش به طلا تبدیل شده است، اقتدار یا جاه و مقامش را از دست می‌دهد اگر کسی در خواب ببیند که عمامه بر سر می‌گذارد، به شکوه و مقام و شهرتش در میان مردم افزوده می‌شود.

عمر بن خطاب(رض)

هر کسی در خواب، عمر بن خطاب (رض) را ببیند، عمرش طولانی و عملش صالح می‌گردد و اظهار حق می‌کند. اگر کسی در شهر یا منطقه‌ای باشد که به خشکسالی دچار شده است و عمر بن خطاب(رض) را در خواب ببیند، باران زیادی در آن ناحیه می‌بارد و اگر در آن منطقه ظلم و ستم باشد، عدل و داد در آن‌جا برقرارمی گردد. اگر کسی در خواب ببیند که عمر(رض) با تازیانه‌اش او را می‌زند یا او را تهدید می‌کند، از اعمالی که انجام می‌دهد، باید پشیمان شود.

عمل نیک

اگر کسی در خواب ببیند که عمل نیکی را انجام می‌دهد، مانند برداشتن  سنگ یا خار و خاشاکی از سرراه یا امر کردن به نیکی و بازداشتن از بدی ، در تجارتش به سود و منفعت فراوان دست می‌یابد یا بدهی‌هایش را می‌پردازد یا از چیزی که می‌ترسد، محافظت خواهد شد.

عنبر

دیدن عنبر در خواب، به دارایی و سود و منفعت تعبیر می‌شود و اگر در خواب از آن استفاده کند، نشانه آن است که از او به خوبی یاد می‌کنند.

عود

دیدن عود در خواب، بر نام بردن شخص به نیکی دلالت دارد. اگر کسی دید که عودی را با بوی خوش در دست دارد، سخنان نیکویی را می‌شنود و اگر چیزی را گم کرده باشد، آن را دوباره به دست خواهد آورد.

 

عورت

اگر کسی در خواب ببیند که عورتش آشکار شده است، اسرارش برملا می‌شود.

عید

اگر کسی در خواب ببیند که روز عید است، غم و غصه‌اش برطرف می شود و شادی و خوشی به او روی می‌آورد. عید، نشانه فراوانی روزی و بخشش و گذشت نیز، است.

 

عیسی پیامبر(ع)

هر کسی که عیسی(ع) را در خواب ببیند، او مردی نیکوکار و اهل خیر است که بسیار سفر می‌کند؛ خداپرستی است که به مقدار اندک قناعت می‌کند و به او علم طبابت عطا می‌شود. اگر کسی عیسی(ع) را در شهر یا مسجدی ببیند که اهل آن شهر در ناراحتی به سر می‌برند، مردم آن شهر نجات پیدا می‌کنند؛ زیرا عیسی(ع) نشانه رحمت و شفقت خداوند است. دیدن عیسی(ع) در خواب، نشانه خیر و برکت است برای آن مکانی که ایشان به آن‌جا می روند. اگر بیماری، عیسی(ع) را در خواب ببیند، شفا می‌یابد و اگر زن حامله‌ای، او را در خواب ببیند، ممکن است پسری پاک و نیکوکار به دنیا بیاورد.


«غ»

غار

دیدن غار برای کسی که ترس و هراسی دارد، به امنیت و آسایش تعبیر می‌شود.

غایب

اگر کسی در خواب ببیند که شخص غایبی بازگشت، اگر بیمار باشد بهبود می‌یابد یا ممکن است به همان روشی که قبلاً بر آن بوده است، برگردد.

غبار

دیدن غبار در میان آسمان و زمین، نشانه وجود امری است که بیننده خواب نمی‌داند چگونه از آن رهایی یابد و اگر کسی بر بدن خود غبار ببیند، به سفر می‌رود.

غذا

اگر کسی ببیند که در بشقاب شکسته یا بشقاب طلا و نقره غذا می‌خورد، به مصیبتی دچار می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که با دست راست غذا می‌خورد، پیرو سنت پیامبر(ص) می‌شود و اگر دید که با دست چپ غذا می‌خورد، به حرف دشمنش گوش داده و به آن عمل می‌کند و به حرف دوستانش توجه نمی‌کند. اگر کسی دید که شخصی را برای نهار دعوت می‌کند، به سفر دوری می‌رود و اگر او را برای خوردن غذای آماده دعوت نمود، بر استراحت بعد از خستگی زیاد دلالت دارد. اگر کسی دید که از گوشت بدن خود می‌خورد. از مال خود که ذخیره کرده است ، می‌خورد؛ اما اگر دید که از گوشت بدن شخصی دیگر می‌خورد، اگر گوشت پخته نشده باشد، از آن شخص یا شخصی دیگر غیبت می کند. غذای پخته شده در خواب، بر رزق و روزی فوری دلالت دارد.


غربال

دیدن غربال یا سرند در خواب، به دانش و جداکردن و تشخیص حق از باطل تعبیر می‌شود.

غرق

اگر کسی در خواب ببیند که در آبی غرق شد، به فتنه یا آزمونی سخت دچار می‌شود یا مرتکب گناهی می‌گردد.

غل و زنجیر

غل و زنجیر در دست داشتن، نشانه کسب حرام است. اگر کسی در خواب ببیند که به دستانش دستبند است و دستبند با زنجیر به گردنش بسته شده است، دارایی و پولی به دست او می‌رسد که حق خداوند را از آن نمی‌پردازد. اگر کسی ببیند که هر دو دستش به گردنش بسته شده است، بخیل است.

غلام

دیدن غلام در خواب، بر شنیدن مژده‌ای برای بیننده ی خواب دلالت دارد.

غنیمت

اگر کسی در خواب ببیند که غنیمتی به دست آورده است، شادمان خواهد شد و به مرادش خواهد رسید. دیدن غنیمت، به فراوانی ، برکت در روزی و دارایی نیز، تعبیر می‌شود.

غواصی

اگر کسی در خواب ببیند که در زیر آب غواصی می‌کند و بدنش گل‌آلود شده است، فرد مقتدری، او را به غم و ناراحتی دچار می‌کند.


غیبت کردن

غیبت کردن در خواب، نشانه از دست دادن برکت است. ضرر و زیان غیبت کردن از دیگران در خواب، به صاحب خواب برمی‌گردد. اگر بیننده خواب از کسی یا امری غیبت نماید، با آنها در دنیا امتحان می‌شود.

غیبگو

دیدن غیبگو در خواب، بر مردی متقلّب و دروغگو یا بر چیزی باطل و بیهوده دلالت دارد.

غیرت

غیرت در خواب،نشانه آگاهی بسیار و حریص بودن است.


«ف»

فالگیر

اگر کسی در خواب ببیند که نزد فالگیری رفته است و از او درمورد چیزی سؤال می‌کند، به غمی بزرگ دچار می‌شود. دیدن چنین خوابی ممکن است، بر ضعف  دین و ایمان نیز، دلالت داشته باشد.

فتنه

فتنه و آزمایش در خواب، بر مال و فرزندان دلالت دارد؛ زیرا خداوند می‌فرمایند : «انما اموالکم و اولادکم فتنه»؛ یعنی، اموال و فرزندان مایه فتنه و آزمایش شما هستند.

فرار

فرار کردن در خواب، نشانه بازگشت به خدا و روی آوردن به عبادت اوست. فرار کردن، به آرامش و توبه کردن نیز، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند ، از دشمنی که هراس دارد، فرار می‌کند؛ از ترس و بیم ایمن می‌شود.

فرش

دیدن فرش در خواب، به رزق و روزی، عزّت و سربلندی تعبیر می‌شود.

فرعون

دیدن فرعون در خواب ،به دشمن دین و به حاکم و فرمانروا تعبیر می‌شود.

فرو رفتگی زمین

دیدن فرورفتگی زمین در خواب، بر عذاب و بلا یا تهدید سلطان دلالت دارد.

فصل

اگر کسی در خواب ببیند که از فصلی به فصل دیگر وارد می‌شود، نشانه این است که از غم و غصه رها می‌شود.

فقر

فقر در خواب، به ثروتمندی تعبیر می‌شود.

 

فلج

اگر کسی در خواب ببیند که هر دو دستش فلج شده و از کار افتاده‌است، جرم و گناهی بزرگ مرتکب می‌شود. اگر کسی ببیند که دست راستش فلج شده است، یار و یاوری را از دست می‌دهد .اگر ببیند که دست چپش فلج شده است، نشانه این است که با دست چپ غذا می‌خورد.

فلوت

دیدن فلوت یا قره‌نی در خواب، بر چیزهای بی‌ارزش و پوچ، سرگرمی بیهوده یا فتنه و آشوب دلالت دارد. اگر کسی که قاری قرآن است در خواب ببیند که فلوتی در دست دارد، خوشبخت خواهد شد.

فیل

فیل در خواب، به پادشاهی با ابهّت، بی‌رحم و ماهر در مسایل جنگی تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که بر فیلی سوار شده  یا صاحب آن گشته است، با سلطان یا فرمانروا ارتباط پیدا می‌کند و مقامی بلند به دست می‌آورد یا ممکن است خیانتی را انجام دهد که در نهایت به ضرر خودش تمام شود، زیرا خداوند می‌فرمایند : «الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل»؛ یعنی، آیا ندیدی که پروردگارت با یاران فیل چه کرد؟ دیدن فیل برای پرهیزکاران و نیکوکاران خوب نیست.


«ق»

قابیل

هرکس که قابیل را در خواب ببیند از حد و حدود خود، پا فراتر می‌نهد و به طغیان و سرپیچی روی می‌آورد و کسی را به ناحق به قتل می‌رساند؛ اما اگر آن شخص قاتل نباشد، عملی را انجام می‌دهد که بسیار از آن پشیمان می‌شود.

قاضی

اگر کسی در خواب ببیند که قاضی شده است و در قضاوتش عدالت را رعایت می‌کند، اگر بازرگان باشد در تجارتش، حق دیگران را نمی‌خورد و اگر اهل بازار باشد، در وزن کردن اجناس، مردم را فریب نمی‌دهد. اگر کسی در خواب ببیند که قاضی معتمد یا عالمی شده است، درجه و مقامش بالا می‌رود و به زهدش افزوده می‌گردد. دیدن قاضی خوشرو در خواب، به رسیدن مژده‌ای خوش تعبیر می‌شود. اگر بیماری در خواب ببیند که قاضی به نفع او حکم کرد، شفا می‌یابد؛ اما اگر به ضرر او حکم کرد، از دنیا می‌رود.

قاعدگی

اگر زنی در خواب ببیند که از او خون قاعدگی می‌آید، در حال انجام گناه است و اگر در آن خواب خود را شست، از انجام گناه توبه می‌کند. خون قاعدگی ، بر ضعف دین، مانند انجام ندادن نماز و روزه نیز، دلالت دارد. اگر زنی نازا در خواب ببیند که از او خون قاعدگی می‌آید، ممکن است بچه‌دار شود.

قبر

قبر در خواب، به زندان تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که در حال قبر کندن است، اگر مجرّد باشد، ازدواج می‌کند.


قرآن

خواندن قرآن در خواب، نشانه خوشی، شرف و سربلندی است. اگر بیماری در خواب ببیند که قرآن می‌خواند، خداوند او را شفا می‌دهد. خواندن قرآن در خواب، نشانه افزودن بر اعمال صالح و بالا رفتن درجه و مقام است. اگر کسی در خواب ببیند که قرآن را پاره می‌کند، دربرابر حق بسیار منکر و لجباز است و اگر ببیند که چیزی به قرآن افزود که خودش هم از آن متنفر بود، نشانه از بین رفتن دین و ایمان او می‌باشد. اگر کسی ببیندکه قرآنی در کنار اوست، به علم و قدرت می‌رسد و اگر بیمار باشد، شفا می‌یابد.

قربانی

قربانی نمودن برای خداوند در خواب، به ادای نذر و رهایی از بلا و ناراحتی دلالت دارد. آن کس که در خواب ببیند حیوانی را برای رضای خداوند قربانی می‌کند، اگر بدهکار باشد، بدهی‌هایش را می‌پردازد؛ اگر فقیر باشد، ثروتمند و اگر از چیزی در ترس و هراس باشد، از آن ایمن می‌شود. بیننده‌ی چنین خوابی اگر هنوز به حج نرفته باشد؛ به حج خانه‌ی خدا می‌رود؛ اگر در جنگ باشد، بر دشمن پیروز می‌شود و اگر غم و غصه داشت به او گشایش و راحتی روی خواهد آورد. دیدن قربانی در خواب، نشانه تولد نوزاد پسر یا بازگشت غریبی به خانه می‌باشد و نیز، ممکن است نشانه افزایش ایمان وعمل به سنت باشد.

قرض

قرض گرفتن در خواب، نشانه نیاز به آن پول و قرض دادن، نشانه خیر و صدقه است. اگر کسی در خواب بببیند که چیز بسیار گران‌بهایی را به عنوان قرض به دیگران داد، نشانه ی معامله ی خوب او با خداوند است. هم‌چنین قرض دادن، نشانه ایثار و بخشش به مردم است، در حالی که خود به آن نیاز دارد. اگر کسی در خواب ببیند که در راه خدا به دیگران قرض می‌دهد و آن را طلب نمی‌کند، پول و مالی بسیار برای جهاد در راه خدا صرف می‌کند و هر کس در خواب ببیند آنکه به او قرض داده از دنیا رفته است، ناراحتی و غم و غصه‌اش برطرف می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که حقی یا قرضی را ادا می‌نماید، صله رحم می‌کند و به دیدار خویشان می‌رود، یا به فقیری طعام می‌دهد یا کاری که قبلاً برایش سخت بود، آسان می‌شود.

قصاب

دیدن قصاب با لباسی کثیف و چاقویی در دست، بر مردی دلالت دارد که باعث هلاک مردم می‌شود.

قصاص

قصاص در خواب، به زندگی و عمر طولانی تعبیر می‌شود؛ زیرا خداوند می‌فرمایند : «و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الباب»؛ یعنی، و در قصاص برای شما مایه حیات است ای خردمندان.

قفس

دیدن قفس در خواب، به زندان تعبیر می‌شود.

قفل

قفل در خواب، بر مردی امانتدار و درستکار دلالت دارد. اگر کسی که در بند است در خواب ببیند که قفلی را باز می‌کند، از بند و زندان رهایی می‌یابد و اگر بیننده ی خواب  غم و غصه‌ای دارد، ناراحتی‌هایش برطرف می‌شوند. دیدن قفل‌ها در خواب ، بر عدم آگاهی نیز، دلالت دارد زیرا خداوند می‌فرمایند : «افلا یتدبرون القرآن ام عل قلوب اقفالها»؛ یعنی، پس آیا در قرآن تدبّر نمی‌کنند یا اینکه بر دل‌هایشان قفل زده شده است.

قلاده

دیدن قلاده در خواب، برای زن به آرایش و زینت تعبیر می‌شود.

قلب

قلب در خواب، به نرمی، شجاعت، هوشمندی، خوش اخلاقی و بخشش و گذشت تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که هراسی در دل دارد، به راه حق هدایت می‌شود؛ زیرا خداوند می‌فرمایند :

)#Ó¨Lym #sŒÎ) tíÌh“èù `tã óOÎgÎ/qè=è% (#qä9$s% #sŒ$tB tA$s% öNä3š/u‘ ( (#qä9$s% ¨,ysø9$# (                                                                 

                                                                      (سبأ / 23)

« تا زمانی که هراس از دل‌هایشان گرفته شود، گویند پروردگار شما چه گفت، گویند حق را »

اگر کسی ببیند که قلبش سیاه است، مرتکب گناهان زیاد شده و از راه حق و حقیقت گمراه شده است.

قلعه

دیدن قلعه در خواب، به علم، قرآن و هر چیزی که مسلمان با آن خود را از شرّ شیطان محافظت می‌کند، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که قلعه‌ای می‌سازد، از خود در مقابل دشمنانش حفاظت می‌کند یا از آلوده شدن به گناه اجتناب می‌ورزد یا دارایی و نفسش را از  بلا و ذلّت در امان می دارد. دیدن قلعه در خواب، نشانه تغییر اوضاع از ناراحتی به خوشی و آسایش می‌باشد. دیدن قلعه، به دوری از گناه نیز، تعبیر می‌شود.

قلم

دیدن قلم در خواب، بر دانش، حفظ کردن و حرفه و صنعت دلالت دارد.

قیامت

دیدن قیامت در خواب،نشانه هشدار به بیننده خواب است در باره ی آنچه انجام می دهد. دیدن قیامت، به عدالت و گرفتن حق ستمدیده از ستمکار نیز، تعبیر می‌شود. هرکس ببیند که قیامت تنها برای او برپا شده است، می‌میرد و اگر ببیند که فقط او و همسرش محشور می‌گردند، نشانه ظالم بودن آنهاست. اگر کسی در خواب ببیند که رسیدگی به حق و حسابش در روز قیامت نزدیک شده است، نشانه این است که او فردی ناآگاه و بی‌توجّه به دین خداوند است. اگر کسی ببیند که به سختی مورد محاسبه قرار گرفت، شکست سنگینی می‌خورد. اگر کسی در خواب دید که نامه اعمالش را با دست راست گرفت، پیروز و سربلند خواهد شد و دارای درجه و مقامی بلند می‌گردد و اگر نامه اعمال را با دست چپ گرفت، به علت گناه کردن یا فقر و نیاز، هلاک می‌گردد. هرکس در خواب خود را بالای پل صراط سلامت ببیند، از بلا و فتنه و آزمونی سخت  نجات پیدا می‌کند.


«ک»

کاخ

دیدن کاخ در خواب، برای افراد فاسق و گناهکار به نقص، تنگی، ثروت و سامان و درجه و مقام تعبیر می‌شود و برای افراد نیکوکار به کردار نیک، بالا رفتن درجه و مقام ، پرداخت بدهی تعبیر می‌شود. اگر مردی در خواب ببیند که وارد کاخی شد، زن می‌گیرد.

کاسه

کاسه در خواب، به زن تعبیر می‌شود و آوردن آب در کاسه برای بیننده خواب، نشانه این است که زنش حامله است و پسری در رحم دارد.

کاشتن

کاشتن در خواب، به ازدواج تعبیر می‌شود. اگر کسی ببیند که در زمین شخصی که می‌شناسد، کشت می‌کند، همسر او را به عقد خود در می‌آورد.

کافر

کافر در خواب، به دشمن تعبیر می‌شود و کافر پیر، دشمنی است که عداوتی دیرینه دارد.

کافور

دیدن کافور در خواب، نشانه کردار نیک است.

کبوتر

کبوتر در خواب، زنی است که در میان مردم محبوب است. اگر کسی در خواب ببیند که کبوتر شکار می‌کند از افراد والامقام و بلندپایه پول به دست می‌آورد و اگر ببیند که کبوتری در خانه‌اش است و هنوز زن نگرفته است، با زنی زیبا و خوش اخلاق ازدواج می‌کند. دیدن کبوتر، مژده‌ی خیری است برای آن‌کس که در ناراحتی است یا یکی از بستگانش گم شده است. اگر کسی ببیند که به کبوتری سنگ پرتاب می‌کند، از زنان برای او، فرزند دختر به دنیا می‌آید. اگر کسی ببیند که به کبوتری دانه می‌دهد، زنی را تعلیم می‌دهد و او را با مسائلی آشنا می‌کند.

کتاب

کتاب در خواب، به قدرت و نیرو تعبیر می‌شود. ممکن است دیدن کتاب در خواب، به نشستن در مجلسی خوب و دلنشین دلالت داشته باشد.

کدو

خوردن کدو در خواب، نشانه پیروی از هدایت الهی و سنت پیامبر(ص) می‌باشد.

کرم

دیدن کرم در شکم و روده، به فرزندان شخص دلالت می‌کند که در حال خوردن مال و دارایی او هستند. خارج شدن کرم از بدن در خواب، به برطرف شدن غم و اندوه تعبیر می‌شود.

کسوف

دیدن کسوف در خواب، بر ترساندن بندگان خدا دلالت دارد.

کِشت

اگر کسی در خواب ببیند که چیزی می‌کارد، همسرش حامله می‌شود. سوختن کشت یا مزرعه، بر گرسنگی و قحطی دلالت دارد. اگر کسی ببیند که در مزرعه‌ای سرسبز راه می‌رود، در تلاش برای انجام اعمال نیک می‌باشد.

کُشتن

اگر کسی در خواب ببیند که یکی را کُشت، گناهی بسیار بزرگ مرتکب می‌شود و اگر ببیند که در راه خدا کشته شد، سود و منفعت می‌برد.


کَشتی

دیدن کَشتی در خواب، برای آن‌کس که ترس و هراس یا بیماری دارد به نجات یافتن او از آن ترس و بیماری دلالت دارد. اگر کسی ببیند که همراه با عده‌ای نیکوکار سوار بر کشتی شده است، هدایت یافته و به راه راست رهنمون می‌شود و اگر ببیند که همراه خویشان و دوستانش سوار کشتی شده است، به سربلندی و خیر و برکت دست می‌یابد و از شرّ دشمنانش نجات می‌یابد؛ و اگر ببیند که کشتی در هم شکست، به شرّ و بدی تعبیر می‌شود. اگر سوراخی در کشتی ایجاد شد، دلیل بر نجات یافتن مسافران آن است؛ زیرا هنگامی که خضر(ع) کشتی فقرا را سوراخ کرد و موسی(ع) علّت آن را پرسید، خضر(ع) گفت: می‌خواستم آن را معیوب نمایم تا پادشاه ستمکاری که کشتی‌های سالم را غصب می‌کرد، آن را به زور از فقرا نگیرد. (این داستان در سوره‌ی کهف آمده است).

کُشتی گرفتن

اگر کسی در خواب ببیند که فردی در کُشتی پشت او را به زمین زد، آن فرد مال و ملک بیننده خواب را از دست او می‌گیرد و اگر ببیند که با یک جن کشتی گرفت، رباخوار یا جادوگر است یا ممکن است که مال و دارائیش را از دست بدهد و به غم و غصه دچار شود.

کشمش

دیدن کشمش در خواب، به رزقی سودمند دلالت دارد.

کفّاش

دیدن کفّاش در خواب، بر مردی دلالت دارد که وسایل زنانه را به او می‌سپارند تا آنها را تزئین و اصلاح نماید.


کف دست

کف دست در خواب، نشانه قدرت و توان فرد است و باز کردن و پهن کردن کف دست، نشانه فراوانی خوشی‌های دنیا برای صاحب خواب است. کف دست، به رها کردن بعضی چیزها نیز، دلالت دارد.

کعبه

کعبه در خواب، به خلیفه، رئیس یا فرمانروا تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که در داخل کعبه نماز می‌خواند، از شرّ دشمنانش ایمن می‌شود و خیر و پاداش زیادی برایش نوشته می‌شود. اگر کسی ببیند که یکی از دیوارهای کعبه فرو ریخت، نشانه مرگ خلیفه است. اگر کسی ببیند که از مسیر کعبه منحرف شده است و به سمت دیگری می‌رود، برخلاف سنت پیامبر(ص) عمل می‌کند. طواف کردن به دور کعبه، نشانه صلاح دینداری شخص است و اگر کسی در خواب ببیند که به سمت کعبه می‌رود، به عملی مبادرت می‌ورزد که برای دین و دنیای آن شخص خیر و منفعت دربر دارد.

کفر

کفر در خواب، نشانه ظلم و ستم و لجاجت با حق است و ممکن است، نشانه فتنه نیز، باشد.

کفش

دیدن کفش در خواب، بر حیوان‌سواری یا سفر دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که کفش‌هایش را از پا درآورده است، مسؤولیتی بزرگ به او سپرده می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که هنگام راه رفتن یکی از کفش‌هایش از پایش کنده شد، از برادر، دوست یا شریکش جدا می‌شود.


کلاغ

دیدن کلاغ در خواب، بر جدا شدن از خویشان و دوستان و غربت و دوری از وطن دلالت دارد و ممکن است به چیزهای نهفته در داخل زمین و دفن مردگان نیز، تعبیر شود.

کلاه

کلاه در خواب، سروری است و اگر کسی در خواب ببیند که کلاه بر سر گذاشت، به سروری می‌ر‌سد و اگر ببیند که کلاهش پاره و کثیف شده است، به نسبت بزرگی و کوچکی کلاه، سرورش به غم و غصه دچار می‌شود. اگر ببیند که کلاه از سرش افتاد، سروری را از دست می‌دهد. اگر زنی در خواب ببیند که کلاهی بر سر دارد، شوهر می‌کند و اگر حامله باشد، پسری به دنیا می‌آورد.

کلاهخود

دیدن کلاهخود در خواب، بر ایمن بودن از دشمن و یا رهایی از سردرد دلالت دارد.

کلید

کلید در خواب بر رزق و روزی، کمک یا پیرزوی بر دشمن دلالت دارد و اگر کسی ببیند که کلیدهای بسیار در دست دارد، به فرمانروایی و قدرتی بزرگ دست می‌یابد.

کلیسا

ممکن است دیدن کلیسا در خواب، به دروغ و بهتان و متهم کردن دیگران یا بدعت و خوش‌گذرانی دلالت داشته باشد. اگر کسی در خواب ببیند که خانه‌اش کلیسا شده است، نشانه این است که خانه‌اش محل گردهمایی افراد بدعت‌گذار، گمراه و هوس ‌باز می‌باشد.


کمربند

دیدن کمربند در خواب، ممکن است بر اصرار فراوان برای طلب علم و دانش دلالت داشته باشد.

کنجد

دیدن کنجد در خواب، بر روزی حلال دلالت دارد. دیدن دانه‌های مشابه دیگر نیز، چنین تعبیری دارند.

کندن

اگر کسی در خواب ببیند که چاهی را در زمین می‌کَنَد، به انداز‌ه‌ی عمق آن چاه پول به دست می‌آورد. کندن زمین، بر مکر و فریب نیز، دلالت دارد. اگر کسی ببیند که در چاهی افتاده است و راهی برای نجات ندارد، فریب خواهد خورد و شدت آن نیرنگ و فریب، بستگی به عمق و وسعت آن چاه دارد.

کندوی عسل

کندوی عسل در خواب، به زن بیننده‌ی خواب؛ زنبورهای آن، به فرزندان و عسل آن، به مال و دارائیش تعبیر می‌شود.

کوشش

اگر کسی در خواب ببیند که برای رسیدن به چیزی، کوشش فراوان می‌کند، آن را به دست خواهد آورد.

کوه

اگر کسی ببیند که از بالای کوهی سقوط می‌کند، جرم و گناهی را انجام می‌دهد و دچار ضرر و زیان می‌گردد یا مقام و درجه‌اش را از دست می‌دهد و به مقامی پایین‌تر تنزل می‌کند. اگر کسی ببیند که بالای قلّه‌ی کوهی رفته است، به هدف یا آرزویش می‌رسد؛ همیشه رسیدن به هر بلندی از کوه و تپه و ... همین تعبیر را دارد. اگر کسی ببیند که کوهی لرزید و سپس آرام گرفت، در آن ناحیه واقعه‌ای ترسناک رخ خواهد داد.

کینه

اگر کسی را در خواب ببینی که از او کینه‌ای در دل داری، بر دلتنگی دلالت دارد یا اینکه با کسی دوست یا همسفر می‌شود که رفاقت با او را دوست ندارد.


«گ»

گاز گرفتن

گاز گرفتن در خواب، نشانه فریب و کینه است. اگر کسی در خواب ببیند که یکی از انگشتان خود را می‌گَزد، نشانه این است که آن شخص کینه‌ای است، زیرا خداوند در توصیف حسادت و خشم و کینه کافران بر مسلمانان می‌فرمایند : «عضوا علیکم الانامل من الغیظ»؛ یعنی، از شدّت خشم‌شان بر شما، انگشتان خود را می‌گزند. گزیدن انگشتان به پشیمانی و ظلم و ستم نیز، تعبیر می‌شود؛ زیرا خداوند در مورد پشیمانی ظالم می‌فرمایند : «یوم یعض الظالم علی یدیه»؛ یعنی، در روز قیامت ظالم، انگشتان خود را می‌گزد.

گاو ماده

دیدن گاو ماده در خواب، بر سال دلالت دارد؛ گاو ماده‌ی چاق و فربه بر سالی پربرکت و باثمر، و ماده گاو لاغر بر سالی خشک و بی‌برکت دلالت دارد. اگر کسی دید که از گوشت ماده گاو می‌خورد، بر ثروت و مکنت و اقتدارش افزوده می‌شود.

گاو نر

اگر کسی در خواب ببیند که گاوهای نر بسیار دارد، به شرط شایستگی، به او مسؤولیتی داده می‌شود و اگر کسی ببیند که بر پشت گاو نری سوار است، خیر و برکتی به او می‌رسد و اگر کسی در خواب ببیند که گاوی به دنبال او صدا می‌کند، به سفر دوری می‌رود و اگر کسی ببیند که گاوی او را کشته است، به سمت هلاکت و نابودی پیش می‌رود. همچنین دیدن گاو نر ، به نزاع و فتنه یا کمک نمودن به انجام عملی سنگین دلالت دارد؛ به ویژه، اگر بیننده‌ی خواب کشاورز باشد.


گاومیش

دیدن گاومیش در خواب، ممکن است به کوشش و تلاش و خسته شدن دلالت داشته باشد و ممکن است نشانه‌ای از خیر نیز، باشد.

گچ

دیدن گچ در خواب، به تداوم عزّت و مقام ،بهتر شدن وضع خانواده و زن و فرزندان ، ثابت ماندن بر علم و دین ، بهبودی از بیماری تعبیر می‌شود.

گذشت

اگر کسی در خواب ببیند که از بدی و گناه دیگران گذشت می‌کند، خداوند نیز، از گناهان او گذشت می‌کند.

گربه

دیدن گربه در خواب، به خدمتکار تعبیر می‌شود و گفته شده است که دیدن آن بر دزدی از اهل خانه دلالت دارد. گربه در خواب، بر کتاب یا بی‌وفایی نسبت به همسر و فرزندان و خویشان نیز، دلالت دارد.

گردن

گردن در خواب، به جایگاه قبول امانت تعبیر می‌شود؛ از این‌رو، اگر کسی در خواب ببیند که گردنش باریک شده است، ستمکار است و تاب تحمل امانتی را که پذیرفته است، ندارد. اگر کسی ببیند که در گردنش عیب و نقصی وجود دارد، نشانه آن است که با مردم بدرفتاری نموده یا در امانتی که به او سپرده‌اند، خیانت نموده است.

گردنبند

گردنبند برای زن، نشانه زیبایی و زینت است . گردنبند در خواب برای زن، به شوهر یا پسرش نیز، تعبیر می‌شود. دیدن گردنبند برای مردی که ازدواج نکرده است، به ازدواج او و اگر زن داشته باشد و زنش نیز، باردار باشد به تولد فرزند پسر تعبیر می‌شود.

گرسنگی

گرسنگی در خواب، به از دادن پول یا کوشش فراوان برای زندگی دنیوی تعبیر می‌شود.

گرگ

دیدن گرگ در خواب، بر دشمنی ستمکار و دزدی دروغگو دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که گرگی وارد منزل او شده است، دزدی به خانه‌ی او می‌آید. اگر کسی گرگی را در خواب ببیند، شخص دیگری را به عملی متهم می‌کند که انجام نداده است.

گرما

اگر کسی در زمستان در خواب ببیند که احساس گرما می‌کند، به سود و منفعت، روزی فراوان و پوشاک گرانبها دست می‌یابد و اگر این خواب را در تابستان ببیند، تعبیر آن، برخلاف این است.

گری (بیماری پوستی)

گر شدن پوست در خواب و خارش آن بدون تراوش چرک، بر گرفتار غم و غصه شدن و خسته شدن از خویشاوندان دلالت دارد؛ اما اگر خارش پوست باعث بیرون آمدن چرک و آب بشود، بر دست یافتن به مقداری پول و ثروت همراه با خستگی و ناراحتی است و اگر خارش پوست باعث زخمی شدن آن شود، بر دستیابی به پول و ثروت همراه با غم و اندوه دلالت دارد.

گریه

گریه کردن در خواب با صدای بلند همراه با پوشیدن لباس سیاه و پاره کردن یقه‌ی لباس بر غم وغصه ناراحتی دلالت دارد. اگر گریه به علت ترس از خداوند یا گوش دادن به قرآن  یا به علت پشیمانی از گناه باشد، بر شادمانی، خوشحالی و از بین رفتن غم و غصه دلالت دارد.

 

 

گز

دیدن درخت گز در خواب، بر رزقی پاک و حلال دلالت دارد.

گشاده‌دلی

اگر کسی در خواب احساس گشاده‌دلی و شادی نماید، بر توبه و دوری از گناه دلالت دارد و اگر آن شخص در گرفتاری و ناراحتی باشد، گرفتاریش دفع می‌شود.

گُل

دیدن گُل در خواب، بر ذکر و یاد خداوند دلالت دارد. بریدن بوته گل بر غم و ناراحتی دلالت دارد و چیدن گل به شادی تعبیر می‌شود.

گِل و لای

راه رفتن در میان گِل و لای در خواب، بر غم و ترس دلالت دارد. دیدن گل و لای در خواب زمانی که زمین خشک و بی‌آب شده باشد، به رشد و زیاد شدن گیاهان تعبیر می‌شود.

گمراهی

اگر کسی در خواب ببیند که از راه راستی منحرف شده است و آن را گم کرده و گمراه شده است، نشانه این است که از راه حق و صراط مستقیم منحرف گشته است.

گناه

گناه در خواب، به قرض؛ و گناه کردن به قرض گرفتن تعبیر می‌شود.

گنج

اگر کسی در خواب ببیند که گنجی را یافته است اگر طالب علم باشد، به علم و دانش دست می‌یابد؛ اگر تاجر باشد، تجارتش رونق می‌یابد؛  اگر با مقامات بالا رفاقت داشته باشد، مسؤولیت بزرگی به او داده می‌شود. هرکس در خواب طلای پنهان شده‌ای را ببیند، ثروتمند می‌شود.

 

گنجشک

گنجشک در خواب، بر مردی خوشگذران و شوخ و ماجراجو که مایه خنده مردم است، دلالت دارد و ممکن است به فرزند پسر نیز، تعبیر شود.

گنجه

گنجه در خواب، بر زن و خانواده‌ی مرد دلالت دارد.

گورستان

گورستان در خواب، نشانه قیامت، پند و اندرز، ترس از خدا یا مرگ می‌باشد و ممکن است بر زندان نیز، دلالت داشته باشد.

گوسفند

گوسفند در خواب، به ملّت و رعیتی صالح و مطیع تعبیر می‌شود.همچنین دیدن گوسفند، بر برکت، غنیمت، زن و فرزند، املاک و دارایی و درختان پرثمر دلالت دارد.

گوش

گوش، بر شنیدن دلالت می‌کند. اگر کسی در خواب ببیند که گوش‌هایش بزرگ و زیبا شده‌اند، بر هدایت یافتن و بیشتر گوش کردن فرمان‌های پروردگار دلالت دارد.

گوش دادن

گوش دادن به قرآن یا احادیث پیامبر(ص) در خواب، دلیل هدایت و بازگشت به سوی خداست. اگر کسی در خواب ببیند که به دیگری گوش می‌دهد(دزدکی)، سِرّ او را فاش کرده و آبروی او را می‌برد.


گوشت

دیدن گوشت در خواب، بر خوشی و رزق و روزی دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که گوشت انسانی را می‌خورد، پشت سر آن شخص غیبت می‌کند. گوشت گُراز در خواب، بر پول و مالی حرام دلالت دارد. گوشت ماهی به رزقی پاک و نیک تعبیر می‌شود. دیدن گوشت آمیخته با خون که معلوم نباشد از چه حیوانی است، بر پیدا شدن فتنه و آشوب دلالت دارد.

گوشواره

دیدن گوشواره در گوش همسر مردی، به تجارت آن مرد تعبیر می‌شود. اگر زن حامله در خواب ببیند که دو گوشواره بر گوش‌هایش آویزان است، صاحب فرزند پسر می‌شود و دیدن گوشواره برای دختری که ازدواج نکرده است، به ازدواج او تعبیر می‌شود.

گیاه سبز

دیدن گیاه سبز در خواب، برای دین انسان خوب است و دیدن آن در دست مردم، دالّ بر سالی پرخیر و برکت است و اگر شخص فقیری در خواب ببیند که گیاهان را جمع می‌کند یا آنها را می‌خورد، ثروتمند خواهد شد.


«ل»

لال

لال شدن در خواب، بر فساد دین شخص و بهتان زدن به دیگران دلالت دارد.

لب

لب در خواب، نشانه کمک به مردم است. اگر کسی در خواب ببیند که لب‌هایش بریده شده‌اند، نشانه این است که او پشت سر دیگران یا در حضور آنان، اما با اشاره و کنایه عیوب آنها را می‌گوید.

لحاف

لحاف در خواب، به زن تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که لحافی را به روی خود می‌کشد، زن می‌گیرد یا به آسایش و استراحت می‌رسد.

لوط پیامبر(ع)

دیدن لوط پیامبر(ع)در خواب، ممکن است به نگرانی و ناراحتی بین صاحب خواب و زن و فرزندانش دلالت داشته باشد و ممکن است به پیروز شدن صاحب خواب بر دشمنانش تعبیر شود.

لیمو

دیدن لیمو در خواب، اگر زرد باشد به بیماری تعبیر می‌شود. دیدن لیموی سبز در خواب از دیدن لیموی زرد بهتر است. درخت لیمو، به فردی سودمند برای دیگران تعبیر می‌شود. لیمو، به سرزنش کردن نیز، تعبیر می‌شود.

لیوان

لیوان در خواب، نشانه زن یا خدمتکار است و لیوان پر به زن حامله تعبیر می‌شود.


«م»

مادر

تعبیر دیدن مادر در خواب، به حالت مادر بستگی دارد. ممکن است دیدن مادر در خواب به مهربانی و دلسوزی و نجات یافتن از بلا و ناراحتی دلالت داشته باشد.

مادر شیری

دیدن مادر رضاعی در خواب، ممکن است به آزاد شدن اسیران و برطرف شدن ناراحتی‌ها تعبیر شود.

مؤذّن

مؤذن در خواب، بر شخصی دلالت دارد که دیگران را به خیر و نیکوکاری دعوت می‌کند و ممکن است بر انجام مراسم حج و زیارت خانه خدا دلالت داشته باشد. اذان گفتن ممکن است به دزدی کردن نیز، تعبیر ‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که زنی از بلندگوی مسجد اذان می‌گوید، نشانه آن است که در آن منطقه بدعت‌های زیادی در دین به وجود می‌آید.

مار

دیدن مار در خواب، ممکن است بر عداوت زن و فرزندان با فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد و ممکن است بر همسایه‌ای حسود و شرور دلالت کند. مار در خواب بر دشمنی ثروتمند دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که ماری را به خانه‌اش آورد، دشمنش او را فریب می‌دهد و اگر مار را کشت، بر دشمنش غلبه خواهد کرد. اگر کسی ببیند که ماری را بر بستر خوابش کشت، زنش خواهد مُرد. اگر ببیند که خانه‌اش پر از مار شده است و او از آنها ترسی ندارد، دشمنان او از مسلمانان و هوس بازان وارد خانه او می‌شوند. اگر مار مرده‌ای را دید(بدون هیچ‌گونه تلاش و کوششی از طرف او)، خداوند دشمنش را از بین خواهد برد. اگر ببیند که چند مار وارد خانه‌ی او شده و بیرون می‌آیند، بدون اینکه زیانی به او برسانند، دلیل بر این است که دشمنانش از اقوام و خویشاوندانش هستند.

مارگیر

دیدن مارگیر در خواب، بر زندگی آلوده و معاشرت با افراد فاسد دلالت دارد و ممکن است به رفتار نرم و آرام با دشمنان و راضی کردن آنها نیز تعبیر شود.

ماست

ماست در خواب، به فطرت اسلام، هدایت، دین و یا دانش تعبیر می‌شود.

ماسه

دیدن شن و ماسه در خواب، بر پول و زیارت خانه‌ی خدا دلالت دارد و ممکن است بر دشنام‌گویی و بهتان زدن نیز، دلالت داشته باشد.

ماه

اگر کسی ماه را در اتاق خود ببیند، همسری پیدا می‌کند و اگر زنی کافر چنین خوابی  ببیند، به دین اسلام می‌گرود و اگر کسی ماه را در روی زمین ببیند، مادرش از دنیا می‌رود. خورشید و ماه به پدر و مادر تعبیر می‌شوند و اگر کسی در خواب ببیند که خورشید و ماه برای او سجده می‌کنند، نشانه آن است که پدر و مادرش از او راضی هستند.

ماهی

دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آنها مشخص و قابل شمارش بود به زن و اگر تعداد آنها بی‌شمار و نامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر می‌شود. اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که به ماهیگیری رفته است، خیر و منفعت می‌یابد.

مجلس

اگر کسی در خواب مجلسی از علما را ببیند، به علم و مقامش افزوده و سربلند می‌شود و اگر مجلس وعظی را ببیند که در آن، مردم را نصیحت می‌کند و وعظش نیز، به پایان رسید، اوامرش در میان مردم اجرا می‌شود.

محاسبه

محاسبه از مرده در خواب، بر سزا دادن او دلالت دارد. دیدن محاسبه‌ی شخص از خودش، بر توبه کردن و بازگشت به سوی خداوند دلالت دارد.

محصول کشاورزی

دیدن محصولات کشاورزی در خواب، به آسان شدن امور سخت و دست یافتن به رزق و روزی نیکو دلالت دارد. گرفتن محصولات کشاورزی در بازاری معین، بر سوددهی و نفع بسیار، هنگام خرید و فروش در آن بازار دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که مردم در محل پسندیده و نیکویی، به جمع‌آوری محصول می‌پردازند، نزد خداوند برای آن مردم، به تناسب آنچه که جمع‌آوری نموده‌اند، پاداش نیک نوشته می‌شود.

مدفوع

اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه می‌کنند، باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد. اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع می‌کند، زنش را طلاق می‌دهد و به بیماری درازمدتی مبتلا می‌گردد و اگر ببیند که بدن و لباس‌هایش را به مدفوع و نجاست آلوده کرد، مرتکب جرم و گناهی می‌شود.


مدینه

دیدن شهر مدینه در خواب، بر شش وجه تعبیر می‌شود : خیر، آرامی و آسایش، مغفرت، رحمت، نجات و خوشی و رفاه زندگی.

مرده‌شور

دیدن مرده‌شور در خواب، نشانه برطرف شدن غم و غصه است.

مرزداری

مرزداری کردن در راه خدا بر تقوا، ثابت ماندن بر عبادت و دوام داشتن بر اطاعت از دستورات پروردگار و پیروی از سنت پیامبر(ص) دلالت دارد. اگر مریضی در خواب ببیند که مرزداری از مرز برمی‌گردد، بیماریش بهبود می‌یابد و اگر گم‌شده‌ای داشته باشد، برمی‌گردد.

مرغ

دیدن مرغ در خواب، بر زنی زیبا و ساده‌لوح دلالت دارد.

مرگ

مرگ در خواب، به از بین رفتن لذّت‌ها تعبیر می‌شود و بر گشایش زندگی برای کسی که زندگی بر او تنگ شده است، دلالت دارد و برای کسی که زندگی راحتی دارد، تعبیرش برعکس است. مرگ در خواب، بر عاقل بودن آن شخصی که به فکر مرگ است دلالت دارد و ممکن است بر جهان آخرت و آماده شدن برای آن دلالت داشته باشد. مرگ ممکن است، بر یقین نیز، دلالت داشته باشد و دیدن مرگ‌های زیاد در خواب به فتنه و آشوب تعبیر می‌شود.همچنین مرگ، به خویشاوندان شوهر تعبیر می‌شود و ممکن است بر استراحت نیز، دلالت داشته باشد. مرگ، نشانه ترس و لرز و تفرقه است و گفته شده است که بر سفر کردن نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب مرده‌ای را ببیند که به او بگوید نمرده است، آن شخص در مقام شهیدان قرار گرفته است و اگر مرده‌ای را ببیند که می‌خندد، حال آن مرده نزد خداوند همان‌گونه است. مرگ در خواب برای کسی که ترس و هراس یا غم و غصه‌ای دارد، نشانه خوبی است. اگر کسی در خواب ببیند که مرده‌ای را زنده می‌کند، یک نفر یهودی، مسیحی، جاهل یا بدعت‌گذار به دست او ایمان می‌آورد و اگر ببیند که مرده‌ها را زنده می‌کند، گروه گمراهی را هدایت می‌کند و اگر کسی ببیند که مرده‌ای در دریایی غرق شد، نشان‌دهنده این است که آن شخص در گناهانش غرق شده است. ممکن است مرگ عالم در خواب،نشانه ظهور بدعت در دین باشد و مرگ پدر و مادر در خواب، نشانه تنگ شدن شرایط و احوال زندگی است و مرگ همسر در خواب، نشانه از دست دادن چیزی دنیوی می‌باشد.

مروارید

مروارید در خواب به دانش، پول یا سخن نیک تعبیر می‌شود.

مسافرت

مسافرت در خواب برای کسی که بینوا و تهی‌دست باشد، به ثروتمند شدن او تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که به مسافرت می‌رود، وضعیت زندگی او تغییر می‌کند. ممکن است بازگشت از سفر به توبه کردن و بازگشت از گناه یا بر رفع نیاز دلالت داشته باشد. اگر بیماری در خواب ببیند که به مقصدی دور و نامعلوم سفر می‌کند، بر مرگ او دلالت دارد و ممکن است سفر به عذاب و ناراحتی نیز، تعبیر شود.

مسجد

مسجد در خواب بر مردی عالم و دانا دلالت دارد. اگر کسی ببیند که خانه‌اش مسجد شده است، خیر و برکت و سربلندی و ایمان به او عطا می‌شود. دیدن مساجد خالی در خواب، بر بی‌توجهی علما به مسائل دینی و دست کشیدن از امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد. ساختن مسجد در خواب به پیروزی و برتری تعبیر می‌شود. دیدن مسجد جامع در خواب، بر مکانی دلالت می‌کند که مردم از آن بهره نیک می‌برند و هرکس به تناسب خود به بهره‌ای می‌رسد. وارد شدن به مسجد جامع در خواب برای کسی که به او ستم شده است،به اجرای عدالت برای او تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که وارد مسجدالحرام شد، از ترس ایمن می‌شود و عهد و پیمانش درست است.

مسخره کردن

مسخره کردن در خواب، به شکست و ناکامی تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که او را مسخره می‌کنند در خرید و فروش او را فریب می‌دهند.

مسواک

اگر کسی در خواب ببیند که از مسواک (برای پاک کردن دندان‌هایش) استفاده می‌کند، سنت پیامبر خدا(ص) را زنده می‌کند و ممکن است بر پاک شدن از گناهان یا انجام عملی که باعث نزدیکی به خداوند باشد، دلالت نماید.

مسیحی

اگر کسی در خواب ببیند که مسیحی شده است، دچار بدعت شده است. دیدن مسیحیان در خواب بر دشمنان در لباس دوست دلالت دارد.

مشغول بودن

اگر کسی در خواب ببیند که سرگرم و مشغول است، با کنیز دوشیزه‌ای ازدواج می‌کند.

مشک

مشک در خواب برای کسی که آن را می‌بوید یا صاحب آن است، نشانه خیر و رفاه در زندگی است.

مصلا

دیدن مصلا یا جایگاه نماز عید در خواب، نشانه آهنگ شادی و شادمانی و برطرف شدن غم و غصه می‌باشد.

معلّم

دیدن معلّم در خواب، به سلطان یا فرمانروا تعبیر می‌شود.

مغز

اگر کسی در خواب ببیند که مغز بزرگی دارد، بر بزرگی عقل او دلالت دارد و اگر دید که مغز ندارد، بر نادانی او دلالت می‌کند.

مکه

وارد شدن به شهر مکه در خواب، نشانه آسایش و ایمن شدن از ترس و بیم، رزق و روزی و به جای آوردن مناسک حج است.

مکیدن

مکیدن در خواب، بر به دست آوردن پول و ثروت دلالت دارد.

مگس

مگس در خواب، به مردی بی‌ارزش و ضعیف تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که مگسی دور سرش می‌چرخد، دشمنی ضعیف و ناتوان دارد که می‌خواهد بر او غلبه کند. اگر کسی در خواب ببیند که مگسی بر روی چیزی، در خانه اش نشسته است، از آن چیز در مقابل دزد محافظت نماید. اگر کسی ببیند که مگسی را می‌کشد، آرامش و تندرستی به او عطا می‌شود. اگر کسی ببیند که مگس‌های زیادی در خانه‌ی او جمع شده‌اند، دشمنانش به او زیان وارد می‌کنند.

ملخ

دیدن ملخ در خواب، به عذاب تعبیر می‌شود. دیدن ملخ‌های بسیار در دیگی بزرگ به پول و ثروت تعبیر می‌شود.


مناره

مناره در خواب، بر مردی دلالت دارد که به اصلاح میان مردم می‌پردازد. دیدن مناره ی ویران بر مرگ عالمی دلالت دارد و اگر کسی ببیند که بالای منارة چوبی بلندی رفته است، با نفاق و ظاهرسازی به فرمانروایی و قدرتی بزرگ دست می‌یابد.

منبر

اگر کسی در خواب ببیند که بالای منبر رفته است و برای مردم سخنانی خوب و نیکو می‌گوید، سلطه و قدرتی بزرگ به او عطا می‌شود یا به نیکی در میان مردم مشهور می‌شود.

مو

دیدن مو، مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولانی تعبیر می‌شود. کندن یا تراشیدن موی زیر بغل یا موی زهار در خواب به پرداخت وام و قرض و رفع غم و غصه و پیروی از سنت پیامبر(ص) تعبیر می‌شود. دیدن زلف در خواب نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارایی می‌باشد.

موج

دیدن موج در خواب، به تنگنا و عذاب تعبیر می‌شود.

مورچه

دیدن مورچه‌ها در خواب، بر عده‌ای از افراد ضعیف دلالت دارد. اگر بیماری در خواب ببیند که مورچه‌ها وارد بدن او می‌شوند، از دنیا می‌رود. دیدن مورچه در خواب، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر می‌شود. اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او می‌شود، به خیر و برکت خانه او افزوده می‌شود.

موریانه

دیدن موریانه در خواب، به علم و دانش و جستجوی فراوان دلالت دارد. دیدن موریانه در جیب یا چوب‌دستی بر مرگ شخص دلالت دارد.

موسی پیامبر(ع)

دیدن موسی پیامبر(ع) در خواب، نشانه تسلط و پیروزی اهل حق بر اهل باطل و هلاکت و نابودی ستمگران و قدرتمندان است. ممکن است دیدن موسی(ع) در خواب، به گرفتار بلا و مصیبت شدن و جدا شدن از خانواده و خویشان، از دوران کودکی تعبیر شود. دیدن آن حضرت در خواب ممکن است بر سفری دریایی و سرانجامی نیک نیز، دلالت داشته باشد. اگر کسی در خواب ببیند که عصای حضرت موسی را در دست دارد، به درجه و مقامی بلند می‌رسد و بر دشمنانش پیروز می‌گردد.

موش

موش در خواب،به زنی فاسق تعبیر می‌شود.

مِه

دیدن مِه در خواب، بر سرگردانی مردم در امور دینی و دنیوی دلالت دارد.

مهر

دیدن مهر در خواب، بر به پایان رساندن امور دلالت دارد.

مهمان

دیدن مهمان در خواب، بر مژده ی تولد فرزند پسر دلالت دارد. اگر کسی در خواب، مهمان ببیند و زنش حامله نبود، به زودی روزی پرنعمتی به او عطا می‌شود.

مهندس

دیدن مهندس در خواب، بر بازسازی و تعمیر ویران‌ها، ثروتمندی بعد از فقر یا تندرستی بعد از بیماری دلالت دارد.

 

 

میخ

میخ در خواب، به مردی تعبیر می‌شود که دیگران توسط او به مرادشان می‌رسند.

میخانه

میخانه در خواب، بر غم و غصه، نزاع و درگیری، و گناهانی که مجازات شرعی دارند، دلالت دارد.

میمون

میمون در خواب، مردی است که نماد دشمنی و ارتکاب گناه است و همچنین نشانه اعمالی است که مایه خشم مردم می‌گردد. ممکن است دیدن میمون، بر یهود دلالت داشته باشد. همچنین میمون در خواب، به مردی فقیر و مستمند تعبیر می‌شود که نعمت‌ها از او گرفته شده است.

میوه

دیدن میوه‌ای که شیرین است، بر روزی و دانشی مفید دلالت دارد و اگر میوه ترش باشد، بر پول حرام یا بدتر شدن بیماری دلالت دارد. میوه‌ی تر و تازه، به خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر می‌شود. میوه در خواب، به زن گرفتن نیز، تعبیر شده است و گفته شده است که دیدن میوه برای فقرا، ثروتمندی؛ و برای ثروتمندان، زیاد شدن ثروت و دارایی است. اگر کسی در خواب ببیند که بر سر او میوه انداخته می‌شود، در میان مردم به صفت فردی نیکوکار شهرت پیدا می‌کند.

میوه‌فروش

میوه‌فروش در خواب، مردی است که از اسرار مردم محافظت می‌کند و مردم در دارایی و اسرار خود، او را امین می‌دانند. میوه‌فروش، ممکن است بر مال و دارایی، زن، روزی و منفعت نیز، دلالت داشته باشد.


«ن»

ناامیدی

اگر کسی در خواب ببیند که به یأس و ناامیدی دچار گشته است، به ناراحتی و گرفتاری دچار می‌شود و رحمت و نعمت از او برداشته می‌شود به دلیل این آیات قرآنی : «و لئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه لیؤس کفور»؛ یعنی، اگر به انسان، رحمتی از جانب خود چشانیدیم، سپس از او برگرفتیم ناامید و ناسپاس خواهد شد و «و ان مسه الشر فیؤس قنوط»؛ یعنی، و اگر انسان دچار شرّ گردد ناامید و سرخورده می‌شود. ناامیدی از رحمت خداوند در خواب، نشانه شرک و ارتکاب گناهان می‌باشد.

نابینایی

نابینایی در خواب، به گمراهی در دین تعبیر می‌شود.

ناخدا

دیدن ناخدا در خواب، بر سفری دور و طولانی دلالت دارد.

نامه

اگر کسی در خواب ببیند که نامه‌ای به دست او رسیده است که در آن مژده‌ای خوشحال‌کننده وجود دارد، دلیلی بر عاقبت به خیری او یا عطای مال و زن و فرزند و روزی نیک می‌باشد.

نامه‌رسان

دیدن نامه‌رسان در خواب، بر رفت‌وآمد، جنب‌وجوش و سفر کردن دلالت دارد.

نان

دیدن نان سفید، بر زندگی خوش و رزقی پاک دلالت دارد و اگر کسی ببیند که از میان نان‌های سفید، بهترین آنها را انتخاب می‌کند، پاک‌ ترین و بهترین نوع زندگی و دانش را انتخاب می‌کند. اگر کسی در خواب ببیند که بین مردم، نان توزیع می‌کند و خود طالب علم باشد، به علم موردنیاز خود دست می‌یابد و اگر واعظ باشد، پند و اندرزهایش در میان مردم منتشر می‌شود. اگر کسی ببیند که مرده‌ای به او نان می‌دهد، به ملک و ثروت می‌رسد. همچنین دیدن نان برای افراد مجرّد بر ازدواج دلالت دارد و نان بزرگ، نشان‌دهنده‌ی روزی فراوان است. نان، بر از بین رفتن غم و اندوه نیز، دلالت دارد. نان گرم و تازه، بر رزق و روزی؛ نان بیات و مانده، بر تباهی دین یا تباهی احوال همسر دلالت دارد.

نان خرد شده

دیدن نان خرد شده در آبگوشت، بر زندگی و کسب دلالت دارد. اگر کسی دید که کاسه اش پر از نان خرد شده است، نعمت فراوان دنیوی به او می‌رسد.

نانوا

دیدن نانوا در خواب، بر زندگی خوش یا بر پدر و دوست داشتن دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که نانوا شده است، پول فراوانی به او بخشیده می‌شود و اگر ببیند که نانوا به او نان می‌دهد، بهره ی دنیوی به او می‌رسد و غم و اندوهش برطرف می‌شود.

نجّار

دیدن نجّار در خواب، به مردی باادب تعبیر می‌شود که ادب و اخلاق را به مردم می‌آموزد، زیرا نجّار چوب‌ها را بریده و به درستی کنار هم می‌چیند. دیدن نجّار در خواب، ممکن است به ایستادن و مقاومت در مقابل منافقان و وادار کردن آنها به انجام امور دلالت داشته باشد. نجّاری و اسباب آن، به سفر کردن نیز، تعبیر می‌شود و نجّاری بر دروازه‌ها بر زن و فرزندان دلالت دارد.


نخل

دیدن نخل در خواب، به مردی عالم یا مسلمانی خیّر برای مردم تعبیر می‌شود و گفته شده است که دیدن نخل در خواب، بر عمر طولانی و فراوانی مال و ثروت دلالت دارد.

نردبان

نردبان، بر بالا رفتن مقام و مرتبه‌ی انسان دلالت دارد. پایین آمدن از نردبان برای کسی که در سفر است، به بازگشتن به منزل؛ و برای کسی که دارای مقامی است، به از دست دادن مقام تعبیر می‌شود.

نزاع

نزاع و درگیری در خواب، به غم و اندوه و ناراحتی و گرفتاری دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که با شخصی نزاع می‌کند، به غمی بزرگ دچار می‌شود.

نشستن

نشستن در خواب، نشانه ناتوانی و شکست است و نشستن زن، نشانه دیر شوهر کردن اوست.

نصیحت

نصیحت شنیدن از دشمن در خواب، بر مکر و فریب دلالت دارد؛ زیرا خداوند در مورد شیطان می‌فرمایند : «و قاسمهما انی لکم لمن الناصحین فدلیهما بغرور»؛ یعنی، شیطان برای آن دو (آدم و حوا) قسم خورد که من از پنددهندگان شما هستم و آن دو را فریب داد ...

نفقه

نفقه دادن به خویشاوندان در خواب، بر خیر و پاداش نیک  یا روزی فراوان دلالت دارد.

نقاب

نقاب زدن بر صورت از طرف زن، بر دینداری و پاکدامنی او دلالت دارد و اگر زنی در خواب ببیند که نقابش را کنار زده است ممکن است به ادای حج یا عمره نایل شود.

نقّاش

دیدن نقّاش در خواب، بر فریب دنیا یا مردی دنیوی دلالت د ارد.

نقره

نقره در خواب، مال و ثروتی است که جمع شده است و پول و سکه نقره، به دختری سفید و زیباروی تعبیر می‌شود. ظرف نقره، به بازرگانی و کردار نیک تعبیر می‌شود.

نگهبان شب

دیدن نگهبان شب در خواب، بر امنیت و صلح دلالت دارد.

نماز خواندن

نماز خواندن در خواب، دلیلی بر وفا نمودن به عهد و پیمان و رسیدن به مقصود و آرزو است؛ ممکن است ،بر استراحت و آسودگی برای شخصی که در تنگی و ناراحتی است، تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که نماز سنت می‌خواند، نشانه اخلاص در دینداری، تمسّک به سنت پیامبر(ص) و دوست داشتن خداوند است. خواندن نماز استخاره در خواب به عاقبت به خیر شدن تعبیر می‌شود.

نمک

نمک در خواب، به خیر و نعمت و پشت کردن به دنیا تعبیر می‌شود.

نوح(ع)

هر کس نوح(ع) را در خواب ببیند، عمری طولانی می‌کند و از طرف مردم به اذیت و آزار دچار می‌شود؛ اما سرانجام بر آنان چیره می‌شود و صاحب فرزند می‌گردد و شکرگزار نعمت‌های خداوند خواهد شد. و گفته شده است که دیدن نوح(ع) در خواب بر از بین رفتن کافران و نجات مؤمنان دلالت دارد.

نور

دیدن نور در خواب، بر اعمال نیک و هدایت و توبه بعد از گناه و سرپیچی از فرمان خداوند دلالت دارد. نور به علم و قرآن نیز، تعبیر می‌شود.

نهار

اگر کسی در خواب نهار بخواهد، به خستگی زیاد دچار می‌شود.

نهنگ

دیدن نهنگ در خواب، بر ناراحتی و اندوه، بلا و مصیبت و خشم خداوند دلالت دارد.

نی

نی در خواب، به افراد بی‌ارزش تعبیر می‌شود. دیدن نی‌شکر در خواب، بر طلب روزی با خستگی و مشقّت دلالت دارد. دیدن نی شکافته شده به آزاد شدن زندانی و اسیر و شفای بیماری تعبیر می‌شود.

نیزه

دیدن نیزه در خواب، بر جنگ و جدایی و دشمنی دلالت دارد.


«و»

واعظ

دیدن واعظ در خواب، بر گریه و ناراحتی دلالت دارد.

وداع گفتن

وداع گفتن یا خداحافظی کردن از کسی در خواب، به جدایی از او به علت مردن یا دلایل دیگر دلالت می‌کند. وداع گفتن در خواب برای بیمار، به مرگ او و برای زن به طلاق دادن او تعبیر می‌شود.

ورم

دیدن ورم در خواب، بر چیزی اضافه وزیادی دلالت دارد.

ویرانی

اگر کسی در خواب ببیند که مکانی آباد ویران شده و خانه‌هایش فرو ریخته‌اند، صاحبان آن خانه‌ها به گمراهی یا مصیبتی دچار می‌شوند. اگر محلی را به صورت آباد دید، بر دینداری و نیکوکاری اهالی آن دلالت دارد. اگر کسی محل ویرانی را دید که آباد شده است، بر دینداری و نیکوکاری اهالی آن و بازگشت آنها از گمراهی به هدایت دلالت دارد. اگر زنی در خواب دید که سقف خانه‌اش فرو ریخته است، شوهرش می میرد و درکل، ویرانی و فرو ریختن هر قسمت از خانه در خواب، مصیبت است و به مرگ صاحب‌ خانه یا شخصی در آن خانه تعبیر می‌شود.


«هـ»

هابیل(ع)

دیدن هابیل(ع) در خواب، به مورد حسد قرار گرفتن و آزار دیدن از دشمنان تعبیر می‌شود.

هارون(ع)

اگر کسی هارون(ع) را در خواب ببیند، جانشین فرد دیگری می‌شود که به خاطر آن به بلا و ناراحتی دچار می‌شود.

هتل

دیدن هتل در خواب نشانه سفر کردن است.

هدهد

دیدن هدهد، به پیام‌رسانی راستگو تعبیر می‌شود و ممکن است، بر عذاب و گرفتاری نیز، دلالت داشته باشد.

هدیه

دیدن هدیه در خواب، به شادی، محبت و آشتی بین دو نفر که از هم جدا شده‌اند، تعبیر می‌شود.

هلال

دیدن هلال یا ماه شب اول در خواب، بر راستگویی و وفای به عهد دلالت دارد. دیدن آن در یکی از ماه‌های حج، ممکن است نشانه رفتن به حج باشد. خیری در تاریک دیدن هلال وجود ندارد.

هود(ع)

هر کس هود(ع) را در خواب ببیند ابتدا زیر دست قومی جاهل و بی‌ارزش قرار می‌گیرد، اما در نهایت بر آنان چیره می‌شود.

هوو

دیدن هوو در خواب، ممکن است نشانه غم و غصه باشد.


«ی»

یادگیری

اگر کسی در خواب ببیند که به یادگیری قرآن، حدیث، حکمت یا هرگونه صنعتی مشغول است، از فقر نجات یافته و ثروتمند می‌شود یا از گمراهی نجات یافته، به راه راست رهنمون می‌شود.

یاسمن

هرکس در خواب یاسمن ببیند به خیر و خوشی و شادی دست می‌یابد. دیدن یاسمن در خواب، ممکن است به رفع غم و غصه نیز، تعبیر شود.

یاقوت

دیدن یاقوت در خواب، بر پول و ثروت و خوش‌گذرانی دلالت دارد. اگر کسی که هنوز ازدواج نکرده است در خواب ببیند که انگشتری یاقوت در دست دارد، با زنی زیباروی و دیندار ازدواج می‌کند؛ زیرا خداوند حوریان بهشت را به یاقوت و مرجان تشبیه نموده است : «کانهن الیاقوت و المرجان»

یتیم

یتیمی در خواب، بر ذلّت و پستی دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که یتیم شده است، دیگران بر او چیره می‌شوند؛ زیرا یتیم، ستم‌دیده و مال و سامانش در دست دیگران است.

یحیی پیامبر(ع)

هرکس یحیی(ع) را در خواب ببیند به او ورع و تقوا عطا می‌شود.

یعقوب پیامبر(ع)

دیدن یعقوب(ع) در خواب، بر داشتن گمشده‌ای دلالت دارد و به سرانجام نیک نیز، تعبیر می‌شود.

یوزپلنگ

دیدن یوزپلنگ در خواب، به رفعت، شکوه و سربلندی همراه با خشم و ستیزه‌جویی تعبیر می‌شود.

یونس پیامبر(ع)

هرکس یونس پیامبر(ع) را در خواب ببیند در انجام مسؤولیتی که به او سپرده می‌شود، عجله می‌کند و به خاطر آن دچار زندان، غم یا تنگنای زندگی می‌شود؛ اما در نهایت نجات پیدا می‌کند. دیدن چنین خوابی، بر زود عصبانی شدن بیننده آن نیز، دلالت دارد.

یهود

دیدن یهودی در خواب، بر دشمن دلالت دارد؛ زیرا خداوند می‌فرمایند : «و لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود ...»؛ یعنی، شدیدترین دشمنی نسبت به اهل ایمان را در میان یهودیان خواهی یافت. اگر کسی در خواب ببیند که با یک نفر یهودی داد و ستد می‌کند، با کسی برخورد می‌کند که از حق و راستی روی گردان است.

 

 

 


comment نظرات ()